Plėtra

Plėtros projektai

Kviečiame visuomenę dalyvauti svarstant Pastauninko parko teritorijos sutvarkymo projektą

Kretingos rajono savivaldybės administracija naudodamasi Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1.-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimo priemonių įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijoje“.  Išsamiau »

Kretingoje bus atidengtas neįgaliesiems skirtas taktilinis žemėlapis

Šiandien Kretingoje, J. Pabrėžos paminklo skvere, šalia Vilniaus gatvės, 17 val. bus atidengtas regėjimo negalią turintiems žmonėms skirtas taktilinis žemėlapis, kuriame pavaizduotas Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas kartu su Vilniaus gatvės, Akmenos upės ir J. Pabrėžos gatvės šlaite esančio Lurdo teritorija. Taktilinio (liečiamo) žemėlapio pristatymo-atidengimo ceremonijoje kviečiami dalyvauti visi kretingiškiai ir miesto svečiai.  Išsamiau »

Įgyvendintas investicinis projektas „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste“

Kretingos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti investicinį projektą „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste“, subsidijuojamą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) lėšomis.  Išsamiau »

Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k. Kretingos r.

Pagal 2018-04-03 pasirašytą finansavimo sutartį, įgyvendinamas projektas „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k. Kretingos r.“, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.  Išsamiau »

Klaipėdos regione siūlys naujus turizmo maršrutus

Asociacija „Klaipėdos regionas“, kartu su visomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis nuo praėjusių metų pradžios įgyvendina projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“ (angl. Baltic Sea Tourism Centre – sustainable development structure for active tourism).  Išsamiau »

Bendrųjų planų sprendiniai

 
    EUROPOS SĄJUNGA

 

ES LĖŠOS – PROJEKTUI „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PARENGIMAS“ 

Kretingos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas“ pagal BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas (ESF)”, kuriam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo gauta 862 500 Lt. Savivaldybė įsipareigojo pridėti 241 500 Lt savų lėšų, dar 46 000 Lt projektui buvo skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.  Išsamiau »