Centralizuotas vidaus audito skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr.   Mob. tel. nr.  El. paštas
Vedėja
Dalia Katauskienė

Viešų ir privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
306 (8 445) 75118   dalia [dot] katauskiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistas
Mindaugas Mickus
306 (8 445) 75119   mindaugas [dot] mickus [at] kretinga [dot] lt

 

Vidaus audito tikslas - sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Kretingos rajono savivaldybės administracijai, jai pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.

 

Vidaus audito pagrindiniai uždaviniai: 

 
  • taikant vidaus audito procedūras ir metodus nustatyti, ar Savivaldybės administracija, jai pavaldūs ir jos valdymo sričiai priskirti viešieji juridiniai asmenys savo veikloje laikosi teisės norminių aktų; 
  • patarti Savivaldybės administracijai, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens veiklai; 
  • teikti Savivaldybės administracijai, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams rekomendacijas dėl jų veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo; 
  • vertinti Savivaldybės administracijai, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais; 
  • vertinti Savivaldybės administracijos lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą; 
  • ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia Savivaldybės administracijoje.