Vietinės reikšmės keliai

 

Kvietimas teikti pasiūlymus 2017 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių projektams įgyvendinti

Kretingos rajono savivaldybė kviečia fizinius, juridinius asmenis ar jų grupes teikti pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos, 2017 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (ne aukštesnės kaip D kategorijos) statiniams, rekonstruoti, taisyti (remontuoti).

Pasiūlymus galima teikti iki 2016 m. lapkričio 1 d.  Išsamiau »

Skelbiamas rekonstravimo projekto rengimas bei parengtų projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

Skelbiamas visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 21,28 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr.2204 Privažiuojamasis kelias prie Kretingos nuo kelio Gargždai–Kretinga rekonstravimo projekto rengimas bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene  Išsamiau »

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, Tilžės g. 54, Klaipėda, LT-91110 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 412519, faksas (8 46) 412524, el. keliai [at] klrk [dot] lt.  Išsamiau »

Surinktas turinys