Plėtra

Plėtros projektai

UAB Kretingos šilumos tinklai pradeda katilinės Nr. 2 magistralinių tinklų rekonstrukciją

UAB Kretingos šilumos tinklai pasirašė rangos darbų sutartį dėl katilinės Nr. 2 magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcijos Kretingos mieste techninio projekto parengimo, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbų su daugiametę patirtį šioje srityje turinčia bendrove UAB „Elektrėnų energetikos remontas“.  Išsamiau »

Atrinktas partneris siekiant įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“

2017 m. birželio 27 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-565 „Dėl partnerio atrinkimo“ buvo patvirtintas atrinktas partneris – viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras – siekiant įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“.  Išsamiau »

Kretingoje ir Palangoje bus gerinamos turizmo sąlygos neįgaliesiems

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“

 

Šių metų balandžio 24 dieną Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo.  Išsamiau »

Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų

Žinant kokią didelę reikšmę žmogaus gyvenime, jo sveikatai ir gyvenimo kokybei turi vanduo bei švari aplinka, siekiama kuo didesniam gyventojų skaičiui užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Ilgą laiką nemaža Kretingos rajono gyventojų dalis neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Tačiau 2014 metais pradėtas ir šiuo metu jau baigtas įgyvendinti investicinis projektas ženkliai pagerino situaciją rajone. Vandentvarkos darbai Grūšlaukės, Jokūbavo bei Salantų gyvenvietėse baigti, gyventojai raginami naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuotai tvarkoma kanalizacija.  Išsamiau »

Bendrųjų planų sprendiniai

 
    EUROPOS SĄJUNGA

 

ES LĖŠOS – PROJEKTUI „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PARENGIMAS“ 

Kretingos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas“ pagal BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas (ESF)”, kuriam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo gauta 862 500 Lt. Savivaldybė įsipareigojo pridėti 241 500 Lt savų lėšų, dar 46 000 Lt projektui buvo skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.  Išsamiau »