Vadovai

Kretingos rajono savivaldybės meras


 
 
 

Juozas Mažeika

 

Gimė 1952 m. gruodžio 4 d. Kretingos rajono Kūlupėnų kaime.

Mokėsi Kūlupėnų aštuonmetėje mokykloje, vėliau – Kretingos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Ją baigė 1971 m. Tų pačių metų rudenį buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę. Po tarnybos įstojo į Vilniaus universiteto neakivaizdinį skyrių, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

1974 m. pradėjo dirbti Kūlupėnų aštuonmetės mokyklos mokytoju.

Supratęs, kad sportas yra neatsiejama gyvenimo dalis, 1977 m. perėjo mokytis į Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą (dabar – LKKA). Jį baigė 1982 m. ir įgijo kūno kultūros dėstytojo kvalifikaciją.

Iki 1991 m. dirbo Kūlupėnų mokyklos kūno kultūros mokytoju, įgijo kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 1991 m. buvo paskirtas šios mokyklos pavaduotoju ugdymui, o 1997 m. – mokyklos direktoriumi.

Nuo 1995 m. renkamas į Kretingos rajono savivaldybės tarybą. 2004 m. gruodžio mėn. buvo išrinktas Kretingos rajono savivaldybės tarybos mero pavaduotoju.

1996 m. įstojo į TS-LKD (dabartinis partijos pavadinimas) ir nuo 2000 m. yra šios partijos Kretingos skyriaus pirmininkas.

2009 m. vasario mėn. buvo išrinktas Kretingos rajono savivaldybės tarybos meru. Šias pareigas eina iki šiol.

Vedęs, šeimą sukūrė 1976 m. Žmona Aldona – Kūlupėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė. Turi du vaikus – dukrą Jūratę ir sūnų Gediminą. Dukra yra ištekėjusi ir augina du vaikus, sūnus – vedęs, taip pat augina du vaikus.

 

 

Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas


 
 

Danutė Skruibienė

 

Gimė 1962 m. rugsėjo 14 d. Tauragėje.

 

1980 m. baigė Tauragės 4-ąją vidurinę mokyklą. 1980-1985 m. mokėsi Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas).

1985 m. pradėjo dirbti Kretingos vilnonių audinių fabrike ,,Laisvė“.

Nuo 1997 m. dirbo VšĮ „Kretingos ligoninė“.

2007 m. pradėjo dirbti Kretingos rajono savivaldybėje. Šioje darbovietėje dirba iki šiol.

2010 m. įstojo į Lietuvos liberalų sąjūdžio partiją.

Moka rusų, anglų kalbas.

Ištekėjusi, vyras Almantas – UAB „Ringesta“ generalinis direktorius. Turi tris vaikus.

 

 

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 
 

Virginijus Domarkas

 

Gimė 1960 m. birželio 4 d. Klaipėdos rajono Šlapšilės kaime.

 

Išsilavinimas

2005 m. Magistras Kauno technologijos universitete

1978-1982 m. Studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), įgijo prancūzų kalbos mokytojo specialybę

1978 m. baigė Kretingos 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar – VŠĮ Pranciškonų gimnazija)

 

Darbo patirtis

Nuo 2012 m. – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius

2008-2012 m. – UAB „Limeta“ generalinis direktorius

2004-2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys

2000-2004 m. – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas

1989-2000 m. – Kretingos Simono Daukanto vidurinės mokyklos direktorius

1986-1989 m. – Kretingos rajono „Jaunosios gvardijos“ kolūkio pirmininko pavaduotojas

1982-1986 m. – Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos mokytojas, direktoriaus pavaduotojas

 

Politinė karjera

2004-2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys

Seimo komitetuose

2006-2008 m. – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas

2004-2006 m. – Užsienio reikalų komiteto narys

Seimo komisijose

2004-2006 m. – Regioninės plėtros komisijos pirmininkas

 

Nuo 2015 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Kretingos rajono skyriaus pirmininkas

Nuo 2013 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Kretingos rajono skyriaus pirmininko pavaduotojas

Nuo 2012 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys

1990–1994, 2000–2004 m. – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys

 

Domisi valstybės valdymu, savivaldos plėtra

Pomėgiai – automobiliai, gyvenamosios aplinkos puoselėjimas

Moka prancūzų, rusų kalbas

Žmona – Zita, sūnus – Vygintas, duktė – Ineta, anūkai – Augustas, Jonė, Sofija ir Herkus

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 
 

Povilas Černeckis

 

Gimė 1964 m. Skuode.

 

Išsilavinimas

1987 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje baigė žemės ūkio mechanizacijos specialybės kursą ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

 

Darbo patirtis

Nuo 2015 04 24 – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

2012 10 – 2015 04 – Kretingos rajono savivaldybės kontrolierius

2011 04 – 2012 10 – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

2000 12 – 2011 04 – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

1997 10 – 2000 12 – Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo tarnybos viršininko pavaduotojas komunaliniam ūkiui

1997 04 – Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo tarnybos rajono komunalinio ūkio eksploatacijos inžinierius (1997 06 24 pareigos pakeistos į Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo tarnybos rajono komunalinio ūkio eksploatacijos vyriausiojo inžinieriaus)

 

Kalbos: rusų, anglų.

Žmona – Stasė, sūnus – Gvidas.