Projektų finansavimas

 

Finansavimo ir atrankos kriterijai

Bendruomeninių organizacijų projektų finansavimas

Bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo taisyklės

Paraiškos forma

Ataskaita apie vykdytą projekto veiklą

Ataskaita apie lėšų panaudojimą

Projekto finansavimo sutartis

 

Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas

 Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatai (pakeitimas) ( pakeitimas)

 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatai (pakeitimas) (pakeitimas)

 

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijos nuostatai (pakeitimas) (pakeitimas)

 

Kvietimai teikti paraiškas

Skirtas finansavimas

 

2019 metais

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-229 „Dėl lėšų atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms finansuoti skyrimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-230 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-231 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2019 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-269 „Dėl lėšų skyrimo“

 

2018 metais

 2018 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-161 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

2018 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-178 „Dėl lėšų skyrimo jaunimo projektams įgyvendinti“

2018 m. balandžio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-354 „Dėl lėšų skyrimo“

 

2017 metais

2017 m. kovo 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-273 „Dėl lėšų atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms finansuoti skyrimo“

 2017 m. balandžio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-338 „Dėl lėšų skyrimo jaunimo projektams vykdyti“

 2017 m. balandžio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-339 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti“

2017 m. gegužės 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-399 „Dėl lėšų skyrimo“

2017 m. rugpjūčio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-665 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-666 „Dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-674 „Dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-675 „Dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-678 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-683 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-707 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-710 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-734 „Dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti“

 

Skirtas finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos