Plėtra

Plėtros projektai

Įgyvendinamas projektas „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kretingos lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“ įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, siekiant padidinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą sąraše laukiantiems vaikams.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Kluonalių ir Dupulčių kaimų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Kluonalių ir Dupulčių kaimų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, kurio rezultatas – įrengtas apšvietimas Taikos g., Kluonalių k., ir Kretingos g., Dupulčių k., kuris padidins šių gyvenamųjų vietovių patrauklumą ir saugumą. Iš viso buvo įrengta 2,4 km apšvietimo inžinerinių tinklų.  Išsamiau »

Įgyvendinami Laivių, Kurmaičių, Baublių ir Rūdaičių kaimų infrastruktūros bei gyvenamosios aplinkos sutvarkymo projektai

Kretingos rajono savivaldybės administracija su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos yra pasirašiusi paramos sutartis keturiems projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendinti.  Išsamiau »

Pradedamas įgyvendinti projektas „Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“

Kretingos rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ Nr. 08.2.1- CPVA-R-908 -31-0009 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų pagal investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.  Išsamiau »

Pradedamas įgyvendinti projektas „Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“

Rugsėjo 5 d. buvo pasirašyta projekto „Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ Nr. 08.2.1- CPVA-R-908 -31-0010 įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų pagal investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra.  Išsamiau »

Bendrųjų planų sprendiniai

 
    EUROPOS SĄJUNGA

 

ES LĖŠOS – PROJEKTUI „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PARENGIMAS“ 

Kretingos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas“ pagal BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas (ESF)”, kuriam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo gauta 862 500 Lt. Savivaldybė įsipareigojo pridėti 241 500 Lt savų lėšų, dar 46 000 Lt projektui buvo skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.  Išsamiau »