Medinio tilto, KT0138 Mažučiai-Kalgraužiai, 5,02 km dangos ir turėklų keitimo techninio projekto parengimas ir skaičiuojamosios kainos nustatymas.

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 10.00 val.

Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į jas dėl paskelbto Techninės specifikacijos projekto teikiamos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu, elektroniniu paštu (Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, 115 kab., tel.: (8 445) 74 140, faks.: (8 445) 52 448, el.p.: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt).