Plėtra

Plėtros projektai

Kretingoje prasideda Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija

Artimiausiu metu Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos stadione prasidės rekonstravimo darbai. Antradienį, birželio 11 d., Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Girdvainė pasirašė statybos rangos sutartį su UAB „Rolana“ dėl šio sporto aikštyno Savanorių g. 56, Kretingoje, atnaujinimo.  Išsamiau »

Pasirašyta sutartis su Jauryklos parko rekonstrukcijos rangovu

Kretingos rajono savivaldybės administracija gegužės 8 dieną pasirašė statybos rangos darbų sutartį su UAB „Arkosta“, kuri tęs Jauryklos parko rekonstrukciją. Pradėti darbus pietinėje Kretingos miesto dalyje esančiame Jauryklos parke numatoma artimiausiomis dienomis.  Išsamiau »

Ieškome savanorių, kurie galėtų dalyvauti bandomosiose tarptautinio projekto veiklose

Kretingos rajono savivaldybės administracija dalyvauja tarptautiniame projekte „Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area“. Šio projekto tikslas – sukurti turistui patrauklius turizmo maršrutus.

Šiuo metu yra kuriamas baidarių maršrutas, apjungsiantis projekte dalyvaujančių partnerių šalis: Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją ir Švediją. Taip pat yra planuojamos bandomosios kelionės Švedijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Ieškome savanorių, kurie galėtų dalyvauti bandomosiose kelionėse, o jų metu atliktų tam tikras paskirtas užduotis – fotografuotų, filmuotų, fiksuotų įspūdžius, parengtų trumpus straipsnius anglų kalba.  Išsamiau »

Įgyvendinamo tarptautinio projekto veiklas aptarė su verslo atstovais

Kretingos rajono savivaldybės administracija dalyvauja tarptautiniame projekte „Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area“. Jo tikslas - sukurti turistui patrauklius turizmo maršrutus.

Šiuo metu yra kuriamas baidarių maršrutas, apjungsiantis projekte dalyvaujančių partnerių šalis: Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją ir Švediją. Kovo 29 d. vyko konsultacija su turizmo verslo ir visuomenės atstovais, kurioje buvo pristatomas baidarių maršrutas bei aptariamos paslaugų teikėjų, esančių šiame maršrute paslaugų teikimas ir bendradarbiavimas teikiant paslaugas turistams (baidarių nuoma ir aptarnavimas, maitinimo, apgyvendinimo ir kt. paslaugos).  Išsamiau »

UAB Kretingos šilumos tinklų katilinės Nr. 2 biokuro katilo keitimas

Darbai vykdomi pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“. Projekto tikslas – užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.  Išsamiau »

Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Klaipėdos regiono savivaldybės vykdo projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“, kuriuo siekiama sukurti vieningą turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą Klaipėdos regione. Šio projekto pareiškėjais yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o partneriais - visos likusios 6 Klaipėdos regiono savivaldybės.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įvykdė visas turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės sistemos įrengimo darbų su projektavimu viešojo pirkimo procedūras ir informacinę infrastruktūrą, kuri nukreips į turistinius objektus Kretingos rajono savivaldybėje, pagal 2019 m. kovo 26 d. sutartį per 12 mėn. įsipareigojo įrengti UAB „Gatas“ už 73.159,96 Eur, iš jų ES fondų lėšos 62.185,96 Eur, savivaldybei iš biudžeto reikės prisidėti 10.974,00 Eur.  Išsamiau »

Kretingoje planuojama steigti naują vaikų dienos centrą

Kretingos rajono savivaldybės taryba pritarė, kad savivaldybės administracija dalyvautų Europos Sąjungos ir pasirinkto partnerio lėšomis finansuojamame projekte „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“. Jam įgyvendinti bus pasirašoma jungtinė veiklos sutartis su Kretingos evangelikų liuteronų draugija „Sandora“ bei kiti su projektu susiję dokumentai.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“

Projektas „Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ Nr. 08.2.1- CPVA-R-908 -31-0008 įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų pagal investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. Š. m. sausio 15 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra.  Išsamiau »

Bendrųjų planų sprendiniai

 
    EUROPOS SĄJUNGA

 

ES LĖŠOS – PROJEKTUI „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PARENGIMAS“ 

Kretingos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas“ pagal BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas (ESF)”, kuriam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo gauta 862 500 Lt. Savivaldybė įsipareigojo pridėti 241 500 Lt savų lėšų, dar 46 000 Lt projektui buvo skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.  Išsamiau »