Plėtros projektai

Kretingoje planuojama steigti naują vaikų dienos centrą

Kretingos rajono savivaldybės taryba pritarė, kad savivaldybės administracija dalyvautų Europos Sąjungos ir pasirinkto partnerio lėšomis finansuojamame projekte „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“. Jam įgyvendinti bus pasirašoma jungtinė veiklos sutartis su Kretingos evangelikų liuteronų draugija „Sandora“ bei kiti su projektu susiję dokumentai.  Išsamiau »

Pasirašyta projekto „Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.“ finansavimo sutartis

Kretingos rajono savivaldybės administracija 2018 m. lapkričio mėn. pasirašė projekto „Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.“, Nr. 04.5.1-TID-R-516-31-0002 finansavimo sutartį. Projektu siekiama įrengti apšviestą pėsčiųjų ir dviračių taką Taikos g., Kretingos m.  Išsamiau »

Restauruota grafų Tiškevičių koplyčia duris atvėrė visuomenei

Spalio 31-ąją, Visų šventųjų dienos išvakarėse, lankytojams duris po rekonstrukcijos darbų atvėrė grafų Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kretingos lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“ įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, siekiant padidinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą sąraše laukiantiems vaikams.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Kluonalių ir Dupulčių kaimų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Kluonalių ir Dupulčių kaimų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, kurio rezultatas – įrengtas apšvietimas Taikos g., Kluonalių k., ir Kretingos g., Dupulčių k., kuris padidins šių gyvenamųjų vietovių patrauklumą ir saugumą. Iš viso buvo įrengta 2,4 km apšvietimo inžinerinių tinklų.  Išsamiau »

Įgyvendinami Laivių, Kurmaičių, Baublių ir Rūdaičių kaimų infrastruktūros bei gyvenamosios aplinkos sutvarkymo projektai

Kretingos rajono savivaldybės administracija su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos yra pasirašiusi paramos sutartis keturiems projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendinti.  Išsamiau »

Pradedamas įgyvendinti projektas „Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“

Kretingos rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ Nr. 08.2.1- CPVA-R-908 -31-0009 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų pagal investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.  Išsamiau »

Pradedamas įgyvendinti projektas „Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“

Rugsėjo 5 d. buvo pasirašyta projekto „Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ Nr. 08.2.1- CPVA-R-908 -31-0010 įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų pagal investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra.  Išsamiau »

Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Klaipėdos regiono savivaldybės vykdo projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.  Išsamiau »

Kviečiame visuomenę dalyvauti svarstant Pastauninko parko teritorijos sutvarkymo projektą

Kretingos rajono savivaldybės administracija naudodamasi Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1.-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimo priemonių įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijoje“.  Išsamiau »