Daugiabučių renovacija

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl daugiabučių namų renovavimo

Aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), Kretingos rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti paraiškas dėl dalyvavimo naujoje 2018–2019 metų etapo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.  Išsamiau »

Daugiabučio renovacija: ar viską žinome?

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) parengė atmintinę, kurioje pateikiama apibendrinta informacija apie daugiabučio renovaciją: kaip galima dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, kaip įgyvendinamas daugiabučio atnaujinimas, kas užtikrina įgyvendinamo projekto kokybę ir kokia renovacijos nauda.

Kviečiame susipažinti!  Išsamiau »

Organizuojami gyventojų susirinkimai dėl namo atnaujinimo (modernizavimo)

2017 m. gegužės 8-15 d. vyks daugiabučių gyvenamųjų namų (kiekvieno daugiabučio susitikimo laikas pateiktas lentelėje) gyventojų susirinkimai dėl namo atnaujinimo (modernizavimo). Susirinkimo vieta – daugiabučio namo kiemas prie I laiptinės. Šiame susirinkime privaloma dalyvauti visiems daugiabučio namo butų savininkams.  Išsamiau »

Organizuojamas susirinkimas daugiabučio namo Lazdynų g. 6 gyventojams

Š. m. balandžio 19 d., 18 val. 30 min., organizuojamas susirinkimas daugiabučio namo Lazdynų g. 6, Kretinga, gyventojams (ties antra pastato laiptine).  Išsamiau »

Kretingoje bus atnaujinti dar bent 7 daugiabučiai

Aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), Kretingos rajono savivaldybė kvietė bendrojo naudojimo projekto administratorius ir bendrijų pirmininkus teikti paraiškas dėl dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) trečiojo etapo programoje.

Kretingos rajono savivaldybei nustatytas projektų skaičiaus limitas – 7 daugiabučiai namai. Savivaldybei buvo pateikti dešimties Kretingos miesto daugiabučių namų gyventojų prašymai atnaujinti (modernizuoti) jų gyvenamuosius namus. Šiems daugiabučiams Savivaldybė parengė investicinius projektus.  Išsamiau »

Organizuojami susirinkimai dėl renovacijos III etapo darbų

Daugiabučių namų gyventojus, pateikusius prašymus dalyvauti trečiajame renovacijos etape, kviečiame į susirinkimus aptarti parengtų investicinių planų. Susirinkimai vyks š. m. vasario 13-14 d. Jų metu gyventojai bus supažindinti ir su numatomų įgyvendinti priemonių (renovuojant daugiabutį namą) paketais, kiekvienai priemonei tenkančiomis investicijomis ir kitais aktualiais klausimais.  Išsamiau »

Daugiabučiams – galimybė dalyvauti trečiajame renovacijos etape

Aplinkos ministerija paskelbė trečiąjį kvietimą savivaldybėms teikti paraiškas dėl renovuotinų daugiabučių namų. Gyventojai raginami nedelsti, kadangi priimamų paraiškų skaičius ribotas – Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje naujuoju periodu galės būti renovuoti septyni daugiabučiai namai.  Išsamiau »

Vyks daugiabučio namo Vilniaus g. 10 bendrasavininkų susirinkimas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ kaip Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius informuoja, kad 2015-10-26 17.30 val. vyks daugiabučio namo Vilniaus g. 10, Kretinga bendrasavininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks ties antra laiptine.  Išsamiau »

Patvirtinta paraiškų atnaujinti daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 patvirtintas Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą, teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas.

Vadovaujantis šiuo aprašu bus galima teikti paraiškas, norintiems gauti valstybės paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektui (toliau – Projektas) įgyvendinti. Paraiškos dėl Projekto įgyvendinimo VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai teikiamos, kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbia kvietimą teikti paraiškas.

Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas  Išsamiau »

Mokymai daugiabučių namų gyventojams ir daugiabučius namus administruojančių bendrovių atstovams

Artimiausių mokymų datos:

2015-03-17 10 val. Klaipėda, Liepų g. 48 A (Viešbutis „Ararat“)

Į mokymus būtina užsiregistruoti iš anksto, kad būtumėte informuoti apie tikslias datas bei galimus pasikeitimus.

Išsamesnė informacija.

Surinktas turinys