Lapkritis

T1-302 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-385 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo

 T1-303 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

T1-304 Dėl religinės bendruomenės buveinės registravimo

 T1-305 Dėl negyvenamųjų patalpų Darbėnų g. 21, Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., nuomos sutarties atnaujinimo

 

 T1-307 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

T1-308 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-309 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-167 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-310 Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-311 Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo

T1-312 Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2016-2018 metų programos tvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

T1-313 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, nustatymo

Priedai

T1-314 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių

Priedai (neskelbiami)

T1-315 Dėl inžinerinių statinių Vilniaus g. 18, Kretingos m., nurašymo

T1-316 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo

T1-317 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-318 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Kretingos muziejui, Kretingos rajono kultūros centrui ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo

T1-319 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano sumažinimo ir patikslinimo

Priedai

T1-320 Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

T1-321 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Priedas

T1-322 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo

T1-323 Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-324 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-325 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

 

 Posėdžio protokolas 

Balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.