Dėl adresų pakeitimo Klevų g. Darbėnų mstl.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. IV - 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo'' (toliau - Tvarkos aprašas) 7 punktu numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nustatomo pagal Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu.

Atkreipiame dėmesį, kad adresai Darbėnų mstl. Klevų g. 4, Klevų g. 6, Klevų g. 8, Klevų g. 9 neatitinka Tvarkos aprašo 7 punkto reikalavimų.

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymu bus keičiami adresai Klevų g. 4, Klevų g. 6, Klevų g. 8, Klevų g. 9 Darbėnų mstl. (Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymo projektas skelbiamas interneto svetainėje www.kretinga.lt).

Adresas Darbėnų mstl., Klevų g. 4 bus keičiamas į adresą Klevų g. 3A, Adresas Darbėnų mstl., Klevų g. 6 bus keičiamas į adresą Klevų g. 5A, Adresas Darbėnų mstl, Klevų g. 8 bus keičiamas į adresą Klevų g. 7A, Adresas Darbėnų mstl., Klevų g. 9 bus keičiamas į adresą Klevų g. 12.

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

Pridedama. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymo projektas, įsakymo projekto priedas ir grafinė dalis.