Plėtra

Plėtros projektai

Klaipėdos regione siūlys naujus turizmo maršrutus

Asociacija „Klaipėdos regionas“, kartu su visomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis nuo praėjusių metų pradžios įgyvendina projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“ (angl. Baltic Sea Tourism Centre – sustainable development structure for active tourism).  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimo projektas

2018 metais pradedamas įgyvendinti projektas, finansuojamas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 464 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 394 tūkst. Eur.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“

Projektas „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“ Nr. 09.1.3- CPVA-R-724 -31-0003 įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinkle efektyvumo didinimas“. Š. m. vasario 5 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra.  Išsamiau »

Kretingos rajone pradedamos teikti kompleksinės paslaugos šeimoms

Nuo šių metų pradžios startuoja Kretingos rajono savivaldybės administracijos kartu su partneriais – Kretingos socialinių paslaugų centru ir viešąja įstaiga Šv. Antano dienos centru – vykdomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas. Šio projekto metu kiekviena Kretingos rajono šeima turės galimybę gauti kompleksines paslaugas, skatinant įveikti įvairius šeimoje iškilusius sunkumus.  Išsamiau »

Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui

2017–2018 metais įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 228.818,64 Eur.  Išsamiau »

Bendrųjų planų sprendiniai

 
    EUROPOS SĄJUNGA

 

ES LĖŠOS – PROJEKTUI „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PARENGIMAS“ 

Kretingos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas“ pagal BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas (ESF)”, kuriam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo gauta 862 500 Lt. Savivaldybė įsipareigojo pridėti 241 500 Lt savų lėšų, dar 46 000 Lt projektui buvo skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.  Išsamiau »