Kretingos seniūnija per savaitę

2017-12-11 - 2017-12-17

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 55 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, gimė–1, mirė–1 .
 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, pritarta 5 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 6 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, įvykdyti 3 mažos vertės pirkimai, atnaujinta 18 žemės ūkio valdų, sutvarkyti dokumentai 12 šeimų dėl įvairių išmokų, konsultuoti 9 ūkininkai žemės ūkio klausimais, 7 asmenys – gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais ir 11 asmenų – socialinės paramos klausimais, aplankytos 4 socialiai pažeidžiamos grupės šeimos.
 • Dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonių pildymas“.
 • Gruodžio 12 d. žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė dalyvavo mokymuose ,,Smulkių ir vidutinių ūkių būklės gerinimas“.
 • Suremontuoti 7 sugedę šviestuvai: Kretingsodžio k. –3, Rūdaičių k. –4. Pasirengta kalėdinių eglučių įžiebimui Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse.

2017-12-04–2017-12-10

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 89 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 2 gyventojai, išvyko – 1, mirė – 3.
 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduota 14 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, parengti 5 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, atnaujintos 33 žemės ūkio valdos, tirti 3 nusiskundimai dėl lietaus patvinusių gatvių ir užsikimšusio drenažo, sutvarkyti dokumentai 9 šeimoms dėl įvairių išmokų, konsultuota16 ūkininkų žemės ūkio klausimais, 11 asmenų – gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais ir 25 asmenys – socialinės paramos klausimais, aplankyta 11 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonių pildymas“.
 • Gruodžio 5-6 dienomis išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 3052,46 kg maisto produktų gavo 456 gyventojai.
 • Suremontuota 16 sugedusių šviestuvų: Kretingsodžio k. – 4, Padvarių k. – 6, Rūdaičių k. – 4. Rinktos šiukšlės Kurmaičių, Kvecių, Rūdaičių gyvenvietėse.

2017-11-27–2017-12-03

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 85 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko – 1, mirė – 3.
 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, išduota 16 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, parengti 2 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, atnaujinta 17 žemės ūkio valdų, sutvarkyti dokumentai 15 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 13 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonių pildymas“.
 • Suremontuoti 6 sugedę šviestuvai: Padvarių k. – 4, Rūdaičių k. – 2. Rinktos šiukšlės Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse.

2017-11-20–2017-11-26

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 84 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko –2, mirė–3.
 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, išduotos 25 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, parengti 5 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, atnaujinta 15 žemės ūkio valdų, sutvarkyti dokumentai 14 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 16 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Lapkričio 22 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyta 10 prašymų skirti kompensaciją už būsto šildymą kitu kuru ir 4 prašymai skirti socialinę pašalpą.
 • Naujai įrengti 2 gatvių apšvietimo šviestuvai Kurmaičių kaime, suremontuoti 3 sugedę šviestuvai Rūdaičių kaimo Mokyklos gatvėje.
 • Greideriuoti Dimitravo, Kretingsodžio, Kvecių, Padvarių, Rūdaičių, Užpelkių žvyrkeliai.

2017-11-13–2017-11-19

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 89 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, gimė – 1, mirė – 2.
 • Pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išduotos 32 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, parengti 2 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais ir 1 Tarybos sprendimo projektas dėl Akmenos gatvės pratęsimo Kurmaičių k., atnaujinta 14 žemės ūkio valdų, sutvarkyti dokumentai 28 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 18 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonių pildymas“.
 • Suremontuoti 3 sugedę šviestuvai Rūdaičių k. 7 nepataisomai sugedę gatvių apšvietimo šviestuvai pakeisti naujais: Rūdaičių k. – 5, Kretingsodžio k. – 2. Rūdaičių parke grėbti lapai.

2017-11-06–2017-11-12

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 93 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko – 1, mirė – 2.
 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 38 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, atnaujintos 24 žemės ūkio valdos, sutvarkyti dokumentai 17 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 19 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonių pildymas“.
 • Greideriuoti seniūnijos žvyrkeliai, surinktos senos padangos iš pakelių (15 vnt.), grėbti lapai Rūdaičių parke. Suremontuoti 8 sugedę šviestuvai: Kretingsodžio k. – 6, Padvarių k. – 2.

2017-10-30–2017-11-05

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 64 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, gimė –1, mirė –  2.
 • Adresų registre įregistruota 15 naujų adresų, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 26 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, Žemės ūkio skyriui pateiktos 22 pažymos apie žuvusių pasėlių plotus, atnaujinta 17 žemės ūkio valdų, aplankyta 12 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonių pildymas“.
 • Pabaigta Padvarių kaimo Akmenos, Salantų, Sodų gatvių apšvietimo rekonstrukcija.
 • Greideriuoti žvyrkeliai, rinktos šiukšlės Kurmaičių, Kvecių, Padvarių kaimuose, grėbti lapai Rūdaičių parke.

2017-10-16–2017-10-22

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 68 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 12 gyventojų, išvyko – 3, mirė – 2 .
 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, parengti 6 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduota 19 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, perskaičiuotas nuomos mokestis 4 savivaldybės būsto nuomotojams, užpildytos 2 pažymos dėl žuvusių pasėlių, atnaujintos 9 žemės ūkio valdos, aplankyta 12 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Spalio 16-18 dienomis socialinė darbuotoja dalyvavo mokymuose ,,Šiuolaikinės streso valdymo metodikos: mokymai specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos grupių asmenimis“.
 • Išmontuoti seni gatvių apšvietimo šviestuvai Padvarių kaimo Akmenos ir Salantų gatvėse. Suremontuota 15 neveikiančių šviestuvų: Genčų k. – 4 vnt., Tarvydų k– 5 vnt., Tūbausių k. – 6 vnt.
 • Greideriuoti žvyrkeliai, rinktos šiukšlės Kurmaičių, Kvecių, Rūdaičių kaimuose, iš pakelių surinktos senos padangos.

2017-10-09–2017-10-15

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 76 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko – 6, mirė – 2 .
 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 5 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 26 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikti 2 ūkininkų atsakymai dėl deklaravimo duomenų neatitikimo, atnaujintos 5 žemės ūkio valdos, sutvarkyti dokumentai 16 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 13 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Spalio 10–11 dienomis išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims.
 • Dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonių pildymas“.
 • Pastatytos 8 metalinės atramos gatvių apšvietimui įrengti Padvarių kaimo Akmenos, Salantų, Sodų gatvėse.
 • Rinktos šiukšlės Dimitravo, Kurmaičių, Kvecių, Rūdaičių kaimuose.

2017-10-02–2017-10-08

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 122 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 18 gyventojų, išvyko – 7, mirė – 2 .
 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, parengti 8 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduota 21 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma, sutvarkyti dokumentai 11 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 14 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos), atnaujinta 11 žemės ūkio valdų.
 • Vienas socialinės rizikos šeimos vaikas grąžintas į šeimą. Vaiko teisių apsaugos skyriui pasiūlyta vienai socialinės rizikos šeimai nutraukti paslaugas.
 • Rajone paskelbus ekstremalią situaciją, informaciją apie patirtus nuostolius seniūnijai pateikė 54 ūkininkai. Dėl liūčių nenuimta 280 ha ploto vasarinių kviečių, 57,25 ha – miežių, 159,68 ha – žirnių, 130,04 ha – grikių, 233,5 ha – pupų, 206,36 ha – vasarinių kviečių, 5,46 ha – avižų ir t.t.
 • Spalio 6 d. 94 - ojo jubiliejaus proga pasveikinta Tarvydų kaimo gyventoja B. Girdenienė, 96 - ojo – Padvarių kaimo gyventoja M. Šoblinskienė.
 • Pakloti gatvių apšvietimo kabeliai ir apšvietimo atramų pamatai Padvarių kaimo Akmenos, Salantų, Sodų gatvėse.
 • Rinktos šiukšlės Dimitravo, Kurmaičių, Kvecių, Rūdaičių kaimuose.

2017-09-18–2017-09-24

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 157 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 28 gyventojai, išvyko – 1, mirė – 6.
 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 9 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduota 40 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos 8 savivaldybės būsto nuomos sutartys, sutvarkyti dokumentai 21 šeimai dėl įvairių išmokų, aplankyta 13 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos), atnaujinta 10 žemės ūkio valdų, Žemės ūkio skyriui pateikta informacija apie 39 ūkininkų patirtus nuostolius.
 • Rugsėjo 27 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstytas 1 prašymas skirti geriamojo vandens išlaidų kompensaciją ir 1 prašymas skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui pareiškėjoms geriamojo vandens išlaidų kompensaciją ir socialinę pašalpą mokėti.
 • Rugsėjo 30 d. seniūnija dalyvavo tradicinėje rudens šventėje.
 • Vykdyti gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai Padvarių kaimo Akmenos, Salantų, Sodų gatvėse.
 • Pjauta žolė Dimitravo, Kurmaičių, Padvarių gyvenvietėse. Greideriuoti žvyrkeliai Padvariuose, Kveciuose.

2017-08-21–2017-08-27

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 82 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 16 gyventojų, išvyko – 6.
 • Adresų registre įregistruota 10 naujų adresų, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 2 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, įvykdyti 2 mažos vertės pirkimai, išduota 20 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, sutvarkyti dokumentai 37 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 12 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos), pateikta 21 ūkininko nuimto derliaus savaitės statistinė ataskaita, atnaujintos 3 žemės ūkio valdos.
 • Patikslintas 2017 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas ir pateiktas Ekonomikos ir biudžeto skyriui.
 • Pjauta žolė Dimitravo, Klibių, Kvecių, Vydmantų gyvenvietėse, sutvarkyti laiptų turėklai ir lietvamzdžiai Rūdaičių daugiafunkciame centre, atstatyti suniokoti kelio ženklai Klibių ir Kvecių gyvenvietėse, užtaisytos asfalto duobės Dimitravo, Kurmaičių, Tūbausių kaimuose, greideriuoti Daktarų, Klibių, Padvarių, Traidžių žvyrkeliai.

2017-08-14–2017-08-20

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 57 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 12 gyventojų, išvyko – 7, gimė – 3, mirė – 3.
 • Adresų registre įregistruoti 7 nauji adresai, pritarta 6 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, atliktas 1 notarinis veiksmas, išduota 11 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, sutvarkyti dokumentai 9 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 9 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos), pateikta 21 ūkininko nuimto derliaus savaitės statistinė ataskaita, atnaujintos 5 žemės ūkio valdos.
 • Tikrinti į apleistų sklypų sąrašą įrašyti nenaudojami kitos paskirties žemės sklypai.
 • Pjauta žolė Padvariuose, Senkuose, tvarkytas Negarbos piliakalnis, atstatyti suniokoti kelio ženklai Dimitravo ir Padvarių gyvenvietėse, palaistytos žvyruotos gatvės.

 2017-07-03–2017-07-09

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 41 gyventojas.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 16 gyventojų, išvyko–2, gimė–4.
 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduota 17 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų , sutvarkyti dokumentai 3 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Tikrinti nenaudojami, apleisti kitos paskirties žemės sklypai.
 • Pjauta žolė Klibių, Kurmaičių, Padvarių viešosiose erdvėse, rinktos šiukšlės Kretingsodžio, Klibių, Kvecių, Padvarių kaimuose.
 • Pažvyruotos Liepynės, Pryšmančių, Vydmantų gatvės (žvyrkeliai).

2017-06-26–2017-07-02

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 97 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko – 5, gimė – 1, mirė – 3.
 • Adresų registre įregistruoti 7 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengta 15 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 25 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos ir 1 leidimas kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus, atlikti 4 notariniai veiksmai, sutvarkyti dokumentai 7 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 18 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Priimta 12 prašymų pakeisti paraiškos duomenis, atnaujinta 1 žemės ūkio valda.
 • Bendradarbiauta su Kretingos socialinių paslaugų centru dėl socialinės rizikos šeimos socialinės paslaugos gyventi krizių centre pratęsimo.
 • Pjauta žolė Klibių, Kretingsodžio, Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių viešosiose erdvėse.
 • Pažvyruotos Pryšmančių, Vydmantų gatvės (žvyrkeliai).

2017-06-19–2017-06-25

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 72 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko – 1, gimė – 1, mirė – 2.
 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, parengta 12 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, išduota 19 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų ir 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, sutvarkyti dokumentai 12 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 20 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 1 pareiškėjas, priimti 9 prašymai pakeisti paraiškos duomenis, atnaujinta 1 žemės ūkio valda.
 • Pjauta žolė Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų viešosiose erdvėse, surinkta ir išvežta 15 padangų iš Pryšmančių ir Rūdaičių gyvenviečių.
 • Pažvyruotos Kretingsodžio, Padvarių, Voveraičių gatvės (žvyrkeliai).

 

2017-06-12–2017-06-18

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 96 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 14 gyventojų, išvyko – 3, gimė – 1, mirė – 4.
 • Parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 45 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atliktas 1 notarinis veiksmas, ištirtas 1 skundas, sutvarkyti dokumentai 3 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 14 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 9 pareiškėjai, priimta 12 prašymų pakeisti paraiškos duomenis, atnaujintos 3 žemės ūkio valdos.
 • Pjauta žolė Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų, Voveraičių viešosiose erdvėse, rinktos šiukšlės Kurmaičių, Kvecių, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse.

2017-06-05–2017-06-11

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 124 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko–5, gimė–2, mirė–1.
 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduota 41 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma, sutvarkyti dokumentai 4 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 20 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 51 pareiškėjas.
 • Birželio 8-9 dienomis išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 2883,20 kg maisto produktų gavo 640 gyventojų.
 • Bendradarbiauta su prokuroru dėl socialinės rizikos šeimos vaiko likimo ir su Socialinių paslaugų centru dėl dviejų šeimų situacijos.
 • Birželio 8 d. Prezidentės apdovanojimu Motinos dienos proga apdovanota daugiavaikė kurmaitiškė Danutė Vilimienė.
 • Pjauta žolė Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių viešosiose erdvėse, rinktos šiukšlės Kurmaičių, Kvecių, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse, chemikalais nuo piktžolių nupurkšti takeliai Negarbos ir Pilalės piliakalniuose.
 •  Greideriuotos Kvecių, Padvarių žvyruotos gatvės, kelias Vydmantai-Rūdaičiai, atvežta žvyro su skalda į Padvarių kaimo Sodų gatvę.

 

2017-05-29–2017-06-04

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 183 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko–5, mirė–1.
 • Adresų registre įregistruota 11 naujų adresų, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, išduotos 25 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sutvarkyti dokumentai 9 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 17 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 113 pareiškėjų.
 • 3 socialinės rizikos šeimų vaikams parūpinta rūbelių, avalynės. Dėl vienos socialinės rizikos šeimos bendrauta su prokuroru.
 • Savivaldybei priklausančiam namui Dimitravo kaime, Daubėnų g. 4, pakeista stogo danga.
 • Pjauta žolė Dimitravo, Klibių, Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių, Tūbausių viešosiose erdvėse, sutvarkyta žydų genocido vieta Kvecių miškelyje, rinktos šiukšlės Padvarių, Rūdaičių, Tūbausių gyvenvietėse.
 • Sūriu vandeniu palaistytos Genčų, Kvecių, Padvarių žvyruotos gatvės, nugreideriuota Genčų kaimo Paupio gatvė.

 

 

2017-05-22–2017-05-28

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 199 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko–1, mirė–1.
 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, parengta 11 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, išduotos 39 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sudaryta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre 1 savivaldybės būsto nuomos sutartis, sutvarkyti dokumentai 12 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 16 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 135 pareiškėjai.
 • Dviejų socialinės rizikos šeimų vaikams parūpinta rūbelių, avalynės.
 • Pjauta žolė Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių, Tūbausių viešosiose erdvėse, rinktos šiukšlės Kvecių, Rūdaičių, Vydmantų kaimuose, sutvarkyta poilsio zona prie Padvarių tvenkinio: surinktos šiukšlės, suremontuota persirengimo kabina.
 •  Sūriu vandeniu baigtos laistyti seniūnijos žvyruotos gatvės. Iš viso palaistyta 21 km.

 

2017-05-15–2017-05-21

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 176 gyventojai.
 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko–2, mirė–1.
 • Adresų registre įregistruoti 7 nauji adresai, parengti 6 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 29 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sudarytos ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre 2 savivaldybės būsto nuomos sutartys, sutvarkyti dokumentai 7 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 20 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).
 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 86 pareiškėjai.
 • Gegužės 20 d. Jokūbave įvyko XIII-osios rajono seniūnijų sporto žaidynės mero taurei laimėti. Kretingos seniūnijos sportininkai iškovojo antrą vietą.
 • Rengtos sąmatos Padvarių kaimo Akmenos, Salantų, Sodų gatvių apšvietimo rekonstrukcijai.
 • Pjauta žolė Kretingsodžio, Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių viešosiose erdvėse, rinktos šiukšlės Ankštakių, Kurmaičių, Kvecių kaimuose.
 • Sūriu vandeniu laistyti seniūnijos žvyrkeliai.

 

2017-05-08–2017-05-15

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 140 gyventojų.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko–3, mirė–1.

 • Pritarta 1 statybos projektui per IS – Infostatyba, parengti 3 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 36 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 3 notariniai veiksmai, sutvarkyti dokumentai 8 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 18 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 56 pareiškėjai.

 • Vykdomi parengiamieji darbai Padvarių kaimo Akmenos, Salantų, Sodų gatvių apšvietimo rekonstrukcijai.

 • Pjauta žolė Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų viešosiose erdvėse, rinktos šiukšlės Ankštakių, Kvecių, Padvarių, Rūdaičių kaimuose.

 • Greideriuoti Kurmaičių, Liepynės, Padvarių, Parąžės, Pryšmančių, Ruginių, Rūdaičių, Vydmantų žvyrkeliai.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 1 socialinės pašalpos gavėjas.

 

2017-04-24–2017-05-01

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 129 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko – 1, gimė – 1, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, parengti 6 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 35 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos ir 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, sutvarkyti dokumentai 10 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 22 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 41 pareiškėjas.

 • Intensyviai bendradarbiauta su policijos pareigūnais dėl socialinės rizikos šeimos narių neblaivumo (girtumo) nustatymo. 1 neįgalus socialinės rizikos šeimos vaikas nuvežtas į vaikų reabilitacijos sanatoriją ,,Palangos Gintaras“. 2 socialinės rizikos šeimos aprūpintos buities reikmenimis, rūbais.

 • Suremontuota 14 sugedusių šviestuvų: Kretingsodyje – 4, Rūdaičiuose – 4, Vydmantuose – 6.

 • Genėti medžiai ir krūmai Padvarių gyvenvietėje, surinktos padangos iš kelio Dimitravas-Tūbausiai-Voveraičiai pakelių (42 vnt.), rinktos šiukšlės Kvecių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • Greideriuoti Pryšmančių, Vydmantų žvyrkeliai.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 8 socialinės pašalpos gavėjai.

2017-04-18–2017-04-23

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 161 gyventojas.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, gimė – 3, mirė – 2.

 • Parengti 6 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, pritarta 2 statybos projektams per is – Infostatyba, išduotos 32 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 3 notariniai veiksmai, sutvarkyti dokumentai 21 šeimai dėl įvairių išmokų, aplankytos 22 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 33 pareiškėjai, konsultuota 12 ūkininkų, atnaujintos 4 žemės ūkio valdos.

 • Balandžio 19 d. Savivaldybės meras Juozas Mažeika ir Administracijos direktorius Virginijus Domarkas seniūnijos salėje susirinkusiems gyventojams pristatė veiklos ataskaitas už 2016 metus.

 • Balandžio 19 d. Vaiko teisių apsaugos skyriuje aptarta socialinės rizikos šeimos situacija.

 • 3 socialinės rizikos šeimos aprūpintos baldais, buities reikmenimis.

 • Genėti medžiai ir krūmai Senkų, Padvarių gyvenvietėse, surinktos senos padangos iš kelio Pryšmančiai-Vydmantai pakelių (35 vnt.), rinktos šiukšlės Kvecių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 4 socialinės pašalpos gavėjai.

2017-04-10–2017-04-17

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 77 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko–3, gimė–2, mirė–3.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 22 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, parengtas 1 Tarybos sprendimo projektas dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Tintelių kaime, sutvarkyti dokumentai 12 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 8 socialiai pažeidžiamos grupės šeimos.

 • Pašalintas gatvių apšvietimo valdymo skydo gedimas Padvarių kaime. Suremontuota 14 sugedusių šviestuvų: Kretingsodyje–3, Rūdaičiuose–5, Vydmantuose–6.

 • Genėti medžiai ir krūmai Senkų, Tūbausių, Padvarių gyvenvietėse, surinktos senos padangos iš kelio Tūbausiai-Dimitravas pakelių (28 vnt.), rinktos šiukšlės Kvecių, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 

2017-03-27–2017-04-02

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 102 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko–2, gimė –2, mirė–3.

 • Adresų registre įregistruoti 7 nauji adresai, parengti 5 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 29 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sutvarkyti dokumentai 19 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 21 šeima (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Kovo 31 d. seniūno pavaduotoja dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos organizuotuose mokymuose ,,Mažos vertės pirkimai. Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas, vykdymas, keitimas. Dažniausi pažeidimai“.

 • Kovo 31 d. žemės ūkio specialistė Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.) aplankė tarptautinę žemės ūkio parodą „Ką pasėsi... 2017“.

 • Suremontuota 12 sugedusių šviestuvų: Kveciuose–2, Padvariuose–3, Pryšmančiuose –2, Vydmantuose–5.

 • Sutvarkyti Vydmantų senkapiai: išpjautos laukinės obelys ir slyvos, surinktos šiukšlės. Išgenėtas Pilalės piliakalnis, surinktos ir išvežtos šakos, šiukšlės.

 • Greideriuoti Dimitravo, Genčų, Kurmaičių, Rūdaičių, Tūbausių žvyrkeliai.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 2 socialinės pašalpos gavėjai.

2017-03-20–2017-03-26

 •  Įvairiais klausimais kreipėsi 138 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko – 5, gimė – 1, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, parengti 9 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 28 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 5 notariniai veiksmai, įregistruotos 2 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys Nekilnojamojo turto registre, konsultuoti 22 ūkininkai dėl išmokų, 35 gyventojai – socialiniais klausimais, sutvarkyti dokumentai 21 šeimai dėl įvairių išmokų, aplankytos 24 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Pagelbėta socialinės rizikos šeimai nuvežti neįgalų vaiką gydytojo konsultacijai į Vilniaus Santariškių ligoninę (suorganizuotas transportas, sutvarkyti dokumentai).

 • Kovo 23 d. žemės ūkio specialistė dalyvavo NMA surengtame seminare ,,Tiesioginių išmokų ir su plotu susijusių priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą 2017 m. administravimo aktualijos“.

 • Kovo 24 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 5 prašymai skirti socialinę pašalpą.

 • Patikrinta faktinė kelio ženklų būklė keliuose ir gatvėse. Sudarytas trūkstamų, nuniokotų ženklų sąrašas.

 • Pašalintas apšvietimo gedimas Rūdaičių kaimo Parko gatvėje, suremontuoti 6 šviestuvai, nurašyti seniūnijos teritorijoje esančių objektų elektros skaitiklių rodmenys.

 • Genėti medžiai ir krūmai Rūdaičiuose ir Vydmantuose, rinktos šiukšlės Kvecių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, atstatyti 2 suniokoti kelio ženklai Kurmaičių kaime.

 • Greideriuoti Kiauleikių,Kretingsodžio, Kvecių, Liepynės, Pryšmančių, Rūdaičių, Užpelkių, Vydmantų žvyrkeliai.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 3 socialinės pašalpos gavėjai.

2017-03-13–2017-03-19

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 128 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko – 1, gimė – 1, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 9 nauji adresai, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 67 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 2 notariniai veiksmai, konsultuota 12 ūkininkų žemės ūkio klausimais, 18 gyventojų – socialiniais klausimais, sutvarkyti dokumentai 12 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 26 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Kovo 17 d. žemės ūkio specialistė dalyvavo Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymuose ir išklausė informaciją apie 2017 m. paramos paraiškų priėmimo reikalavimus.

 • Socialinė darbuotoja pasirūpino, kad du socialinės rizikos šeimos nariai išvyktų gydytis nuo priklausomybės alkoholiui į Švėkšnos ligoninę.

 • Du socialinės rizikos šeimoje augantys vaikai dėl tėvų girtavimo paimti iš šeimos.

 • Suremontuota 13 šviestuvų: Kretingsodžio k. – 4, Rūdaičių k. – 4, Vydmantų k. – 5.

 • Genėti medžiai ir krūmai Rūdaičių parke, rinktos šiukšlės Klibių, Kvecių, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse, surinktos padangos iš kelio Ankštakiai-Dimitravas pakelių (15 vnt.).

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 3 socialinės pašalpos gavėjai.

2017-03-06–2017-03-12

 

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, išvyko – 3, gimė – 1, mirė – 2.

 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 23 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, tikrintas sąrašas dėl susietos paramos už auginamus 1345 gyvulius ir rengti pareiškėjų prašymai dėl neišmokėtų pinigų, sutvarkyti dokumentai 14 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 20 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Socialinė darbuotoja suorganizavo socialinės rizikos šeimos vaiko pavežėjimą į priešmokyklinio ugdymo įstaigą, todėl vaikas galėjo pradėti lankyti vaikų darželį.

 • Kovo 6 d. 94 - ojo jubiliejaus proga buvo pasveikinta Kurmaičių kaimo šviesuolė Emilija Timokaitė.

 • Suremontuota 14 šviestuvų: Kretingsodžio k.–4, Padvarių k.– 4, Vydmantų k. – 6.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 1 socialinės pašalpos gavėjas.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 97 gyventojai.

2017-02-27–2017-03-05

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 104 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko – 5, mirė – 3.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengta 10 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 34 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 2 notariniai veiksmai, sutvarkyti dokumentai 14 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 22 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Kovo 1 d. socialinė darbuotoja dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus organizuotame socialinės rizikos šeimos aptarime.

 • Kovo 3 d. seniūnas dalyvavo Rūdaičių mokyklos organizuotame renginyje ,,Kazys – pavasario šauklys“.

 • Pašalintas gatvių apšvietimo oro linijos gedimas Pryšmančių k. Suremontuoti 9 šviestuvai: Genčų k. – 2, Kretingsodžio k. – 2, Kurmaičių k. – 4, Tūbausių k. – 1.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 •  

2017-02-20–2017-02-26

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 150 gyventojų.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko – 6, gimė – 2, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruota 17 naujų adresų, parengta 14 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 47 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 5 žemės ūkio valdos, sutvarkyti dokumentai 38 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 21 šeima (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Vasario 22–23 dienomis išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 1822,80 kg maisto produktų gavo 620 gyventojų.

 • Vasario 24 d. pasirūpinta, kad socialinės rizikos šeima (mama su vaiku) dėl smurto artimoje aplinkoje laikinai būtų apgyvendinta Kretingos socialinių paslaugų centre.

 • Vasario 24 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 6 prašymai skirti socialinę pašalpą ir 8 prašymai skirti būsto šildymo ir geriamojo vandens išlaidų kompensaciją.

 • Vasario 24 d. seniūnijoje įvyko bendruomenių pirmininkų ir seniūnaičių susirinkimas, kuriame buvo nutarta įkurti iniciatyvinę prevencinio darbo organizavimo grupę siekiant užkirsti kelią smurtui prieš vaikus ir suaugusius.

 • Pašalintas gatvių apšvietimo valdymo skydo gedimas Padvarių k. Suremontuota 10 šviestuvų: Kurmaičių k. – 2, Rūdaičių k. – 3, Vydmantų k. – 5.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 2 socialinės pašalpos gavėjas.

 • 2017-02-13–2017-02-19

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 112 gyventojų.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 1 gyventojas, išvyko – 2, mirė – 2.

 • Adresų registre įregistruota 16 naujų adresų, parengtas 1 įsakymas, išduotos 78 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 7 žemės ūkio valdos, sutvarkyti dokumentai 19 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 24 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Vasario 15 d. socialinė darbuotoja dalyvavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus organizuotame susirinkime, kuriame buvo aptarti 2016 m. darbo su socialinės rizikos šeimomis rezultatai.

 • Vasario 16 d. Rūdaičiuose suorganizuotas tradicinis 30-asis sveikatingumo bėgimas ,,Rūdaičiai-2017‘‘, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvauti bėgime ir įveikti 2,5 km trasą užsiregistravo 164 dalyviai (nuotraukos pridedamos).

 • Suremontuoti 6 gatvių apšvietimo šviestuvai: Kretiungsodžio k. – 3, Vydmantų k. – 3.

 • Genėti medžiai ir krūmai Rūdaičių parke, rinktos šiukšlės Kvecių, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 1 socialinės pašalpos gavėjas.

 • 2017-02-06–2017-02-12

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 162 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko – 6, gimė – 1, mirė – 2.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 36 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, įvykdyti 2 mažos vertės pirkimai, atnaujintos 8 žemės ūkio valdos, sutikslinti duomenys dėl paramos išmokėjimo 20 gyvulių augintojų, sutvarkyti dokumentai 25 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 26 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Vasario 8 d. seniūnas ir socialinė darbuotoja dalyvavo projekto ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų“ aptarime.

 • Vasario 8 d. socialinė darbuotoja iniciavo susirinkimą Vydmantų vaikų darželyje dėl vieno socialinės rizikos šeimos vaiko aptarimo. Susirinkime dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus, seniūnijos darbuotojai.

 • Pradėti pasirengimo darbai tradiciniam 30-ajam sveikatingumo bėgimui ,,Rūdaičiai-2017‘‘.

 • Suremontuoti 9 gatvių apšvietimo šviestuvai: Padvarių k.–3, Vydmantų k.–6.

 • Genėti medžiai ir krūmai Rūdaičių parke ir Tūbausių k., rinktos šiukšlės Kvecių, Padvarių, Rūdaičių, Traidžių gyvenvietėse.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2017-01-30–2017-02-05

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko – 6, gimė – 2, mirė – 2.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 197 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengti 8 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 38 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, konsultuota 30 piliečių gyventojų migracijos klausimais, 52–socialiniais , 12 ūkininkų –žemės ūkio klausimais, atnaujintos 5 žemės ūkio valdos, sutvarkyti dokumentai 36 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 24 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Suremontuoti 8 gatvių apšvietimo šviestuvai: Ankštakių k.– 2, Pryšmančių k. –1, Tarvydų k. – 2, Vydmantų k. – 4. Pašalintas apšvietimo valdymo skydo gedimas Tarvydų k.

 • Kirsti džiūstantys, pavojingi medžiai Tūbausių k., rinktos šiukšlės Kvecių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, iš kelio Ankštakiai-Senkai-Rūdaičiai pakelių surinktos ir išvežtos padangos.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 9 socialinės pašalpos gavėjai.
   

 • 2017-01-23–2017-01-29

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 170 gyventojų.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 1 gyventojas, išvyko – 10, gimė – 1, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, parengti 6 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 29 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, parengta ir pateikta 2016 m. seniūnijos veiklos ataskaita, 2015–2016 m. vykdytų viešųjų pirkimų ataskaita, sudarytas neugdomų vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, sąrašas, įregistruotos 2 naujos žemės ūkio valdos, sutvarkyti dokumentai 48 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 28 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Sausio 25 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 6 prašymai skirti socialinę pašalpą ir 5 prašymai skirti būsto šildymo ir geriamojo vandens išlaidų kompensaciją.

 • Sausio 27 d. seniūnas dalyvavo Vydmantų lopšelio-darželio ,,Pasagėlė“ 50 metų sukakties šventėje.

 • Suremontuoti 9 gatvių apšvietimo šviestuvai: Padvarių k.– 2, Pryšmančių k.– 2, Rūdaičių k. – 1, Vydmantų k.– 4.

 • Genėti medžiai ir krūmai Rūdaičių parke, rinktos šiukšlės Kvecių, Padvarių, Pryšmančių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 11 socialinės pašalpos gavėjų.

 • 2017-01-16–2017-01-22

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 247 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, išvyko – 7, gimė – 2, mirė – 4.

 • Adresų registre įregistruota 11 naujų adresų, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengta 10 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 54 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, ištirti du skundai, įregistruotos 2 naujos žemės ūkio valdos, sutvarkyti dokumentai 75 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 28 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • • Sausio 18 d. Vydmantų vaikų darželyje ,,Pasagėlė“ suorganizuotas socialinės rizikos šeimos situacijos aptarimas, kuriame dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus, darželio ir seniūnijos darbuotojai.

 • Sausio 20 d. socialinė darbuotoja V. Stakanskienė dalyvavo socialiniams darbuotojams skirtame praktinio mokymo seminare ,,Sustabdykime prekybą žmonėmis“.

 • Suremontuoti 7 gatvių apšvietimo šviestuvai: Genčų k. – 3, Tūbausių k. – 2, Vydmantų k. – 2.

 • Pasitelkus į pagalbą SĮ ,,Kretingos komunalininkas“ techniką, žvyro ir druskos mišiniu pabarstytos Kretingsodžio, Padvarių, Parąžės, Vydmantų gatvės, kelias Genčai -Tūbausiai.

 • Seniūnijos darbuotojai žvyro ir druskos mišiniu pabarstė įkalnes, 3 geležinkelio pervažas ir kitas pavojingai slidžias kelių vietas.

 • Genėti krūmai kelio Kurmaičiai-Tūbausiai pakelėse.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 7 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2017-01-09–2017-01-15

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, gimė – 2, mirė–2.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 199 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruotas 21 naujas adresas, parengti 6 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 49 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, parengtos ataskaitos apie išduotus leidimus laidoti, apie įvykdytus viešuosius pirkimus 2016 m., ketvirto ketvirčio ataskaita apie socialinės rizikos šeimas ir juose augančius vaikus, apie šeimas, kurios gavo bendrąsias paslaugas, pusmečio ataskaita apie 24 ūkininkų nuimtą derlių ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekį, sutvarkyti dokumentai 29 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 išmokas gaunančios šeimos.

 • Sausio 13 d. 17 val. 30 min. seniūnijos salėje įvyko viešas susirinkimas dėl rajoninio reikšmės kelio Kretinga-Kūlupėnai rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką.

 • Suremontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai: Kurmaičių k.–2, Pryšmančių k.–4, Rūdaičių k.–3. Išmontuoti kalėdiniai papuošimai Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių kaimuose.

 • Valytas sniegas nuo kelių Ankštakių, Daktarų, Dimitravo, Genčų, Liepynės, Kvecių, Padvarių, Pajuodupio, Parąžės, Pryšmančių, Tarvydų kaimuose, žvyro ir druskos mišiniu pabarstyti keliai, kuriais važiuoja mokykliniai autobusiukai, įkalnės, 3 geležinkelio pervažos ir kitos pavojingai slidžios kelių vietos.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 6 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2017-01-02–2017-01-08

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 137 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, mirė –1.

 • Adresų registre įregistruoti 22 nauji adresai, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 42 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, konsultuota 14 ūkininkų žemės ūkio klausimais ir 30 asmenų – socialiniais klausimais, sutvarkyti dokumentai 4 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 8 išmokas gaunančios šeimos.

 • Suremontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai: Rūdaičių k.–2, Vydmantų k.–5. Pašalintas gatvių apšvietimo valdymo skydo gedimas Klibių k.

 • Valytas sniegas nuo kelių, žvyro ir druskos mišiniu pabarstytos Vydmantų gatvės

 • (Ateities, Atžalyno, Birutės, Kretingos, Mokyklos, Rūdaičių, Vidimanto, Žalioji, Žibalės), kitų gyvenviečių pagrindinės sankryžos, įkalnės, 3 geležinkelio pervažos ir kitos pavojingai slidžios kelių vietos.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2016-12-19–2016-12-31

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 148 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko –10 gimė –2, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, parengta 10 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, sudaryta 1 sutartis, išduota 15 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, atnaujintos 38 žemės ūkio valdos, konsultuoti 9 ūkininkai žemės ūkio klausimais, sutvarkyti dokumentai 25 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 22 išmokas gaunančios šeimos.

 • Specialistė socialiniam darbui vienai senolei skubos tvarka sutvarkė dokumentus dėl ligos ir išvežė į Salantų slaugos ir palaikymo ligoninę.

 • Gruodžio 20 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 4 prašymai skirti socialinę pašalpą ir 3 prašymai skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

 • Gruodžio 20 d. Rūdaičiuose suorganizuotas kasmetinis seniūnijos kalėdinis krepšinio turnyras seniūno taurei laimėti. Dalyvavo 5 komandos.

 • Gruodžio 22 d. seniūno pavaduotoja ir socialinė darbuotoja dalyvavo Vydmantų bibliotekos renginyje ,,Bibliotekų metus palydint“.

 • Suremontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai: Kurmaičių k.–3, Padvarių k.–3, Rūdaičių k.–3, Vydmantų k.–2.

 • Greideriuoti Genčų, Klibių, Kretingsodžio, Kvecių, Pryšmančių, Traidžių, Vydmantų žvyrkeliai.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 7 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2016-12-05–2016-12-11

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 108 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko –1, gimė –1.

 • Adresų registre įregistruoti 24 nauji adresai, parengti 2 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais ir 1 tarybos sprendimo projektas dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo Vydmantų k., išduotos 22 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 28 žemės ūkio valdos, konsultuoti 6 ūkininkai žemės ūkio klausimais, sutvarkyti dokumentai 15 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 2 išmokas gaunančios šeimos.

 • Dviejų socialinės rizikos šeimų vaikams suorganizuotas savaitgalio užimtumas Kėkštų Jaunimo sodyboje, kelios socialinės rizikos šeimos aprūpintos avalyne, vaikiškais rūbeliais.

 • Suremontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai: Rūdaičių k.–3, Vydmantų k.–4. Kurmaičių, Rūdaičių kaimuose prijungti įvadai kalėdiniam gyvenviečių apšvietimui.

 • Greideriuoti Ankštakių, Kretingsodžio, Padvarių žvyrkeliai.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 6 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2016-11-28–2016-12-04

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 93 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko –10, mirė –2.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, parengti 9 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduota 12 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, atliktas 1 notarinis veiksmas, atnaujinta 16 žemės ūkio valdų, sutvarkyti dokumentai 14 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 10 išmokas gaunančių šeimų.

 • Lapkričio 28 d. socialinė darbuotoja dalyvavo Vaiko gerovės komisijos posėdyje dėl minimalios priežiūros priemonių pratęsimo socialinės rizikos šeimos vaikui.

 • Bendradarbiauta su Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento medikais dėl dviejų socialinės rizikos šeimų narių gydymosi nuo priklausomybės alkoholiui.

 • Suremontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai: Rūdaičių k.–7, Kretingsodžio k. – 2.

 • Genėti medžiai ir krūmai Ankštakių, Rūdaičių, Senkų kaimuose, tvarkyti visuomeniniai plotai Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 •  

 • 2016-11-21–2016-11-27

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko –3, mirė –2.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 146 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruota 15 naujų adresų, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengti 3 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 29 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atliktas 1 notarinis veiksmai, atnaujinta 14 žemės ūkio valdų, priimtos 43 paraiškos dėl nereikšmingos pagalbos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, sutvarkyti dokumentai 42 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 17 išmokas gaunančių šeimų.

 • Lapkričio 25 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyta 16 prašymų skirti būsto šildymo, geriamojo vandens išlaidų kompensaciją ir 6 prašymai skirti socialinę pašalpą.

 • Lapkričio 22-23, 25 dienomis išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 1732,6 kg maisto produktų gavo 778 gyventojai.

 • Suremontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai: Ankštakių k.–2, Vydmantų gyvenvietėje– 3.

 • Greideriuoti žvyrkeliai, tvarkytas Rūdaičių parkas, atnaujinta Kiauleikių kaimo kapinaičių koplytėlė.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2016-11-07–2016-11-13

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko – 1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 124 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruota 10 naujų adresų, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, parengta 11 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 39 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 3 notariniai veiksmai, Registrų centre įregistruota 1 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, atnaujinta 16 žemės ūkio valdų, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 31 šeimai dėl įvairių išmokų, aplankyta 12 išmokas gaunančių šeimų.

 • Lapkričio 11 d. seniūnas su pavaduotoja pasveikino Kurmaičių biblioteką su 65-uoju jubiliejumi.

 • Baigti Kurmaičių, Kvecių, Padvarių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai. Suremontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai: Kretingsodžio k. – 4, Tūbausių k. – 2, Vydmantų gyvenvietėje- 6.

 • Tvarkytas Negarbos piliakalnis.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2016-10-31–2016-11-06

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko – 1, gimė – 4, mirė – 1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 127 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, pritarta 4 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 34 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 26 žemės ūkio valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 28 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 7 išmokas gaunančios šeimos.

 • Lapkričio 3 d. seniūnijos socialiniai darbuotojai su Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais lankė socialinės rizikos šeimas.

 • Tęsiami Kvecių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai. Ankštakių kaime pašalintas elektros tiekimo gedimas, Padvarių kaime, Vėjo gatvėje, suremontuotas požeminis elektros tiekimo kabelis.

 • Rinktos šiukšlės Padvarių, Vydmantų kaimuose, tvarkytas Negarbos piliakalnis, Rūdaičių parkas.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2016-10-24–2016-10-30

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko – 1, mirė – 3.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 102 gyventojai.

 • Pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 42 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujinta 11 žemės ūkio valdų, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 6 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 8 išmokas gaunančios šeimos ir po 2 kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Spalio 25 d. socialinė darbuotoja dalyvavo mokymuose ,,Pakartotinis smurtas šeimoje“.

 • Tęsiami Kurmaičių, Kvecių, Padvarių gyvenviečių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai. Pašalintas apšvietimo gedimas Pryšmančių kaime.

 • Pjauta žolė Kiauleikių, Padvarių, Pryšmančių, Tūbausių visuomeniniuose plotuose, išvežti sugrėbti lapai iš Rūdaičių parko, surinktos šiukšlės Kvecių miškelyje prie paminklo žydų genocido aukoms atminti, greideriuoti Vydmantų žvyrkeliai.

 • 2016-10-17–2016-10-23

 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, išvyko – 2, gimė –1, mirė – 2.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 97 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, pritarta 6 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 25 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, išnagrinėtas 1 skundas, atnaujintos 26 žemės ūkio valdos. Nacionalinei mokėjimų agentūrai pateikti 5 ūkininkų prašymai dėl duomenų tikslinimo, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 16 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 10 išmokas gaunančių šeimų ir po 2 kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Trims socialinės rizikos šeimoms iš labdaros parūpinta rūbų, avalynės.

 • Tęsiami Kurmaičių, Kvecių, Padvarių gyvenviečių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai. Pašalintas apšvietimo valdymo gedimas Tūbausių kaime.

 • Pjauta žolė Dimitravo, Kiauleikių, Tūbausių visuomeniniuose plotuose, grėbti lapai Rūdaičių parke, rinktos šiukšlės Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse ir padangos iš pakelių, greideriuoti Ankštakių, Kvecių, Padvarių, Rūdaičių, Traidžių, Vydmantų žvyrkeliai.

 • 2016-10-03–2016-10-09

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 84 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 2 gyventojai, išvyko –2, gimė –1, mirė –1.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduota 21 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 15 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 išmokas gaunančios šeimos ir po 2 kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Tęsiami Kurmaičių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai. Įrengtas gatvių apšvietimas Kretingsodžio kaime, Vėjo gatvėje.

 • Pjauta žolė Padvarių, Tūbausių visuomeniniuose plotuose, grėbti lapai Rūdaičių parke, genėti medžiai ir krūmai Tūbausių kaime, rinktos šiukšlės Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • 2016-09-26–2016-10-02

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 101 gyventojas.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko –5, gimė – 2.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 4 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 32 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, išnagrinėtas 1 skundas, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 18 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 8 išmokas gaunančios šeimos ir po 2 kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Rugsėjo 27 d. seniūno pavaduoja dalyvavo praktiniame seminare ,,Administracinių teisės pažeidimų registras“.

 • Rugsėjo 29-30 d. d. socialinė darbuoja dalyvavo mokymuose ,,Vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų mokymo smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje prevencija, pagalba bei kontrolė“.

 • Tęsiami Kurmaičių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai. Sumontuoti nauji šviestuvai Akmenos gatvėje.

 • Pjauta žolė Padvarių, Kurmaičių, Vydmantų visuomeniniuose plotuose, grėbti lapai Rūdaičių parke, surinktos iš pakelių ir išvežtos senos padangos.

 • 2016-09-19–2016-09-25

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 113 gyventojų.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko – 2, gimė – 1, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruota 17 naujų adresų, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengta 11 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 32 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, išnagrinėti 2 skundai, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 12 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 išmokas gaunančios šeimos ir po 2 kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Rugsėjo 20 d. socialinė darbuotoja dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus organizuotame socialinės rizikos šeimos aptarime.

 • Pasiekta, kad du socialinės rizikos šeimos nariai užsikoduotų nuo priklausomybės alkoholiui. Bendrauta ir bendradarbiauta su Rūdaičių mokyklos direktore dėl socialinės rizikos šeimos vaiko darželio lankymo.

 • Rugsėjo 24 d. seniūnija dalyvavo Rudens šventėje.

 • Vykdyti Kurmaičių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Kurmaičių, Dimitravo, Rūdaičių visuomeniniuose plotuose, genėtos šakos Kvecių kaime ir Rūdaičių parke.

 •  

 • 2016-09-12–2016-09-18

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko –2, gimė –3, mirė–1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 111 gyventojų.

 • Adresų registre įregistruoti 9 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 6 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 35 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, išnagrinėti 2 skundai, atnaujintos 9 valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 19 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 7 išmokas gaunančios šeimos.

 • Kartu su vaiko teisių apsaugos specialistais aplankytos 7 rizikos šeimos, bendradarbiauta su policija aiškinantis rizikos šeimų tėvų blaivumą. Vienas vaikas paimtas iš šeimos dėl tėvų girtumo.

 • Rugsėjo 15 d. seniūnijos darbuotojai susitiko su naujuoju policijos komisaru, aptarė problemas.

 • Tęsiami Padvarių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Klibių, Kretingsodžio, Dimitravo visuomeniniuose plotuose, sutvarkyta žydų genocido vieta Kvecių miškelyje, rinktos šiukšlės Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų kaimuose.

 • 2016-09-05–2016-09-11

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko –9, mirė –1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 127 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 4 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 28 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, išnagrinėta 1 ATP byla, parengtas 1 papildomas susitarimas prie sutarties, Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikti 12 pareiškėjų dokumentai dėl deklaruotų žemės plotų valdymo teisių ir statistiniai duomenys apie 22 ūkininkų ūkiuose nuimtą derlių, atnaujintos 2 valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 20 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 išmokas gaunančios šeimos ir socialinės rizikos šeimos (po 2 kartus).

 • Rugsėjo 8 d. socialinė darbuotoja dalyvavo Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inicijuotame susitikime dėl informacijos apie prevencinę akciją ,,Kai žinau–namie saugiau“.

 • Tęsiami Padvarių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų visuomeniniuose plotuose, suremontuota skelbimo lenta Vydmantuose.

 • 2016-06-13– 2016-06-26

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko –2, gimė – 1, mirė –3.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 147 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, parengta 16 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, išduota 31 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma ir 2 išrašai turgavietėms, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 25 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 10 išmokas gaunančių šeimų ir 15 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Birželio 23 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 2 prašymai skirti socialinę pašalpą ir 1 prašymas skirti geriamojo vandens išlaidų kompensaciją.

 • Bendradarbiauta su policija dėl socialinės rizikos šeimų girtavimo.

 • Išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 3076 kg maisto produktų gavo 769 gyventojai.

 • Tęsiami Padvarių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Klibių, Kretingsodžio, Kurmaičių, Rūdaičių,Vydmantų visuomeniniuose plotuose, chemikalais nupurkšti piktžolėmis apžėlę Kurmaičių, Vydmantų šaligatviai, greideriuoti ir laistyti seniūnijos žvyrkeliai.

 • 2016-06-06–2016-06-12

 • Į seniūniją atvyko gyventi 11 gyventojų, gimė – 3, išvyko –1, mirė –1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 118 gyventojų.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, parengti 7 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, išduota 41 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma ir 4 išrašai turgavietėms, parengtas 1 Tarybos sprendimo projektas dėl gatvės pavadinimo suteikimo, aplankyta 15 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Bendradarbiauta su policija dėl socialinės rizikos šeimų girtavimo.

 • Nuo balandžio 11 d. iki birželio 6 d. pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 519 pareiškėjų.

 • Tęsiami Padvarių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Dimitravo, Padvarių, Rūdaičių, Tūbausių visuomeniniuose plotuose, sutvarkyta žydų genocido vieta Kvecių miškelyje ir obelisko žuvusiems partizanams atminti Ruginių miške aplinka, nugreideriuoti ir palaistyti Kurmaičių, Padvarių žvyrkeliai.

 • 2016-05-30– 2016-06-05

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 143 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, gimė – 2, mirė – 2.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengta 11 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, atlikti 3 notariniai veiksmai, išduota 20 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, 2 leidimai prekiauti, 1 leidimas kasinėjimo darbams ir 1 leidimas išorinei reklamai įrengti, aplankyta 15 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 92 pareiškėjai.

 • Tęsiami Padvarių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Dimitravo, Kiauleikių, Kurmaičių, Padvarių, Tūbausių, Voveraičių visuomeniniuose plotuose, herbicidais nupurkšti apžėlę šaligatviai Kurmaičių ir Vydmantų gyvenvietėse, iš Pryšmančių kaimo išvežtos surinktos senos padangos (apie 70 vnt.).

 • 2016-05-23– 2016-05-29

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 161 gyventojas.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, išvyko – 4, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengta 10 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, išduota 10 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 14 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 8 išmokas gaunančios šeimos ir 15 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Gegužės 23 d. su 90-uoju gimtadieniu pasveikinta kurmaitiškė Gertrūda Žiubrienė.

 • Gegužės 26 d. Vaiko teisių apsaugos skyriuje aptarta socialinės rizikos šeimų situacija.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 93 pareiškėjai.

 • Pradėti Padvarių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Kretingsodžio, Padvarių, Kurmaičių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, sutvarkyta žydų genocido vieta Kvecių miškelyje.

 • 2016-05-16– 2016-05-22

 • Į seniūniją atvyko gyventi 11 gyventojų, išvyko – 2, gimė – 1, mirė – 1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 138 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 2 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, atlikti 2 mažos vertės pirkimai, išduota 16 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 10 šeimų dėl įvairių išmokų.

 • Gegužės 18-19 dienomis specialistė socialiniam darbui kartu su priešgaisrinės tarnybos inspektoriumi aplankė 13 socialinės rizikos šeimų, tikrino krosnis ir elektros instaliaciją.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 81 pareiškėjas.

 • Gegužės 21 d. Salantuose seniūnijos komanda užėmė penktą vietą XII-osiose rajono seniūnijų sporto žaidynėse mero prizams laimėti.

 • Baigti Kvecių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Dimitravo, Klibių, Kretingsodžio, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse, greideriuoti Genčų, Padvarių, Tūbausių žvyrkeliai, keliuose Ankštakiai-Dimitravas, Dimitravas-Rūdaičiai, Vydmantai-Pryšmančiai iš po lietaus susidariusių balų nuleistas vanduo į šalikeles.

 • 2016-05-09– 2016-05-15

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko – 1, gimė – 2, mirė – 1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 138 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, parengta 13 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, atlikti 5 mažos vertės pirkimai, išduota 13 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, 2 leidimai prekybai ir 1 leidimas kasinėjimo darbams, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 8 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 8 išmokas gaunančios šeimos ir 15 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 71 pareiškėjas.

 • Pradėti Kvecių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Kurmaičių, Kvecių, Rūdaičių, Tūbausių, Voveraičių gyvenvietėse, palaistytos Kretingsodžio, Padvarių, Parąžės, Vydmantų žvyruotos gatvės.

 • 2016-05-02– 2016-05-08

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, išvyko – 2, gimė – 3, mirė – 1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 125 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengta 10 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, išduotas 1 leidimas prekybai, 1 leidimas kasinėjimo darbams ir 23 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 11 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 išmokas gaunančios šeimos ir 15 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 45 pareiškėjai.

 • Pasirengta Kvecių gyvenvietės gatvių apšvietimo rekonstrukcijai.

 • Pjauta žolė Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų visuomeninėse teritorijose, tvarkyti Negarbos ir Pilalės piliakalniai, žydų genocido vieta Kvecių miškelyje, palaistytos Klibių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų žvyruotos gatvės.

 • 2016-04-25– 2016-05-01

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, gimė – 2, mirė – 1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 152 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengta 13 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, išduotos 34 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sudaryta 1 darbo sutartis su iš darbo biržos siųstu asmeniu, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 16 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 4 išmokas gaunančios šeimos ir 15 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Balandžio 26 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 2 prašymai skirti socialinę pašalpą ir 1 prašymas skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

 • Balandžio 27 d. socialinė darbuotoja Virginija Stakanskienė dalyvavo Gerovės komisijoje dėl vaiko iš socialinės rizikos šeimos elgesio aptarimo ir priemonių taikymo.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 60 pareiškėjų.

 • Genėti krūmai Padvarių kaime, pjauta žolė Kurmaičių, Kretingsodžio, Rūdaičių visuomeninėse teritorijose.

 • Suremontuoti 2 sugedę šviestuvai Kurmaičių k. (Žalioji g., Darbo g.), 3 – Kretingsodžio k. (Rožių g., Sodžiaus g.), 2 – Padvarių k. (Vingio g., Vytauto g ).
   

 • 2016-04-18– 2016-04-24

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 169 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko – 4, gimė – 2.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 8 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, atlikti 2 mažos vertės pirkimai ir 1 notarinis veiksmas, išduota 30 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, sudaryta 1 darbo sutartis su iš darbo biržos siųstu asmeniu, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 17 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 3 išmokas gaunančios šeimos ir 16 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 61 pareiškėjas.

 • Genėti krūmai Rūdaičių parke, pjauta žolė Vydmantų kaime prie daugiafunkcio centro, tvarkytos Kurmaičių, Padvarių gyvenvietės, surinktos ir išvežtos šiukšlės iš žydų genocido vietos Kvecių miškelyje.

 • Greideriuota Pušų gatvė Parąžės kaime, Vilties gatvė Padvarių kaime, Šakalės gatvė Tūbausių kaime, kelias Padvariai-Kurmaičiai. Tvarkyti kelio Rūdaičiai-Vydmantai kelkraščiai.

 • Suremontuotas 1 sugedęs šviestuvas Genčų k. (Paupio g.), 2 – Tarvydų k. (Giminių g., Dimitravo g.), 2 – Tūbausių k. (Užtvankos g.), 4 – Vydmantų k. (Gintaro g., Ateities g. ).

 •  

 • 2016-04-11 – 2016-04-17

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 117 gyventojų.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko – 4, gimė – 1, mirė – 3.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, parengta 12 įsakymų seniūnijos veiklos klausimais, įregistruota 1 būsto nuomos sutartis Nekilnojamojo turto registre, išduota 21 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma ir 3 leidimai kirsti medžius, sudarytos 2 darbo sutartys su iš darbo biržos siųstais asmenimis, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 15 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 4 išmokas gaunančios šeimos ir 16 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 13 pareiškėjų.

 • Suteikta pagalba socialinės rizikos šeimos nariui, nusprendusiam užsikoduoti nuo priklausomybės alkoholiui.

 • Balandžio 12-13 dienomis išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 4 012,5 kg maisto produktų gavo 750 gyventojų.

 • Genėti krūmai Rūdaičių parke, iškirsti avaringi medžiai Vydmantų gyvenvietėje, tvarkytas Kurmaičių stadionas, rinktos šiukšlės Vydmantų, Padvarių gyvenvietėse ir padangos iš pakelių.

 • Suremontuoti 3 sugedę šviestuvai Kurmaičių k. (Akmenos g., Darželio g., Liepų g.), 5 – Vydmantų k. (Ateities g., Gluosnių g., Miško g., Saulėtekio g, Žibalės g.).

 •  

 • 2016-04-04 – 2016-04-10

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 88 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 1 gyventojas, gimė – 1, mirė – 2.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, parengti 3 įsakymai seniūnijos veiklos klausimais, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, išduotos 24 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, 1 leidimas kirsti medžius ir 1 leidimas išorinei reklamai įrengti, sudarytos 2 darbo sutartys su iš darbo biržos siųstais asmenimis, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 13 šeimų dėl įvairių išmokų, Žemės ūkio skyriui pateikta ataskaita dėl kiaulių maro prevencijos priemonių ir 25 ūkininkų statistiniai duomenys apie žieminių pasėlių iššalimą, aplankytos 8 išmokas gaunančios šeimos ir 18 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus). Dėl kiaulių maro prevencijos aplankyti 6 ūkiai, užpildyti 3 klausimynai.

 • Intensyviai bendradarbiauta su Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento darbuotojais dėl socialinės rizikos šeimos nario būklės, gydymosi eigos, organizuota socialinės rizikos šeimos kelionė į Naisius, pasirūpinta socialinės rizikos šeimos vaikų laisvalaikiu Jaunimo sodyboje (Kėkštų k.).

 • Genėti krūmai Kiauleikių, Kurmaičių, Vydmantų kaimuose, rinktos padangos iš pakelių.

 • Suremontuoti 3 sugedę šviestuvai Kurmaičių k. (Mokyklos g., Liepų g., Darželio g.), 2 – Genčų k. ( Paupio g.), 1–Tūabausių k. ( Užtvankos g).

 • 2016-03-29 – 2016-04-03

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 87 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, mirė – 2.

 • Adresų registre įregistruota 18 naujų adresų, parengta 10 įsakymų įvairiais seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 24 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos ir 2 leidimai kirsti medžius, sudarytos 2 darbo sutartys su iš darbo biržos siųstais asmenimis, atliktas 1 notarinis veiksmas, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 23 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 9 įvairias išmokas gaunančios šeimos ir 18 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Bendradarbiauta su nepilnamečių reikalų inspektore, pedagogais aiškinantis dėl socialinės rizikos šeimos vaiko netinkamo elgesio.

 • Kovo 29-30 d. žemės ūkio specialistė Vilniuje dalyvavo mokymuose dėl darbo su paraiškų informavimo sistema.

 • Genėtos pakelės Kiauleikiuose, Kurmaičiuose, rinktos šiukšlės Klibių, Kurmaičių, Padvarių, Tūbausių kaimuose.

 • Suremontuoti 5 sugedę šviestuvai Vydmantų k. (Rąžės g., Birutės g., Vidimanto g., Žaliojoje g. ), 3 – Kretingsodžio k. ( Mokyklos g., Sodžiaus g.).

 • 2016-03-21 – 2016-03-25

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko – 3, gimė – 3, mirė – 1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 89 gyventojai.

 • Pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išduotos 23 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sudarytos 3 būsto nuomos sutartys, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 23 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 12 įvairias išmokas gaunančių šeimų.

 • Kovo 23 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 2 prašymai skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją ir 5 prašymai skirti socialinę pašalpą.

 • Paklotas pagrindas Žibučių gatvės pratęsimui Vydmantų kaime, genėti krūmai Kretingsodžio, Kvecių kaimuose, iškirsti krūmai Tūbausių kaime, kelio į Šukę pakelėse, rinktos šiukšlės Klibių, Padvarių, Senkų, Tūbausių kaimuose, iš pakelių surinktos 34 automobilių padangos.

 • 2016-03-14 – 2016-03-20

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 98 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 12 gyventojų, išvyko –3, gimė – 2, mirė – 2.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengti 9 įsakymai įvairiais seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 26 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos ir 1 leidimas prekybai, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 15 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 15 įvairias išmokas gaunančių šeimų ir 17 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Vienas socialinės rizikos šeimos narys išvežtas gydytis į Švėkšnos psichiatrijos departamento Priklausomybės skyrių.

 • Kovo 14 d. seniūnijos salėje Savivaldybės meras ir Savivaldybės administracijos direktorius pristatė 2015 m. veiklos ataskaitas bendruomenei.

 • • Sumontuoti šviestuvų laikikliai naujai rengiamam Kretingsodžio kaimo Vėjos gatvės apšvietimui, suremontuoti 4 sugedę gatvių apšvietimo šviestuvai Vydmantų gyvenvietėje (Gintaro, Rąžės ir Laukų gatvėse), 3– Kurmaičių k. ( Darbo ir Akmenos g.).

 • Greideriuoti Liepynės, Pryšmančių, Dimitravo, Daktarų, Klibių, Traidžių gatvės ir žvyrkeliai.

 • Genėti krūmai Kiauleikių, Rūdaičių kaimuose, sutvarkyta žydų genocido vieta Kvecių miškelyje, rinktos šiukšlės Padvariuose, Pryšmančiuose, Traidžiuose, atnaujinta ir perstatyta skelbimų lenta Rūdaičiuose.

 • 2016-03-07 – 2016-03-13

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 106 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 12 gyventojų, gimė – 1, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, parengti 9 įsakymai įvairiais seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 27 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 21 šeimai dėl įvairių išmokų, konsultuota 13 ūkininkų žemės ūkio klausimais, aplankytos 9 įvairias išmokas gaunančios šeimos ir 17 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Kovo 7 d. su 93-iuoju gimtadieniu pasveikinta kurmaitiškė Emilija Timokaitė.

 • Kovo 9 d. socialinio darbo specialistės dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus organizuotame susirinkime, kuriame aptarė dviejų socialinės rizikos šeimų problemas.

 • Kovo 10 d. socialinė darbuotoja kartu su socialinės rizikos šeima, dalyvaujant vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistei, pasirašė susitarimą, padėsiantį spręsti socialinės rizikos šeimos problemas.

 • Suremontuoti 4 sugedę gatvių apšvietimo šviestuvai Rūdaičių kaime (Ežero g., Mokyklos g.).
  Greideriuoti žvyrkeliai ir gatvės Ankštakių, Kvecių, Padvarių, Parąžės, Pryšmančių gyvenvietėse ir aplink jas.
  Genėti krūmai Padvarių gyvenvietės Vingių ir Salantų gatvėse, rinktos šiukšlės Kretingsodyje, Ankštakių k., atstatytas nuverstas kelio ženklas prie Traidžių geležinkelio pervažos.

 • 2016-02-29 – 2016-03-06

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 153 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 14 gyventojų, išvyko – 1, gimė – 1, mirė – 3.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, parengti 9 įsakymai įvairiais seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 43 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos ir 3 išorinės reklamos leidimai, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 20 šeimų dėl įvairių išmokų, konsultuota 30 ūkininkų žemės ūkio klausimais, aplankytos 9 įvairias išmokas gaunančios šeimos ir 17 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus).

 • Bendradarbiauta su Kretingos psichikos sveikatos centru organizuojant socialinės rizikos šeimų kelionę į Naisius (Šiaulių r.).

 • Vasario 29 d. žemės ūkio specialistė dalyvavo seminare ,,Dalyvavimas aplinkosaugos priemonėse ir jų įgyvendinimas“.

 • Kovo 3 d. specialistas ūkio reikalams Klaipėdos apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje sėkmingai baigė 8 val. trukmės civilinės saugos mokymo kursus.

 • Suremontuoti 3 sugedę šviestuvai Rūdaičių kaime (Ežero g.), 3 – Vydmantų k. ( Žibučių g., Šalavijų aklg., Tulpių g. ).

 • Greideriuotas kelias Ankštakiai-Dimitravas ir Kretingsodžio, Padvarių,Vydmantų gatvės.

 • 2016-02-22 – 2016-02-28

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 148 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, išvyko – 6, gimė – 2, mirė– 3.

 • Adresų registre įregistruota 10 naujų adresų, parengta 19 įsakymų įvairiais seniūnijos veiklos klausimais, išduota 40 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 28 šeimoms dėl įvairių išmokų, atnaujintos 4 žemės ūkio valdos, konsultuota 15 ūkininkų žemės ūkio klausimais, aplankyta 20 įvairias išmokas gaunančių šeimų ir 17 socialinės rizikos šeimų (po 2 kartus), Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikti 2 pranešimai dėl vaikams nesaugios aplinkos namuose (nepriežiūros).

 • Vasario 23-24 dienomis išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 3027,31 kg maisto produktų gavo 730 gyventojų.

 • Vasario 25 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 6 prašymai skirti būsto šildymo, geriamojo vandens išlaidų kompensaciją ir 6 prašymai skirti socialinę pašalpą.

 • Vasario 26 d. seniūnas ir žemės ūkio specialistė dalyvavo mokymuose ,,Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“.

 • Suremontuoti 3 sugedę šviestuvai Kretingsodžio kaime (Sodžiaus g. ir Pirties g.), 3 – Kurmaičių k. ( Žaliojoje g. ir Mokyklos g.), 4 – Padvarių k. ( Salantų g., Vingių g. ir Žemaičių g.).

 • Tvarkytos kelių Ankštakiai-Dimitravas, Rūdaičiai-Dimitravas, Kurmaičiai-Tūbausiai pakelės. Surinktos ir išvežtos šiukšlės.
   

 • 2016-02-15 – 2016-02-21

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 127 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko – 3, gimė – 3, mirė – 3.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, parengti 9 įsakymai įvairiais seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 46 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 22 šeimoms dėl įvairių išmokų, atnaujintos 5 žemės ūkio valdos, konsultuota 14 ūkininkų žemės ūkio klausimais, aplankyta 10 socialines pašalpas gaunančių šeimų ir po 2 kartus 17 socialinės rizikos šeimų.

 • Vasario 16 d. Rūdaičiuose 29 kartą suorganizuotas sveikatingumo bėgimas ,,Rūdaičiai-2016“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Bėgime dalyvavo per 80 bėgimo mėgėjų, atvykusių iš įvairių seniūnijos vietovių.

 • Greideriuoti žvyrkeliai Vydmantų, Padvarių, Klibių gyvenvietėse.

 • Tvarkomas drenažas Klibių kaimo Mokyklos ir Pievų gatvių sankryžoje bei Pryšmančių kaime, prie priešgaisrinio tvenkinio. Darbus organizuoja Žemės ūkio skyrius (vyr. specialistas L. Rimeika).

 • Suremontuoti 4 sugedę šviestuvai Rūdaičių kaime (Mokyklos g., Parko g. ir Ežero g. ), 3 – Padvarių k. (Parko g., Vingio g. ).

 • Genėtos šakos Rūdaičių parke, surinktos ir išvežtos šiukšlės iš žydų genocido vietos Kvecių miškelyje, atstatytas nuverstas kelio ženklas Mokyklos gatvėje, Vydmantų gyvenvietėje.

 •  

 • 2016-02-08 – 2016-02-14

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 136 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko– 7, gimė– 1, mirė– 3.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, įvykdyti 3 mažos vertės pirkimai, parengta 13 įsakymų įvairiais seniūnijos veiklos klausimais, išduotos 55 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, Viešųjų darbų atrankos komisijai parengta ir pateikta paraiška dėl viešųjų darbų organizavimo, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 31 šeimai dėl įvairių išmokų, atnaujintos 5 žemės ūkio valdos, konsultuota 17 ūkininkų žemės ūkio klausimais, aplankytos 22 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Bendrauta su policijos pareigūnais dėl socialinės rizikos šeimos nario alkoholizmo.

 • Vasario 9 d. Salantuose žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė dalyvavo susitikime su europarlamentaru Broniu Rope. Buvo aptarti agrarinės politikos klausimai.

 • Suremontuoti 5 sugedę šviestuvai Vydmantų kaime (Kiauleikių g., Gluosnių g. ir Gintaro g. ), 4 – Kretingsodžio k. (Sodžiaus g., Mokyklos g., Beržų g.), 3– Kurmaičių k. (Tvenkinio g. ir Laukų g. ).

 • Vežtos šakos iš Rūdaičių parko, tvarkytas Negarbos piliakalnis (Bliūdkalnis).
   

 • 2016-02-01 – 2016-02-07

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 129 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, išduotos 36 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 39 šeimoms dėl įvairių išmokų, konsultuoti 9 ūkininkai žemės ūkio klausimais, aplankytos 25 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Bendradarbiauta su medikais dėl socialinės rizikos šeimos nario gydymosi nuo priklausomybės alkoholiui, bendrauta su pedagogais dėl socialinės rizikos šeimos vaiko grąžinimo į mokyklą tęsti mokymąsi. Pasirūpinta vieniša, sunkiai sergančia senole iš Vydmantų. Ji nuvežta kardiologo konsultacijai.

 • Vasario 3 d. seniūnijos salėje įvyko seniūnaičių susirinkimas, kuriame dalyvavo buvusieji ir naujai išrinkti seniūnaičiai. Susirinkusiems buvo pristatyta 2015 m. seniūnijos veiklos ataskaita, aptartas savivaldybės raštas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo, įteiktos atmintinės, kuriose nurodyta , kaip elgtis sužinojus apie apleistus, vienišus, negalinčius savimi pasirūpinti neįgaliuosius, neprižiūrimus vaikus.

 • Suremontuoti 2 sugedę šviestuvai Tūbausių kaime (Užtvankos g. ), 2 – Kurmaičių k.

 • ( Žaliojoje g. ), 2 – Kretingsodžio k. (Rožių g. ir Beržų g.). Sutvarkyti gatvių apšvietimo gedimai Padvarių ir Pryšmančių kaimuose, kur dėl siautusio gūsingo vėjo buvo dingusi elektra.

 • Iš Rūdaičių parko išvežtos nugenėtos šakos.

 •  

 •  

 • 2016-01-25 – 2016-01-31

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 143 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko – 5.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išduotos 44 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 51 šeimai dėl įvairių išmokų, konsultuota 14 ūkininkų žemės ūkio klausimais, aplankyta 17 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos), atlikti visuomenei naudingų darbų pasiųsti 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • Suremontuoti 2 sugedę šviestuvai Tūbausių kaime (Užtvankos g. ), 2 – Genčų k. ( Paupio g. ), 2 – Tarvydų k. (Daubėnų g., Giminių g.), 3 – Kvecių k. (Vidgirio g. ir Žibos g.).

 •  

 • 2016-01-18 – 2016-01-24

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, išvyko – 3, gimė – 2 , mirė – 2.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 146 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išduotos 36 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos ir 2 leidimai kirsti medžius, sudaryta 1 sutartis dėl paslaugų teikimo, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 62 šeimoms dėl įvairių išmokų, atnaujintos 4 valdos, aplankyta 20 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos), atlikti visuomenei naudingų darbų pasiųsti 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • Sausio 22 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 7 prašymai skirti būsto šildymo, geriamojo vandens išlaidų kompensaciją ir 1 prašymas skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui visiems pareiškėjams būsto šildymo išlaidų ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas ir socialines pašalpas mokėti.

 • Gausiai pasnigus, intensyviai nuo sniego valytos gyvenviečių gatvės ir keliai. Suremontuoti 2 sugedę šviestuvai Genčų kaime (Šukės g. ), 3 – Rūdaičių gyvenvietėje ( Mokyklos ir Pilalės g. ) ir 4 – Kurmaičių gyvenvietėje (Akmenos g., Žaliojoje g. ir Darbo g. ).

 •  

 • 2016-01-11 – 2016-01-17

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko – 4, gimė –3 , mirė –3.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 181 gyventojas.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išduotos 49 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos ir 2 leidimai kirsti medžius, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 59 šeimoms dėl įvairių išmokų, parengtos ir pateiktos savivaldybei viešųjų pirkimų, išduotų leidimų laidoti ir administracinės naštos priemonių plano įvykdymo ataskaitos, atnaujintos 4 valdos, aplankytos 24 šeimos (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos), atlikti visuomenei naudingų darbų pasiųsti 8 socialinės pašalpos gavėjai. Gausiai pasnigus, intensyviai nuo sniego valytos gyvenviečių gatvės ir keliai. Suremontuoti 3 sugedę šviestuvai Vydmantų gyvenvietėje (Žaliojoje g. ir Žibalės g.), 3 – Rūdaičių gyvenvietėje ( Ežero g. ) ir 1 – Tarvydų k. (Giminių g. ). Iš Kiauleikių k. išvežtos nugenėtos medžių šakos.

 • 2016-01-04 – 2016-01-10

 • Į seniūniją atvyko gyventi 2 gyventojai, išvyko – 3, gimė – 1 , mirė – 1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 171 gyventojas.

 • Adresų registre įregistruota 20 naujų adresų, išduotos 55 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 70 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankyta 15 šeimų (socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos grupės šeimos).

 • Pasirūpinta vienišais, neįgaliais asmenimis. Vieniša pensininkė nuvežta į Kretingos PSPC dėl sveikatos patikrinimo, vienam nuo vaikystės neįgaliam asmeniui tvarkomi dokumentai dėl apgyvendinimo Salantų dienos veiklos centre.

 • Sumontuoti 2 nauji šviestuvai Padvarių (Pavasario g. ) ir Vydmantų (Žemaitijos g. ) gyvenvietėse, suremontuoti 4 sugedę šviestuvai Rūdaičiuose (Pilalės ir Mokyklos g. ), genėti krūmai Vydmantų-Kiauleikių kelio juostoje, tvarkytos išgenėtos medžių šakos Vydmantuose.

 • 2015-12-07 – 2015-12-23

 • Į seniūniją atvyko gyventi 16 gyventojų, išvyko –12 gimė –2 , mirė –1.

 • Įvairiais klausimais kreipėsi 245 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruota 13 naujų adresų, pritarta 8 statybos projektams per is – infostatyba, išduota 41 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma, įvykdyti 5 mažos vertės pirkimai, atlikti 3 notariniai veiksmai, atnaujintos 79 valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 56 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 5 šeimos, prašančios kompensuoti būsto šildymo išlaidas.

 • Akcija „Kūrenkime saugiai“. 2015 m. lapkričio 14 d. seniūnijos specialistė socialiniam darbui A. Viskontienė ir priešgaisrinės priežiūros poskyrio inspektorius E. Pazdrazdis aplankė 14 seniūnijos šeimų: vyresnio amžiaus vienišus senelius, asocialius ir socialiniame būste gyvenančius asmenis, socialiai remtinas šeimas. Tikslas - padėti apsisaugoti nuo gaisrų, kylančių dėl krosnių įrengimo ir jų eksploatavimo taisyklių pažeidimų.

 • Išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą maisto produktų gavo 778 gyventojai.

 • Iškirsti pakelių krūmai, išvežtos surinktos šiukšlės iš Traidžių, Tūbausių, Dimitravo kaimų, pastatytos skelbimų lentos Vydmantų, Padvarių, Dimitravo gyvenvietėse, greideriuoti žvyrkeliai Genčų, Kvecių, Kretingsodžio, Padvarių, Pryšmančių, Tūbausių, Vydmantų gyvenvietėse.
   

 • 2015-11-30 – 2015-12-06

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 147 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, gimė –3 , mirė –3.

 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 22 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, įvykdyti 3 mažos vertės pirkimai, parengtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo Parąžės k., atliktas 1 notarinis veiksmas, atnaujintos 59 valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 21 šeimai dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 šeimos, prašančios kompensuoti būsto šildymo išlaidas.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“. 6 socialinės rizikos šeimų vaikams parūpinta šiltų striukių.

 • Ant bendrafunkcio pastato, esančio Ežero g. 3, Rūdaičių k., sumontuota ir išbandyta civilinės saugos sirena.

 • Genėti medžiai ir krūmai Kiauleikių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 169 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko – 8, mirė –1.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 35 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 8 valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 61 šeimai dėl įvairių išmokų, aplankyta 12 šeimų, prašančių kompensuoti būsto šildymo išlaidas.

 • Parengta Kretingos seniūnijoje auginamų ūkinių gyvūnų analizė. Lapkričio 1 d. buvo užregistruota 1080 galvijų, 46 arkliai, 232 avys, 59 ožkos, 78 kiaulės, 1710 triušių, 298 bičių šeimos ir 1 lama, 1086 vištos, 78 antys, 70 žąsų, 45 kalakutai ir 140 putpelių.

 • Lapkričio 20 d. socialinė darbuotoja Virginija Stakanskienė dalyvavo VTAS organizuotame pasitarime dėl socialinės rizikos šeimos situacijos vertinimo.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“. Sunkiai besiverčiančiai socialinės rizikos šeimai parūpinta vaikiškų batų.

 • Lapkričio 20 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 42 prašymai skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją ir 4 prašymai skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui visiems pareiškėjams būsto šildymo išlaidų kompensacijas ir socialines pašalpas mokėti.

 • Klibių, Kretingsodžio, Kurmaičių, Kvecių, Pryšmančių, Tūbausių seniūnaitijose suorganizuoti seniūnaičių rinkimai, išrinkti 6 seniūnaičiai.

 • Genėti medžiai, grėbti lapai Rūdaičių parke, išvežti sugrėbti lapai iš Kurmaičių gyvenvietės visuomeninių teritorijų.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-11-16 – 2015-11-22

 • 2015-11-09 – 2015-11-15

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko – 5.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 147 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 34 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atliktas 1 notarinis veiksmas, atnaujintos 6 valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 24 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 10 šeimų, prašančių kompensuoti šildymo išlaidas.

 • Tarpininkauta, kad socialinės rizikos šeimos narys gydytųsi Švėkšnos ligoninėje nuo priklausomybės alkoholiui.

 • Lapkričio 11 d. socialinė darbuotoja Virginija Stakanskienė dalyvavo Gerovės komisijoje dėl vaiko iš socialinės rizikos šeimos elgesio aptarimo ir priemonių taikymo.

 • Lapkričio 13 d. seniūnas Antanas Gedminas dalyvavo kultūros centro Vydmantų skyriuje vykusioje šventėje ,,Jau supylėme aruodus“, skirtoje Vydmantų skyriaus kūrybinės veiklos 65 metų sukakčiai.

 • Grėbti lapai Rūdaičių parke, Kurmaičių gyvenvietėje, suremontuotas gatvių apšvietimo gedimas Vydmantų gyvenvietės Gluosnių, Kiauleikių, Rūdaičių, Žemaičių gatvėse.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-11-02 – 2015-11-08

 •  Į seniūniją atvyko gyventi 1 gyventojas, išvyko – 1, gimė – 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 109 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 37 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atliktas 1 notarinis veiksmas, atnaujintos 6 valdos, NMA pateikti 2 atsakymai dėl deklaruotų duomenų neatitikimo pasėlių deklaracijose, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 23 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankyta 12 šeimų, prašančių kompensuoti šildymo išlaidas.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“. Socialinės rizikos šeimos vaikams parūpinta batų, šiltų rūbelių.

 • Lapkričio 6 d. įvyko laisvalaikio ir sveikatinimo centro „Atostogų parkas", įsikūrusio Žibininkų k., atidarymas.

 • Tvarkytas Pilalės piliakalnis (Rūdaičių k.), grėbti lapai Rūdaičių, Padvarių, Kurmaičių gyvenvietėse, suremontuoti 3 gatvių šviestuvai Mokyklos g. ir 2 – Sodžiaus g. (Kretingsodžio k.).

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-10-26 – 2015-11-01

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, gimė – 1, mirė – 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 104 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išduota 18 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, atnaujinta 14 valdų, NMA pateikta 11 atsakymų dėl deklaruotų duomenų neatitikimo pasėlių deklaracijose, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 14 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Spalio 29 d. specialistė socialiniam darbui A. Viskontienė nuvežė vienišą, neįgalų asmenį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Klaipėdos skyrių dėl priežiūros nustatymo.

 • Spalio 30 d. socialinė darbuotoja V. Stakanskienė dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus suorganizuotame pasitarime dėl socialinės rizikos šeimos situacijos.

 • Pjauta žolė Pilalės piliakalnyje (Rūdaičių k.), tvarkytos pakelės Ankštakių, Liepynės, Padvarių, Traidžių kaimuose, grėbti lapai Rūdaičių, Padvarių, Kurmaičių gyvenvietėse, suremontuoti 4 gatvių šviestuvai Sodžiaus g. ir 2 – Rožių g. (Kretingsodžio k.).

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-10-19 – 2015-10-25

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, gimė – 2, mirė – 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 115 gyventojų.

 • Adresų registre įregistruota 11 naujų adresų, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduota 16 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, atlikti 3 notariniai veiksmai, atnaujinta 14 valdų, NMA pateikti 9 atsakymai dėl deklaruotų duomenų neatitikimo pasėlių deklaracijose, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 22 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Spalio 22 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 5 prašymai skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui pareiškėjams socialines pašalpas mokėti.

 • Spalio 23 d. seniūnas A. Gedminas dalyvavo šventinėje popietėje ,,Vydmantų bibliotekai – 65“.

 • Pryšmančių k. suremontuotas elektros paskirstymo skydas. Pjauta žolė, grėbti lapai Rūdaičių, Kurmaičių visuomeninėse teritorijose, tvarkytas Negarbos piliakalnis.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-10-12 – 2015-10-18

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, gimė – 1, mirė – 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 99 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išduotos 33 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 9 valdos, įvykdyti 2 mažos vertės pirkimai, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 11 šeimų dėl įvairių išmokų, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir 2 neįgaliųjų šeimos.

 • Baigti Akmenos upės užtvankos Padvariuose, šalia „Vienkiemio“, rekonstrukcijos darbai. Spalio 12 d. įvyko oficialus atliktų darbų priėmimas.

 • Koreguotas gatvių apšvietimo laikas gyvenvietėse. Suremontuotos gatvių apšvietimo lempos Vydmantų kaimo Rąžės, Rūdaičių, Gluosnių gatvėse.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Rūdaičiuose, Voveraičiuose, Padvariuose, tvarkytas Negarbos piliakalnis, grėbti lapai Rūdaičių, Kurmaičių, Pryšmančių, gyvenvietėse, pažvyruotos gatvės Dimitravo, Kretingsodžio, Padvarių, Užpelkių gyvenvietėse, švarintos pakelės Daktarų, Klibių, Padvarių, Traidžių kaimuose.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-10-05 – 2015-10-11

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko – 2, gimė – 3, mirė – 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 105 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruota 15 naujų adresų, išduota 31 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma, atnaujintos 8 valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 25 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir 3 neįgaliųjų šeimos.

 • Socialinė darbuotoja lankėsi mokyklose, bendravo su pedagogais dėl socialinės rizikos šeimų vaikų pamokų lankomumo, elgesio, pažangumo.

 • Seniūnijos gyvenvietėse ir kaimuose papildomai pastatytos gatvių pavadinimų lentelės ir kelio ženklai. Iš viso: 56 vnt.

 • Koreguotas gatvių apšvietimo laikas gyvenvietėse. Suremontuotos gatvių apšvietimo lempos Vydmantų kaimo Gintaro ir Žaliosios gatvėse.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Rūdaičių, Padvarių, Voveraičių, Klibių gyvenvietėse, grėbti lapai Rūdaičių parke, genėti krūmai Klibių k., rinktos šiukšlės Vydmantuose.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-09-28 – 2015-10-04

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 115 gyventojų.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 12 gyventojų, išvyko – 3, gimė – 2, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, išduotos 36 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 4 valdos, įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Spalio 1 d. žemės ūkio specialistė aplankė Kauno Aleksandro Stulginskio universitete vykstančią miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodą „Sprendimų ratas 2015“.

 • Spalio 1 - 2 d. ketvirtą kartą šiais metais nepasiturintiems asmenims dalinti maisto paketai. Paramą maisto produktais (4055 kg. ) gavo 770 gyventojų.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Kurmaičių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, tvarkytos pakelės, šaligatviai Kurmaičiuose ir Vydmantuose, išmontuota civilinės saugos garsinė sirena, buvusi ant senųjų kultūros namų pastato Rūdaičiuose.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-09-21 – 2015-09-27

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 85 gyventojai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, išvyko – 3, gimė – 1, mirė – 1.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, išduotos 22 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 9 valdos, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir 10 neįgaliųjų šeimų.

 • Dalyvauta projekte „Pagalba daiktais“. Sunkiai besiverčiančiai socialinės rizikos šeimai parūpinta avalynės.

 • Rugsėjo 22 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 2 prašymai skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui pareiškėjams socialines pašalpas mokėti.

 • Rugsėjo 26 d. seniūnija dalyvavo Rudens šventėje, pristatė išradingai įrengtą kiemelį.

 • Įjungtas visų gyvenviečių gatvių apšvietimas.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Dimitravo, Klibių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, genėtos šakos Kurmaičių k.

 • Dirbo 6 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.
   

 • 2015-09-14 – 2015-09-20

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko - 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 101 gyventojas.

 • Adresų registre įregistruoti 7 nauji adresai, išduotos 28 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, Centralizuoto vidaus audito skyriui pateiktas Administracinės naštos mažinimo priemonių planas, parengtas Tarybos sprendimo projektas dėl naujų gatvių pavadinimų Padvarių ir Grykšių kaimuose suteikimo, atnaujinta 14 valdų, informuota 16 gyventojų dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos ir padarinių šalinimo, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti 2 buities sąlygų patikrinimo aktai.

 • Dalyvauta projekte „Pagalba daiktais“. Sunkiai besiverčiančiai socialinės rizikos šeimai parūpinta baldų.

 • Rugsėjo 18 d. socialinės rizikos šeima, kurioje auga vaikas iki 18 metų ir kurioje abu tėvai piktnaudžiauja alkoholiu, buvo iškviesta pokalbiui į seniūniją.

 • Artėjant 2015-2016 m. gatvių apšvietimo sezonui, patikrinta apšvietimo lempų būklė Genčų, Kurmaičių, Tūbausių kaimuose.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Kurmaičių, Padvarių, Vydmantų gyvenvietėse, rinktos šiukšlės Klibių, Rūdaičių kaimuose, išvežtos surinktos senos padangos iš Kurmaičių ir Padvarių gyvenviečių, nugreideriuota Vydmantų gyvenvietės Mokyklos gatvė ir kelias į Daubėnus, atvežta žvyro į Pryšmančių gyvenvietės Centro ir Laukų gatves, Vydmantų - Rūdaičių kelią bei Kvecių kaimo Vidgirio gatvę.

 • Dirbo 4 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-09-07 – 2015-09-13

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, gimė - 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 115 gyventojų.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, išduotos 33 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujinta 13 valdų, dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos ir padarinių šalinimo informuota 12 gyventojų, žemės ūkio informacijos ir verslo centrui pateikta savaitinė statistika apie ūkininkų nuimtą derlių, įvykdyti 4 mažos vertės pirkimai, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti 3 buities sąlygų patikrinimo aktai.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“. Sunkiai besiverčiančiai socialinės rizikos šeimai reikalingi vaikiški rūbeliai.

 • Rugsėjo 8 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Povilas Černeckis ir seniūnas Antanas Gedminas susitiko su Vydmantų bendruomenės atstovais dėl Rąžės gatvės asfaltavimo.

 • Rugsėjo 11 d. Rūdaičių kultūros centre vyko vakaronė ,,Pažinkime vienas kitą“. Renginyje dalyvavo Kretingsodžio, Kurmaičių, Darbėnų, Vydmantų bendruomenių atstovai.

 • Rugsėjo 12 d. Vydmantų bendruomenė, panaudojusi Vietos bendruomenės savivaldos 2015 m. programos lėšas, suorganizavo ekskursiją į Pakruojo dvarą. Išvykoje dalyvavo 50 vydmantiškių.

 • Baigti Kurmaičių kaimo Tvenkinio gatvės apšvietimo darbai – sumontuoti ir prijungti 6 šviestuvai.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Kurmaičių, Rūdaičių, Klibių gyvenvietėse. Greideriuoti žvyrkeliai apie Ankštakių, Daktarų, Dimitravo, Rūdaičių, Tūbausių gyvenvietes.

 • Dirbo 4 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.
   

 • 2015-08-31 – 2015-09-06

 • Į seniūniją atvyko gyventi 19 gyventojų, išvyko - 4.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 165 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 9 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 33 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sukurtos ir įregistruotos 3 naujos valdos, dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos ir padarinių šalinimo informuota 15 gyventojų, žemės ūkio informacijos ir verslo centrui pateikta savaitinė statistika apie 24 ūkininkų nuimtą derlių.

 • Baigti Kurmaičių sporto aikštyno apšvietimo įrengimo darbai, Tvenkinio g. sumontuotos apšvietimo metalinės atramos.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Kurmaičių, Rūdaičių, Padvarių gyvenvietėse, sutvarkytos paminklų žuvusiems partizanams Voveraičių kaime ir žydų genocido aukoms Kvecių miškelyje teritorijos, rinktos šiukšlės, padangos Kurmaičių paplūdimyje.

 • Dirbo 4 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-07-13 – 2015-07-19

 • Į seniūniją atvyko gyventi 14 gyventojų, išvyko - 3, gimė - 3, mirė - 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 110 gyventojų.

 • Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus (10097,62 ha) pateikė 523 asmenys.

 • Tikrinti nenaudojami ir apleisti kitos paskirties žemės plotai.

 • Baigti Klibių k. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Kurmaičių k. sporto ir paplūdimio aikštyne įrengtas elektros energijos tiekimas.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Pryšmančių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, surinktos šiukšlės Negarbos piliakalnyje, sutvarkytos paminklų žuvusiems partizanams Voveraičių kaime ir žydų genocido aukoms Kvecių miškelyje teritorijos.

 • Greideriuoti Kretingsodžio, Parąžės, Pryšmančių, Rūdaičių, Vydmantų žvyrkeliai.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.
   

 • 2015-06-22 – 2015-06-28

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko - 1, mirė - 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 92 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 25 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atliktas 1 notarinis veiksmas, aplankytos 7 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir po kelis kartus socialinės rizikos šeimos, surašyti 3 Buities sąlygų patikrinimo aktai.

 • Birželio 23 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 9 prašymai skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui visiems pareiškėjams pašalpas mokėti.

 • Tęsiami Klibių k. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai –56 gatvių apšvietimo šviestuvai prijungti prie elektros tinklo.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Kurmaičių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, tvarkytos pakelės – surinkta virš 50 senų padangų.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-06-15 – 2015-06-21

 • Į seniūniją atvyko gyventi 19 gyventojų, išvyko - 1, mirė - 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 196 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 9 nauji adresai, pritarta 5 statybos projektams per is – infostatyba, atlikti 3 mažos vertės pirkimai, sudaryta 1 sutartis dėl prekių pirkimo, išduotos 46 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sukurtos ir įregistruotos 4 naujos valdos, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir po kelis kartus socialinės rizikos šeimos, surašyti 6 Buities sąlygų patikrinimo aktai.

 • 1 suaugęs socialinės rizikos šeimos narys, tarpininkaujant socialinei darbuotojai, dėl neatidėliotinos medicininės pagalbos paguldytas į ligoninės dienos stacionarą ir 1 vaikas – į ligoninę operacijai.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 43 pareiškėjai.

 • Kurmaičių kaime paklotas elektros kabelis į sporto ir paplūdimio aikštyną ir nutiestas gatvių apšvietimo kabelis Tvenkinio g.

 • Šienautos visuomeninės teritorijos Kurmaičių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, chemikalais nupurkšti apžėlę šaligatviai Kurmaičių k., sutvarkyta paminklo žuvusiems partizanams atminti Voveraičių kaime teritorija.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-06-08 – 2015-06-14

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, išvyko - 6, gimė - 1, mirė - 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 205 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 25 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, atlikti 4 mažos vertės pirkimai, išduotos 59 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sukurtos ir įregistruotos 4 naujos valdos, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir po kelis kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Bendradarbiauta su Kėkštų Jaunimo sodybos darbuotojais dėl 3 socialinės rizikos šeimų vaikų vasaros atostogų, užimtumo.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 73 pareiškėjai.

 • Birželio 12 d. socialinės darbuotojos dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus inicijuotame pasitarime dėl bendradarbiavimo.

 • Tęsiami Klibių k. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai – surinkti ir sumontuoti 28 gatvių apšvietimo šviestuvai.

 • Nušienautos visuomeninės teritorijos Klibių, Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, palaistytos Kretingsodžio, Padvarių, Pryšmančių, Rūdaičių, Vydmantų gatvės, pažvyruoti Ankštakių, Kretingsodžio žvyrkeliai.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-06-01 – 2015-06-07

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, mirė - 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 101 gyventojas.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, parengtas 1 Tarybos sprendimo projektas dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Vydmantų ir Žibininkų k., išduotos 23 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sukurtos ir įregistruotos 3 naujos valdos, aplankytos 7 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir po kelis kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 43 pareiškėjai.

 • Tęsiami Klibių k. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai – surinkti ir sumontuoti 28 gatvių apšvietimo šviestuvai.

 • Pjauta žolė Tūbausiuose, Kurmaičiuose, Klibiuose, tvarkytos viešosios erdvės Padvarių ir Vydmantų gyvenvietėse.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-05-25 – 2015-04-31

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, išvyko - 1, gimė - 2, mirė - 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 141 gyventojas.

 • Adresų registre įregistruoti 9 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduota 18 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, sukurtos ir įregistruotos 7 naujos valdos, sudaryta 1 sutartis dėl paslaugų teikimo, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir po kelis kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 61 pareiškėjas.

 • Tęsiami Klibių k. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai – prie apšvietimo atramų įrengti 24 įžeminimo komplektai.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“. Soc. rizikos šeimoms parūpinta vaikiškų rūbelių, patalynės.

 • Pjauta žolė Rūdaičiuose, Vydmantuose, sutvarkytos Kiauleikių kaimo kapinaitės, pažvyruotos Padvarių, Klibių gatvės.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-05-18 – 2015-04-24

 • Į seniūniją atvyko gyventi 12 gyventojų, išvyko - 1, mirė - 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 141 gyventojas.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, išduotos 25 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, įregistruotos 2 naujos valdos, atlikti 3 mažos vertės pirkimai, parengtas 1 Tarybos sprendimo projektas dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Vydmantų ir Žibininkų kaimuose, atliktas 1 notarinis veiksmas, aplankytos 7 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir po kelis kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 66 pareiškėjai.

 • Tęsiami Klibių k. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai – prie apšvietimo atramų įrengta 30 įžeminimo komplektų.

 • Gegužės 22 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 6 prašymai skirti socialinę pašalpą ir 1 prašymas – kompensaciją už vandenį. Komisija peržiūrėjo buities sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui pareiškėjams socialines pašalpas ir kompensaciją už vandenį mokėti.

 • Suremontuotas drenažas Vydmantų kaimo Mokyklos g. ir Tulpių aklg., išvalyti nutekėjimo grioviai Verslininkų g., sutvarkyta lietaus kanalizacija Gintaro g.

 • Pjauta žolė ir rinktos šiukšlės Vydmantuose, Padvariuose, išvežtos šakos iš Rūdaičių parko, Padvarių, Vydmantų gyvenviečių.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 •  2015-05-11 – 2015-04-17

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 109 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išduota 11 faktinę padėtį patvirtinančių pažymų, aplankyta 10 socialines pašalpas gaunančių šeimų ir po kelis kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 44 pareiškėjai.

 • Tęsiami Klibių k. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai – sumontuotos 54 metalinės apšvietimo atramos.

 • Gegužės 14 d. seniūnijos darbuotojai dalyvavo Kretingos apylinkės teismo posėdyje dėl apleisto pastato Rūdaičių k.

 • Bendrauta ir bendradarbiauta su organizacija ,,Opus Dei“ dėl pagalbos namų ūkyje seniems, vienišiems, neįgaliems asmenims, su Kėkštų jaunimo sodyba dėl vasaros poilsio organizavimo socialinės rizikos šeimų vaikams, tarpininkauta dėl 3 socialinės rizikos šeimų narių nemokamo gydymosi nuo alkoholizmo Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamente.

 • Greideriuoti keliai Užpelkių, Padvarių, Daktarų kaimuose, pjauta žolė ir rinktos šiukšlės Vydmantų, Klibių, Rūdaičių gyvenvietėse, išvežtos šakos iš teritorijos priešais naująsias kapines Padvarių k.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 6 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-05-04 – 2015-05-10

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, mirė 4.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 157 gyventojai.

 • Išduotos 29 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir po kelis kartus socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 53 pareiškėjai.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“. Soc. rizikos šeimoms parūpinta vaikiškų rūbelių, patalynės, stalo įrankių.

 • Greideriuoti keliai Pryšmančių, Kvecių, Parąžės kaimuose, pjauta žolė Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse, pasodintas ąžuoliukų skverelis Padvarių k. ir eglaitės prie paminklo žuvusiems partizanams atminti Voveraičių kaime, rinktos šiukšlės gyvenvietėse.

 • Dirbo 12 iš darbo biržos siųstų asmenų ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-04-27 – 2015-04-05-03

 • Į seniūniją atvyko gyventi 2 gyventojai, išvyko 5, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 165 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 9 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 43 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 5 notariniai veiksmai, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 56 pareiškėjai.

 • Pradėta rengti elektros energijos tiekimo sporto ir paplūdimio aikštynui, esančiam Kurmaičių k., Mokyklos g. 5D, dokumentacija, perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas gyvenvietėse, suremontuoti 2 sugedę šviestuvai Vydmantų k., Mokyklos g., tvarkytas Rūdaičių parkas, genėti krūmai Padvarių k., rinktos šiukšlės, suremontuoti ir atstatyti 4 suniokoti kelio ženklai.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-04-20 – 2015-04-26

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, išvyko 2, gimė 3, mirė 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 152 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruoti 7 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 24 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 2 notariniai veiksmai, aplankytos 4 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 39 pareiškėjai.

 • Klibių k. tęsiami gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai – sumontuotas valdymo skydas. Suremontuoti 7 sugedę šviestuvai Kretingsodžio, Pryšmančių ir Vydmantų kaimuose, Kvecių k. sutvarkytas nelegalus šiukšlynas, paruošta technika pavasario darbams.

 • Balandžio 24 d. seniūnijos darbuotojai dalyvavo pavasario talkoje, tvarkė miškelio teritoriją šalia naujųjų miesto kapinių (Padvarių k.).

 • Balandžio 22-23 d. seniūnijos salėje įvyko Aleksandro Stulginskio universiteto organizuoti mokymai ūkininkams ,,Mėsinių galvijų auginimas“.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-04-13 – 2015-04-19

 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, mirė 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 133 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruota 18 naujų adresų, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 27 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atlikti 3 notariniai veiksmai, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti buities sąlygų patikrinimo aktai.

 • Klibių k. tęsiami gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai. Perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas gyvenvietėse, suremontuoti 3 sugedę šviestuvai Kretingsodžio k. ir 2 – Vydmantų k. , rinktos šiukšlės.

 • Balandžio 15 d. seniūnijos salėje įvyko NMA organizuotas seminaras ,,Su plotu susijusių priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą 2015 m. aktualijos“. Dalyvavo virš 50 ūkininkų ir žemės ūkio specialistų.

 • Balandžio 17 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 6 prašymai skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui visiems pareiškėjams pašalpas mokėti.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-03-23 – 2015-03-29

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, išvyko 3, gimė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 123 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruota 11 adresų ir 1 nauja gatvė Parąžės kaime, atlikti 3 mažos vertės pirkimai, išduotos 26 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos.

 • Perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas visose gyvenvietėse, pastatyti 3 informaciniai stendai prie Negarbos, Kurmaičių ir Rūdaičių piliakalnių, rinktos šiukšlės gyvenvietėse.

 • Dirbo 7 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-02-16–2015-02-22

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, išvyko 3, gimė 1, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 99 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruotas 21 naujas adresas ir 4 naujos gatvės Padvarių ir Parąžės kaimuose, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, išnagrinėta 1 ATP byla, išduotas 1 leidimas išorinei reklamai įrengti ir 33 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos.

 • Genėti medžiai ir krūmai po elektros oro linijomis Vydmantų, Kretingsodžio kaimuose, rinktos šiukšlės gyvenvietėse.

 • Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2015-02-02–2015-02-08

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko 2, mirė 5.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 145 gyventojai.

 • Adresų registre įregistruotas 21 naujas adresas, pritarta 2 statybos projektams per IS ,,Infostatyba“, išduotos 32 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, 1ATP byla perduota Kretingos rajono apylinkės teismui.

 • Kovo 5 d. Kretingos rajono kultūros centro Rūdaičių skyriuje įvyko edukacinis renginys ,,Mylėti meną savyje...“.

 • Genėti medžiai ir krūmai Padvarių ir Kvecių gyvenvietėse, atstatyti 4 suniokoti kelio ženklai, rinktos šiukšlės.

 • Dirbo 6 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai

 • 2015-02-23– 2015-02-27

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, išvyko 6, mirė 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 134 gyventojai.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 31 šeimai dėl paramos teikimo, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos, 7 asmenys pasiųsti dirbti nemokamų viešųjų darbų.

 • Su VTAS ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais aptartos visų socialinės rizikos šeimų problemos, tarpininkauta ieškant pagalbos koduotis nuo priklausomybės alkoholiui.

 • 2015 m. vasario 24 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyta 20 prašymų skirti socialinę pašalpą, 1 prašymas – kompensaciją kietam kurui. Komisija peržiūrėjo buities sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui visiems pareiškėjams pašalpas mokėti.

 • Perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas, atstatyti suniokoti 3 kelio ženklai, greideriuotos gatvės ir keliai Vydmantų, Padvarių, Klibių, Kvecių, Pryšmančių gyvenvietėse, rinktos šiukšlės.

 • 6 socialinės pašalpos gavėjai dirbo visuomenei naudingus darbus.

 • 2015-02-17 – 2015-02-22

 • Į seniūniją atvyko gyventi 11 gyventojų, išvyko 4, gimė 1, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 115 gyventojų.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 25 šeimoms dėl paramos teikimo, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos, surašyta 17 gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų, 4 asmenys pasiųsti dirbti nemokamų viešųjų darbų.

 • Dalyvauta Gerovės komisijoje, bendrauta ir bendradarbiauta su VTAS specialistais, mokyklų pedagogais dėl socialinės rizikos šeimų vaikų.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, išduotos 29 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, išnagrinėtos 2 ATP bylos.

 • Vasario 19 d. savivaldybės vadovai seniūnijos gyventojams pristatė 2014 m. veiklos ataskaitas.

 • Vasario 20 d. žemės ūkio specialistė Vilma Marcevičienė dalyvavo seminare ,,Braškių auginimo technologijos“.

 • Perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas, sutvarkyti kelio juostoje esantys šuliniai Padvariuose ir Kretingsodyje, taisytos duobės kelyje į Padvarių globos namus, suremontuotos apšvietimo lempos Tūbausių ir Vydmantų gyvenvietėse, rinktos šiukšlės.

 • 6 socialinės pašalpos gavėjai dirbo visuomenei naudingus darbus.

 • 2015-02-09 – 2015-02-16

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko 2, mirė 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 183 gyventojai.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 79 šeimoms dėl paramos teikimo, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos, surašyti 3 gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, 3 asmenys pasiųsti dirbti nemokamų viešųjų darbų.

 • Bendrauta ir bendradarbiauta su Kretingos PSC, Klaipėdos priklausomybės ligų gydytojais, S. Daukanto pagrindinės mokyklos, M. Daujoto pagrindinės mokyklos pedagogais, VTAS specialistais dėl socialinės rizikos šeimų vaikų.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 26 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, išnagrinėta 1ATP byla, parengtas 1 Tarybos sprendimo projektas dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo, 23 pareiškėjai, deklaravę pasėlius, įspėti pateikti reikiamus dokumentus.

 • Vasario 12 d. žemės ūkio specialistė Vilma Marcevičienė dalyvavo susitikime su žemės ūkio viceministru Albinu Ežerskiu.

 • Vasario 14 d. Padvarių bendruomenė suorganizavo Užgavėnių šventę su ,, žydelių“ vaikštynėmis po kaimą, linksmybėmis, šėlionėmis prie laužo, kaukių konkursu, blynais ir arbata, Morės sudeginimu.

 • Vasario 16 d. Rūdaičiuose suorganizuotas tradicinis XXVIII- asis sveikatingumo bėgimas ,,Rūdaičiai – 2015‘‘ , skirtas vasario 16-ajai paminėti. Įveikti 2,5 km nuotolį panoro 120 bėgimo mėgėjų iš Kurmaičių, Vydmantų, Kretingsodžio, Žibininkų, Padvarių, Klibių, Ankštakių ir Rūdaičių.

 • Smėlio ir druskos mišiniu barstytos slidžios įkalnės Padvarių, Tūbausių, Rūdaičių, Kvecių kaimuose, rinktos šiukšlės Vydmantuose, Rūdaičiuose, Kurmaičiuose, perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas.

 • 7 socialinės pašalpos gavėjai dirbo visuomenei naudingus darbus.

 • 2015-02-02 – 2015-02-08

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, gimė 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 142 gyventojai.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 54 šeimoms dėl paramos teikimo, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos, 3 asmenys pasiųsti dirbti nemokamų viešųjų darbų.

 • Bendrauta ir bendradarbiauta su Kretingos SPC ir Socialinių reikalų ir sveikatos skyriumi organizuojant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, įvykdyti 4 mažos vertės viešieji pirkimai, išduotos 26 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sudaryta 1 terminuota būsto nuomos sutartis, atnaujinta 11 žemės ūkio valdų, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui pateikta informacija apie seniūnijos patikėjimo teises valdomą savivaldybės būstą.

 • Vasario 4–5 dienomis išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 2869,2 kg maisto produktų gavo 797 gyventojai.

 • Smėlio ir druskos mišiniu barstytos slidžios įkalnės Padvarių, Rūdaičių, Genčų, Kvecių kaimuose, rinktos šiukšlės Vydmantuose, Pryšmančiuose, Klibiuose, Kurmaičiuose.

 • 5 socialinės pašalpos gavėjai dirbo visuomenei naudingus darbus.

 • 2015-01-26 – 2015-02-01

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 177 gyventojai.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 72 šeimoms dėl paramos teikimo, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos, 9 asmenys pasiųsti dirbti nemokamų viešųjų darbų.

 • Bendrauta ir bendradarbiauta su Kretingos SPC ir Socialinių reikalų ir sveikatos skyriumi organizuojant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, išduoti du leidimai kirsti medžius ir 31 faktinę padėtį patvirtinanti pažyma, sudarytos 2 terminuotos būsto nuomos sutartys, surašytas ATP protokolas dėl nesutvarkyto žemės sklypo.

 • Sausio 31 d. pavaduotoja D. Šeputienė dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotuose mokymuose ,,Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“.

 • Smėlio ir druskos mišiniu pabarstytos slidžios įkalnės prie Padvarių pensionato ir Kvecių kaime, suremontuotos 2 apšvietimo lempos Vydmantų gyvenvietės Žibalės ir Gintaro gatvėse, perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas visose gyvenvietėse, rinktos šiukšlės Padvariuose, Kurmaičiuose, Kveciuose, Vydmantuose.

 • 6 socialinės pašalpos gavėjai dirbo visuomenei naudingus darbus.

 • 2015-01-19 – 2015-01-25

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, gimė 2, mirė 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 189 gyventojai.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 68 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos, surašyti 7 Buities sąlygų patikrinimo aktai, 11 asmenų pasiųsti dirbti nemokamų viešųjų darbų.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“. Sunkiai besiverčiančiai socialinės rizikos šeimai reikalingos antklodės, pagalvės ir kt. patalynė. Bendrauta ir bendradarbiauta su Klaipėdos priklausomybės ligų centro medikais dėl pagalbos spręsti priklausomybės alkoholiui problemą.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 45 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, sudaryta 1 terminuota būsto nuomos sutartis.

 • Sausio 19 d. seniūno pavaduotoja D. Šeputienė dalyvavo administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjime, kuris įvyko Kretingos rajono apylinkės teisme.

 • Sausio 21 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 9 prašymai skirti socialinę pašalpą, 1 prašymas – kompensaciją kietam kurui. Komisija peržiūrėjo buities tyrimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui visiems pareiškėjams pašalpas mokėti.

 • Perreguliuotas gyvenviečių gatvių apšvietimo laikas, kirsti menkaverčiai krūmai Kurmaičiuose, rinktos šiukšlės Kretingsodžio, Klibių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • 4 socialinės pašalpos gavėjai dirbo visuomenei naudingus darbus.

 • 2015-01-12 – 2015-01-18

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, mirė 3, gimė 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 168 gyventojai.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 52 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 9 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Per projektą ,,Pagalba daiktais“ vienai šeimai padovanotas televizorius, intensyviai bendrauta su pedagogais dėl socialinės rizikos šeimos vaikų ugdymo, priežiūros, sveikatos.

 • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, išnagrinėta 1 ATPK byla ir priimtas nutarimas, išduoti 3 leidimai kirsti medžius, parengta 2014 m. viešųjų pirkimų ataskaita ir metinė informacija apie socialinės rizikos šeimas ir joms teikiamą pagalbą.

 • Sausio 16 d. pavaduotoja D. Šeputienė dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame posėdyje ,,Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“.

 • Greideriuoti žvyrkeliai apie Padvarių, Kvecių, Vydmantų gyvenvietes, genėti medžiai, augantys po elektros linijomis, Kurmaičių k., rinktos šiukšlės Vydmantų ir Kretingsodžio gyvenvietėse.

 • 9 socialinės pašalpos gavėjai dirbo visuomenei naudingus darbus.

 • 2015-01-02 – 2015-01-11

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko 3, mirė 1, gimė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 158 gyventojai.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 23 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 9 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“ socialinės rizikos šeimų buities sąlygų gerinimui. Socialinės rizikos šeimos aplankytos namuose, konsultuotos seniūnijoje.

 • Adresų registre įregistruoti 34 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, įvykdyti 2 mažos vertės pirkimai, išnagrinėtas 1 skundas dėl pasėlių deklaracijos, parengta 2014 m. seniūnijos veiklos ataskaita ir informacija apie 2014 m. administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą.

 • Perreguliuotas visų gyvenviečių gatvių apšvietimo laikas, suremontuoti 2 sugedę šviestuvai Žaliojoje g. , Vydmantų k. Po remonto tvarkytos seniūnijos patalpos.

 • 2 socialinės pašalpos gavėjai dirbo visuomenei naudingus darbus: rinko šiukšles, tvarkė aplinką.

 • 2014-12-08 - 2014-12-14

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, mirė 2, gimė 4.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 110 gyventojų.

 • Per savaitę priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 25 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 7 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“ dėl vaikų aprūpinimo šiltais batais ir rūbeliais.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, atnaujintos 32 žemės ūkio valdos.

 • Gruodžio 9 d. seniūno pavaduotoja D. Šeputienė dalyvavo administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjime Kretingos rajono apylinkės teisme.

 • Gruodžio 14 d. 18 val. Kurmaičiuose įvyko Kalėdų eglutės įžiebimo šventė.

 • Kurmaičių gyvenvietėje sumontuotos 2 gatvių apšvietimo lempos, rinktos šiukšlės Kurmaičių, Vydmantų, Klibių gyvenvietėse, remontuotos seniūnijos administracijos patalpos, perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas visose gyvenvietėse.

 • Dirbo 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-12-01 - 2014-12-07

 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, mirė 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 143 gyventojai.

 • Per savaitę priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 24 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“ dėl vaikų aprūpinimo šiltais batais ir rūbeliais, bendradarbiauta su PSPC gydytoja dėl 3 socialinės rizikos šeimų vaikų gydymo.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, sudaryta 1 autorinė sutartis, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, atnaujintos 35 žemės ūkio valdos, sutikrinti ir parengti vaikų, kurie nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų, sąrašai.

 • Gruodžio 5 d. seniūnas dalyvavo Kretingos rajono Garbės pilietės, poetės, tremtinės Nijolės Rimkienės poezijos ir muzikos vakare ,,Skambantys Rudenys“ Vydmantuose.

 • Tvarkytos Tūbausių kapinės, rinktos šiukšlės Kretingsodžio, Kurmaičių Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, remontuotos seniūnijos administracijos patalpos, perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas visose gyvenvietėse.

 • Dirbo 7 socialinės pašalpos gavėjai, 1 nuteistasis pagal teismo sprendimą.

 • 2014-11-24- 2014-11-30

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko 2, gimė 1, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 128 gyventojai.

 • 2014 m. lapkričio 25 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 6 prašymai skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities tyrimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo 5 pareiškėjams pašalpas mokėti, 1asmeniui – pašalpos neskirti.

 • Per savaitę priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 23 šeimoms dėl įvairių išmokų, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti Buities sąlygų patikrinimo aktai.

 • Lapkričio 26 d. įvyko administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo posėdis, priimtas nutarimas.

 • Pasirūpinta dėl socialinės rizikos šeimos neįgalaus vaiko kojos langetės remonto, dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“ dėl dviejų vaikų aprūpinimo šiltais batais ir rūbeliais.

 • Lapkričio 28 d. socialinė darbuotoja V. Stakanskienė dalyvavo Gerovės komisijos posėdyje dėl minimalios priežiūros priemonių taikymo vaikui.

 • Atlikti 5 mažos vertės pirkimai, 9 notariniai veiksmai, suteikti 6 nauji adresai, Adresų registre įregistruotos 3 naujos gatvės: Pryšmančių k. - Miško g., Kiauleikių - Rasos aklg., Kvecių k. - Paparčio g.

 • Klibių gyvenvietėje pradėtas įrengti elektros abonentas prie paplūdimio sporto aikštyno, rinktos šiukšlės Kretingsodžio, Klibių, Rūdaičių, Pryšmančių gyvenvietėse, remontuotas seniūnijos administracijos patalpų stogas ir vidaus patalpos.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-11-17 - 2014-11-23

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, gimė 1, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 114 gyventojų.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 18 šeimų dėl įvairių išmokų. Aplankytos 7 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti Buities sąlygų patikrinimo aktai.

 • Pasirūpinta dėl vaiko iš socialinės rizikos šeimos reabilitacinio gydymo sanatorijoje ,, Palangos gintaras“. Trys vaikai iš socialinės rizikos šeimų aprūpinti šiltais rūbeliais.

 • Nuo 2014 m. lapkričio 19 d. sporto klubo ,,Rūdaičiai“ sporto organizatoriumi pradėjo dirbti Romas Valinskis.

 • Sudaryta sutartis dėl sniego valymo su ŽŪB ,,Agroservisas“.

 • Taisytos duobės Vydmantų gyvenvietės keliuose ir pėsčiųjų take, išvežti sugrėbti lapai iš Rūdaičių parko, rinktos šiukšlės Kretingsodžio, Klibių, Rūdaičių gyvenvietėse, tvarkytos Tūbausių kapinės, suremontuoti gatvių apšvietimo gedimai Tarvydų ir Rūdaičių kaimuose.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-11-10 - 2014-11-16

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko 3, gimė 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 121 gyventojas.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 22 šeimoms dėl įvairių išmokų.

 • Akcija „Kūrenkime saugiai“. 2014 m. lapkričio 14 d. seniūnijos specialistė socialiniam darbui A. Viskontienė ir priešgaisrinės priežiūros poskyrio inspektorius E. Pazdrazdis aplankė 20 seniūnijos šeimų: vyresnio amžiaus vienišus senelius, asocialius ir socialiniame būste gyvenančius asmenis, socialiai remtinas šeimas. Tikslas - padėti apsisaugoti nuo gaisrų, kylančių dėl krosnių įrengimo ir jų eksploatavimo taisyklių pažeidimų.

 • 2014 m. lapkričio 12 d. socialinė darbuotoja V. Stakanskienė dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus organizuotame posėdyje dėl vaiko globos (rūpybos) plano peržiūros.

 • 2014 m. lapkričio 13 d. žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė kartu su Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, policijos atstovais vyko į Vydmantus tirti skundo dėl laikomų šunų gerovės.

 • 2014 m. lapkričio 13 d. seniūnas A. Gedminas ir pavaduotoja D. Šeputienė dalyvavo Rūdaičių bibliotekos šešiasdešimtmečio paminėjime.

 • 2014 m. lapkričio 14 d. Vydmantų padėkos šventėje ,,Subiro aruodan gintariniai grūdai“ seniūnas A. Gedminas padėkos raštais apdovanojo aktyvius bendruomenės narius.

 • Rūdaičių gyvenvietėje sumontuoti stulpuose 3 nauji šviestuvai ir 2 sensoriniai žibintai prie daugiafunkcio centro, pjauta žolė ir krūmai Rūdaičių parke, išvežti sugrėbti lapai iš Kiauleikių kapinių, rinktos šiukšlės Rūdaičių, Kurmaičių, Vydmantų, Klibių gyvenvietėse.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-11-03 - 2014-11-09

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, išvyko 3, gimė 2, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 151 gyventojas.

 • Priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 21 šeimai dėl įvairių išmokų.

 • Adresų registre įregistruota 13 naujų adresų, pateiktas prašymas Komisijai dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Pryšmančių, Kiauleikių ir Kvecių kaimuose.

 • Įvykdytos 2 viešųjų pirkimų apklausos, suderinti 2 statybos projektui per is – infostatyba, atnaujinta 12 žemės ūkio valdų, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Taisytos duobės Verslininkų g., Vydmantų k., išvežti sugrėbti lapai iš Rūdaičių parko, pašalintas gatvių apšvietimo gedimas Verslininkų g. (pakeista apie 60 m. kabelio), kirsti pakelių krūmai prie Pryšmančių gyvenvietės, tvarkytos Tūbausių kapinės.

 • Dirbo 9 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-10-20 - 2014-10-26

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 128 gyventojai.

 • Spalio 22 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyta 10 prašymų skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities tyrimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo 9 pareiškėjams pašalpas mokėti, 1asmens prašymas atidėtas kitam mėnesiui.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, lankytasi vaikų ugdymo įstaigose, bendrauta su pedagogais. bendradarbiauta su VTAS, soc. paramos specialistais.

 • Grėbti ir vežti lapai Rūdaičių gyvenvietėje, pjauti krūmai Klibių, Pryšmančių gyvenvietėse, suremontuoti 3 nedegantys šviestuvai Kretingsodžio kaime, nuimti 25 gatvių apšvietimo šviestuvai Klibių gyvenvietėje (dėl apšvietimo rekonstrukcijos).

 • Dirbo 9 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai

 • 2014-10-13 - 2014-10-19

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko 1, mirė 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 155 gyventojai.

 • Prasidėjo dokumentų priėmimas dėl kompensacijos už būsto šildymą ir karštą vandenį. Per savaitę šiais klausimais konsultuota 30 gyventojų.

 • Gautos 265 valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos. Valstybinės žemės nuomotojus atsiimti žemės nuomos deklaracijas kviečiame seniūnijoje (1 kab., Rotušės a. 1, Kretinga).

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendrauta su mokyklų pedagogais, medikais, policijos inspektoriais, bendradarbiauta su VTAS, soc. paramos specialistais.

 • Grėbti ir vežti lapai Rūdaičių gyvenvietėje, pjauti krūmai Padvarių, Klibių, Pryšmančių gyvenvietėse, suremontuoti 3 nedegantys šviestuvai Kretingsodžio kaime.

 • Dirbo 9 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai

 • 2014-09-29 - 2014-10-03

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, išvyko 2, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 105 gyventojai.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendrauta su mokyklų pedagogais, medikais, policijos inspektoriais, bendradarbiauta su VTAS, soc. paramos specialistais.

 • Išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 2857,6 kg maisto produktų gavo 752 gyventojai.

 • Kirsti krūmai, pjauta žolė Padvarių, Klibių gyvenvietėse, grėbti lapai, rinktos šiukšlės Kurmaičių, Rūdaičių, Tūbausių gycvenvietėse.

 • Greideriuotos Padvarių, Klibių, Tūbausių, Genčų, Kurmaičių, Rūdaičių gyvenviečių

 • gatvės ir keliai.

 • Suremontuoti ir pakeisti nedegantys šviestuvai Vydmantų, Padvarių, Vydmantų, Kretingsodžio gyvenvietėse.

 • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-09-15 - 2014-09-21

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko 1, gimė 4, mirė 5.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 172 gyventojai: 9 – dėl socialinės pašalpos, 10 – dėl išmokos vaikui, 9 – dėl socialinės paramos mokiniams, 1– dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 1 – dėl vienkartinės pašalpos esant sunkiai materialinei padėčiai, 14 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 45 – dėl pažymų, 17 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 31 – dėl žemės ūkio klausimų, 35 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengta ir išplatinta informacija dėl naujos Jungtinės veiklos sutarties sudarymo 49 daugiabučiams, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti 4 buities sąlygų patikrinimo aktai, atnaujinta 16 žemės ūkio valdų. Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinėje sistemoje užregistruotos 15 laikytojų gyvulių bandos.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendrauta su mokyklų pedagogais, medikais, policijos inspektoriais, bendradarbiauta su VTAS, soc. paramos specialistais.

 • Užbaigtas gatvių apšvietimo požeminio kabelio ir šviestuvų padų montavimas Klibių gyvenvietėje.

 • Iš akmenų sumūrytas obeliskas žuvusiems partizanams atminti Ruginių miške.

 • Pjauta žolė ir rinktos šiukšlės Rūdaičių, Padvarių, Klibių, Tūbausių gyvenvietėse.

 • Dirbo 1 iš darbo biržos siųstas asmuo ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-09-08 - 2014-09-14

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, išvyko 6, gimė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 144 gyventojai: 5 – dėl socialinės pašalpos, 3– dėl išmokos vaikui, 8 – dėl socialinės paramos mokiniams, 5 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 46 – dėl pažymų, 28 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 28 – dėl žemės ūkio klausimų, 21 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, atlikti 4 notariniai veiksmai, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašytas 1 buities sąlygų patikrinimo aktas, tirti 3 skundai, atnaujinta 12 žemės ūkio valdų. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikta ataskaita apie nuimto derliaus augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius (apklausti 32 ūkininkai). Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinėje sistemoje užregistruotos 10 laikytojų gyvulių bandos.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su mokyklų pedagogais, medikais, policijos inspektoriais.

 • Rugsėjo 8 d. seniūnas A. Gedminas ir žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė dalyvavo mokymuose ,,Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė ir grėbti lapai Rūdaičių parke, rinktos šiukšlės Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų, Kurmaičių gyvenvietėse.

 • Patikrintos civilinės saugos sirenos.

 • Dirbo 3 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-09-08 - 2014-09-14

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, išvyko 6, gimė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 144 gyventojai: 5 – dėl socialinės pašalpos, 3– dėl išmokos vaikui, 8 – dėl socialinės paramos mokiniams, 5 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 46 – dėl pažymų, 28 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 28 – dėl žemės ūkio klausimų, 21 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, atlikti 4 notariniai veiksmai, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašytas 1 buities sąlygų patikrinimo aktas, tirti 3 skundai, atnaujinta 12 žemės ūkio valdų. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikta ataskaita apie nuimto derliaus augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius (apklausti 32 ūkininkai). Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinėje sistemoje užregistruotos 10 laikytojų gyvulių bandos.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su mokyklų pedagogais, medikais, policijos inspektoriais.

 • Rugsėjo 8 d. seniūnas A. Gedminas ir žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė dalyvavo mokymuose ,,Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė ir grėbti lapai Rūdaičių parke, rinktos šiukšlės Padvarių, Rūdaičių, Vydmantų, Kurmaičių gyvenvietėse.

 • Patikrintos civilinės saugos sirenos.

 • Dirbo 3 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-09-01- 2014-09-07

 • Į seniūniją atvyko gyventi 13 gyventojų, išvyko 5.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 137 gyventojai: 5 – dėl socialinės pašalpos, 5– dėl išmokos vaikui, 12 – dėl socialinės paramos mokiniams, 7 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 40 – dėl pažymų, 25 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 18 – dėl žemės ūkio klausimų, 25 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai ir 3 naujos gatvės Klibių, Daktarų ir Grykšių kaimuose, įvykdyti 2 mažos vertės pirkimai, atnaujintos 9 žemės ūkio valdos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikta ataskaita apie nuimto derliaus augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius (apklausti 32 ūkininkai), aplankytos 4 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Pradėta vykdyti privaloma kiaulių ir jų laikymo vietų registracija. Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinėje sistemoje užregistruotos 2 laikytojų gyvulių bandos.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su mokyklų pedagogais, VTAS specialistais, Kretingos SPC darbuotojais, bendrauta su Kėkštų Jaunimo sodybos darbuotojais, tarpininkauta kreipiantis į medikus, teisininkus, valstybinę teismo medicinos tarnybą, nemokamą teisinę pagalbą. Suorganizuotas vaikų užimtumas savaitgalį.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Vydmantų gyvenvietėje, rinktos šiukšlės Padvariuose, Klibiuose, Rūdaičiuose.

 • Dirbo 4 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.2014-09-01- 2014-09-07

 • Į seniūniją atvyko gyventi 13 gyventojų, išvyko 5.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 137 gyventojai: 5 – dėl socialinės pašalpos, 5– dėl išmokos vaikui, 12 – dėl socialinės paramos mokiniams, 7 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 40 – dėl pažymų, 25 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 18 – dėl žemės ūkio klausimų, 25 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai ir 3 naujos gatvės Klibių, Daktarų ir Grykšių kaimuose, įvykdyti 2 mažos vertės pirkimai, atnaujintos 9 žemės ūkio valdos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikta ataskaita apie nuimto derliaus augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius (apklausti 32 ūkininkai), aplankytos 4 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Pradėta vykdyti privaloma kiaulių ir jų laikymo vietų registracija. Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinėje sistemoje užregistruotos 2 laikytojų gyvulių bandos.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su mokyklų pedagogais, VTAS specialistais, Kretingos SPC darbuotojais, bendrauta su Kėkštų Jaunimo sodybos darbuotojais, tarpininkauta kreipiantis į medikus, teisininkus, valstybinę teismo medicinos tarnybą, nemokamą teisinę pagalbą. Suorganizuotas vaikų užimtumas savaitgalį.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Vydmantų gyvenvietėje, rinktos šiukšlės Padvariuose, Klibiuose, Rūdaičiuose.

 • Dirbo 4 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-08-25 - 2014-08-31

 • Į seniūniją atvyko gyventi 11 gyventojų, išvyko 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 109 gyventojai: 8 – dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl išmokos vaikui, 20 – dėl socialinės paramos mokiniams, 11 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 23 – dėl pažymų, 5– dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 8 – dėl prašymo suteikti adresą, 12– dėl žemės ūkio klausimų, 18 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruotas 1 naujas adresas, įvykdyti 2 mažos vertės pirkimai, atlikti 8 notariniai veiksmai, atnaujintos 9 žemės ūkio valdos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikta ataskaita apie nuimto derliaus augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius (apklausti 32 ūkininkai), aplankytos 4 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su mokyklų pedagogais, VTAS specialistais.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Padvarių, Kurmaičių, Rūdaičių gyvenvietėse ir Kvecių miškelyje prie paminklo žydų aukoms atminti, rinktos šiukšlės Padvariuose, Klibiuose, Rūdaičiuose, Kurmaičiuose.

 • Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-08-18 – 2014-08-24

 • Į seniūniją atvyko gyventi 23 gyventojai, išvyko 9, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 224 gyventojai: 14 – dėl socialinės pašalpos, 7 – dėl išmokos vaikui, 31 – dėl socialinės paramos mokiniams, 18 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 38 – dėl pažymų, 35– dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 8 – dėl prašymo suteikti adresą, 52 – dėl žemės ūkio klausimų, 21 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, atnaujintos 4 žemės ūkio valdos, Vietinio ūkio skyriui pateikta informacija apie ketinamus įgyvendinti seniūnijos gatvių apšvietimo modernizavimo projektus ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ataskaita apie nuimto derliaus augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius (apklausti 32 ūkininkai), aplankytos 7 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti Buities gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su mokyklų pedagogais, darbo biržos, VTAS specialistais, suorganizuotas vaikų užimtumas sveikatos centre ,,Energetikas“ ir Kėkštų Jaunimo sodyboje, dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“.

 • Rugpjūčio 19 d. savivaldybės komisija aplankė seniūnijos 2014-ųjų metų gražiausią Stasio ir Nijolės Pielikių sodybą.

 • Rugpjūčio 22 d. žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė dalyvavo Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suorganizuotame posėdyje dėl ūkinių gyvūnų registracijos.

 • Pastatyti gatvių pavadinimų ženklai seniūnijoje (s. b. ,,Akmena“, Medvalakis“ ir kt kaimuose).

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Padvarių ir Rūdaičių gyvenvietėse, prie Kurmaičių tvenkinio pastatyta kurmaitiškių verslininkų Jūratės ir Prano Varkojų įmonėje pagaminta ir bendruomenei padovanota persirengimo kabina.

 • Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-08-11 – 2014-08-17

 • Į seniūniją atvyko gyventi 15 gyventojų, išvyko 3, mirė – 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 99 gyventojai: 9 – dėl socialinės pašalpos, 6 – dėl išmokos vaikui, 7 – dėl socialinės paramos mokiniams, 2 – dėl dėl kompensacijos už geriamą vandenį, 14 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 21 – dėl pažymų, 19 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 21 – įvairiais kitais klausimais.

 • Pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, parengta ir pateikta Ekonomikos ir biudžeto skyriui informacija dėl 45 žemės sklypų išbraukimo iš 2014 m. Kretingos rajono savivaldybės nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų preliminaraus sąrašo, parengtas 1 Tarybos sprendimo projektas dėl gatvių pavadinimų suteikimo, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su antstoliais, socialinės paramos, Kėkštų Jaunimo sodybos darbuotojais, darbo biržos specialistais.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Pjauta žolė Klibių, Vydmantų, Rūdaičių gyvenvietėse, Rūdaičiuose rinktos šiukšlės ir ravėti gėlynai prie koplyčios ir daugiafunkcio centro.

 •  Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-08-04 – 2014-08-10

 • Į seniūniją atvyko gyventi 14 gyventojų, išvyko – 5.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 76 gyventojai: 4 – dėl socialinės pašalpos, 1 – dėl išmokos vaikui, 8- dėl socialinės paramos mokiniams, 1 – dėl kompensacijos už vandenį, 10 – dėl pažymų, 6 – dėl sutvarkytų žemės sklypų, kurie buvo įtraukti į apleistų sklypų sąrašus, 15 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 4- dėl prašymų produktams, 10 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 1 naujas adresas, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba.

 • Pjauta žolė Vydmantų, Rūdaičių kaimuose, pastatyti gatvių pavadinimų ženklai “Akmenos“ soduose, bei naujai suteiktoms gatvėms kituose kaimuose.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai, greideriuotos Padvarių kaimo gatvės, kelias Rūdaičiai- Dimitravas.

 • Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • Kitą savaitę bus statomi gatvių pavadinimų ženklai „Medvalakio“ soduose, toliau greideriuosime likusius žvyruotus kelius ir gatves.

 •  

 •   2014-07-28 – 2014-08-03

 • Į seniūniją atvyko gyventi 25 gyventojų, išvyko – 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 86 gyventojai: 8 – dėl socialinės pašalpos, 2 – dėl išmokos vaikui, 11- dėl socialinės paramos mokiniams, 1 – dėl vienkartinės išmokos nėsčiajai skyrimo, 1 – dėl kompensacijos už vandenį, 10 – dėl pažymų, 4 – dėl sutvarkytų žemės sklypų, kurie buvo įtraukti į apleistų sklypų sąrašus, 20 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 1 – dėl prašymo suteikti adresą, 3 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 1 naujas adresas, aplankytos 4 socialines pašalpas gaunančios šeimos, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, pritarta 1 statybos projektui per IS "Infostatyba", sudarytas 1 terminuota darbo sutartis ( viešųjų darbų).

 • Pjauta žolė Padvarių , Rūdaičių kaime, tvarkytos šaligatvio plytelės apie koplytėlę Rūdaičių kaime.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 •  

 •  2014-07-21 – 2014-07-27

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojų, išvyko – 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 83 gyventojai: 12 – dėl socialinės pašalpos, 1 – dėl išmokos vaikui, 8- dėl socialinės paramos mokiniams, 1 – dėl vienkartinės išmokos nėsčiajai skyrimo, 10 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 12 – dėl pažymų, 5 – dėl sutvarkytų žemės sklypų, kurie buvo įtraukti į apleistų sklypų sąrašus, 3 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 1 – dėl prašymo suteikti adresą, 30 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 1 naujas adresas, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos, atliktas 1 mažos vertės pirkimas, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, sudarytos 2 terminuotos darbo sutartys ( viešųjų darbų), išdalinti maisto produktai nepasiturinčioms šeimoms.

 • Išduotas 1 leidimas organizuoti renginį.

 • Pjauta žolė Rūdaičiuose, Kurmaičiuose ir Vydmantuose.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • Kitą savaitę 2014-08-02 Padvarių kaime vyks bendruomenės vasaros šventė.

 •  

 •  2014-07-14 – 2014-07-20

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko – 4.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 94 gyventojai: 6 – dėl socialinės pašalpos, 3 – dėl išmokos vaikui, 11- dėl socialinės paramos mokiniams, 1 – dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 11 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 9 – dėl pažymų, 22 – dėl pasėlių deklaravimo ir kitų žemės ūkio klausimų, 8 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 2 – dėl prašymo suteikti adresą, 21 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, atlikti 5 mažos vertės pirkimai, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos. Per savaitę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 5 asmenys.

 • Išduotas 1 leidimas organizuoti renginį, išnagrinėtos 2 ATP bylos ir priimti nutarimai.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, organizuotas vaikų išvykimas į stovyklą. Organizuotas gyvūnų paėmimas ir perdavimas „Nuarui“.

 • Tęsiami Klibių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai.

 • Dirbo 4 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 •   

 • 2014-06-30 – 2014-07-06

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko – 1, gimė – 6.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 144 gyventojai: 9 – dėl socialinės pašalpos, 2 – dėl išmokos vaikui, 5 – dėl paramos maisto produktais, 11 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 39 – dėl pažymų, 29 – dėl pasėlių deklaravimo ir kitų žemės ūkio klausimų, 20 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 9 – dėl prašymo suteikti adresą, 20 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruota 16 naujų adresų, pritarta 6 statybos projektams per is – infostatyba, parengtos 3 viešųjų pirkimų apklausos pažymos, aplankytos 4 socialines pašalpas gaunančios šeimos. Per savaitę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 8 asmenys.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su Kretingos SPC socialine darbuotoja dėl invalido vežimėlio keitimo vaikui, su Visuomenės kultūrinio ugdymo centru, labdaros ir paramos fondo ,,Algojimas“ bei su ,,Kėkštų“ jaunimo sodybos darbuotojais dėl vaikų vasaros užimtumo, dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“.

 • Rinkta ir sisteminta informacija apie apleistus, nenaudojamus žemės sklypus.

 • Liepos 6 d. 21 val. Vydmantų, Kurmaičių, Rūdaičių kaimuose vyko tautiškos giesmės giedojimo renginiai.

 • Pjauta žolė Vydmantų, Pryšmančių, Padvarių, Rūdaičių gyvenvietėse.

 • Dirbo 3 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 •  

 • 2014-05-19 – 2014-05-25

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, gimė – 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 144 gyventojai: 9 – dėl socialinės pašalpos, 2 – dėl išmokos vaikui, 7 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 13 – dėl pažymų, 79 – dėl pasėlių deklaravimo ir kitų žemės ūkio klausimų, 12 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 4 – dėl prašymo suteikti adresą, 18 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos. Per savaitę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 62 asmenys.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su vaikų ugdymo įstaigomis, bendrauta su Kretingos PSPC medikais, dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“.

 • Vydmantų vidurinės mokyklos stadione gegužės 24 d. įvyko X - osios Kretingos rajono seniūnijų sporto žaidynės mero prizams laimėti. Žaidynėse dalyvavo 400 sportininkų.

 • Pjauta žolė Vydmantų, Klibių, Padvarių, Kurmaičių, Tūbausių, Dimitravo, Rūdaičių gyvenvietėse.

 • Rinktos šiukšlės Rūdaičių, Kretingsodžio, Vydmantų, Kurmaičių gyvenvietėse.

 • Greideriuoti Vydmantų žvyrkeliai.

 • Laistytos žvyruotos gatvės Vydmantų, Pryšmančių, Kiauleikių gyvenvietėse.

 • Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-05-12 – 2014-05-25

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko – 1, mirė – 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 175 gyventojai: 11 – dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl išmokos vaikui, 5 – dėl kompensacijos už vandenį, 8 – dėl paramos maisto produktais, 1 – dėl vienkartinės pašalpos esant sunkiai materialinei padėčiai, 8 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 42 – dėl pažymų, 67 – dėl pasėlių deklaravimo ir kitų žemės ūkio klausimų, 11 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 4 – dėl prašymo suteikti adresą, 14 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 6 nauji adresai, aplankytos 5 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, išnagrinėtas 1 skundas, atlikti 9 notariniai veiksmai. Per savaitę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 53 asmenys.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su vaikų ugdymo įstaigomis, bendrauta su Kretingos PSPC medikais dėl neįgalumo pratęsimo jaunuoliui, dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“.

 • Pjauta žolė Rūdaičiuose ir Vydmantuose.

 • Rinktos šiukšlės Rūdaičių, Kretingsodžio, Vydmantų, Kurmaičių gyvenvietėse.

 • Greideriuoti Vydmantų žvyrkeliai.

 • Dirbo 5 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-05-05 – 2014-05-11

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko 4, gimė 1, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 165 gyventojai: 4 – dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl išmokos vaikui, 10 – dėl paramos maisto produktais, 13 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 16 – dėl pažymų, 62 – dėl pasėlių deklaravimo ir kitų žemės ūkio klausimų, 25 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 7 – dėl prašymo suteikti adresą, 24 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti 5 Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, išnagrinėti 2 skundai. Per savaitę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 47 asmenys.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendradarbiauta su vaikų ugdymo įstaigomis, bendrauta su Kretingos PSPC medikais dėl neurologo konsultacijos vaikui ir su meno terapijos specialiste dėl vaiko lankymo meno terapijos užsiėmimus, dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“, tarpininkauta kreipiantis į telekomunikacijų bendrovę GALA dėl interneto įvedimo rizikos šeimai.

 • Pjauta žolė Padvarių, Kurmaičių, Klibių, Dimitravo, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, rinktos šiukšlės.

 • Pagamintos 2 skelbimų lentos ir pastatytos Rūdaičių ir Padvarių gyvenvietėse.

 • Dirbo 4 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-04-28 – 2014-05-02

 • Į seniūniją atvyko gyventi 22 gyventojai, išvyko – 2, gimė – 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 157 gyventojai: 5 – dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl išmokos vaikui, 7 – dėl paramos maisto produktais, 8 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 28 – dėl pažymų, 55 – dėl pasėlių deklaravimo ir kitų žemės ūkio klausimų, 28 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 11 – dėl prašymo suteikti adresą, 11– įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 3 nauji adresai, aplankytos 6 socialines pašalpas gaunančios šeimos, atnaujintos 4 žemės ūkio valdos, atlikti 3 notariniai veiksmai, išnagrinėti 2 skundai ir 1 administracinio teisės pažeidimo byla. Per savaitę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 51 asmuo.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendrauta su vaikų ugdymo įstaigomis ir Kretingos psichikos sveikatos centro medikais dėl neįgalumo pratęsimo vaikui ir jo gydymo, dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“.

 • Vydmantai. Greideriuoti žvyrkeliai, palaistyta daugiau nei pusė visų gyvenvietės žvyruotų gatvių, rinktos šiukšlės, nupjauta žolė apie daugiafunkcį centrą.

 • Kurmaičiai. Nupjauta žolė stadione ir skvere apie kryžių, rinktos šiukšlės.

 • Rūdaičiai. Pjauta žolė parke, rinktos šiukšlės.

 • Kretingsodžio k. Rinktos šiukšlės, tvarkytos kelių Kretingsodis-Rūdaičiai ir Kretingsodis-Kveciai pakelės.

 • Dirbo 4 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 6 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-04-22 – 2014-04-27

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 207 gyventojai: 13 – dėl socialinės pašalpos, 2 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 25 – dėl paramos maisto produktais, 2 – dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 14 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 23 – dėl pažymų, 74 – dėl įvairių žemės ūkio klausimų, 27 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 9 – dėl prašymo suteikti adresą, 18 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruota 16 naujų adresų, aplankytos 4 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti 3 Buities tyrimo aktai, atnaujinta 15 žemės ūkio valdų, atlikta 17 notarinių veiksmų. Per savaitę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 39 asmenys.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendrauta su vaikų ugdymo įstaigomis, dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“, tarpininkauta organizuojant neįgaliam vaikui interneto įvedimą.

 • Balandžio 15-16 d. seniūnas ir seniūno pavaduotoja dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ,,Seniūnijų veiklos administracinės teisės aspektai“.

 • Kirsti krūmai Padvarių k. (Salantų g. ), rinktos šiukšlės Kretingsodžio, Pryšmančių, Rūdaičių, Vydmantų gyvenvietėse, pjauta žolė Rūdaičių parke.

 • Dirbo 3 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-04-07 – 2014-04-13

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, išvyko 3, gimė 1, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 122 gyventojai: 6 – dėl socialinės pašalpos, 5– dėl išmokos vaikui, 16 – dėl paramos maisto produktais, 1 – dėl pašalpos esant sunkiai materialinei padėčiai, 12 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 25 – dėl pažymų, 13 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 18 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 6 – dėl prašymo suteikti adresą, 20 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengtas 1 Tarybos sprendimo projektas, išnagrinėti 2 skundai, aplankytos 9 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti 9 Buities tyrimo aktai.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendrauta su vaikų ugdymo įstaigomis, suorganizuoti meno terapijos užsiėmimai vaikui, pateikta paraiška projektui ,,Pagalba daiktais“.

 • Balandžio 7-8 d. žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė dalyvavo Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymuose Vilniuje.

 • Vydmantai. Kirsti krūmai Ateities, Atžalyno, Mokyklos gatvėse.

 • Kveciai. Nužvyruotas kelias, kirsti krūmai, įkasti stulpai Kvecių miškelyje prie paminklo žydų genocido aukoms atminti.

 • Kurmaičiai. Kirsti krūmai Akmenos g.

 • Rūdaičiai. Valytos kapinės ir sutvarkyta aplinka prie koplyčios.

 • Rinktos šiukšlės visose gyvenvietėse.

 • Greideriuoti keliai Kvecių, Klibių, Pryšmančių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • Dirbo 6 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-03-31 – 2014-04-06

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko 2, gimė 1, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 125 gyventojai: 8 – dėl socialinės pašalpos, 7– dėl išmokos vaikui, 16 – dėl paramos maisto produktais, 9 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 35 – dėl pažymų, 14 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 8 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 4 – dėl prašymo suteikti adresą, 24 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 2 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, atlikti 2 notariniai veiksmai, aplankytos 7 socialines pašalpas gaunančios šeimos ir surašyti 2 Buities tyrimo aktai, išduotas 1 leidimas kirsti medžius ir 2 leidimai įrengti išorinę reklamą.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendrauta su pedagogais dėl socialinės rizikos šeimų vaikų elgesio, pažangumo ir kt., tartasi su Kėkštų Jaunimo sodybos darbuotojais dėl vaikų užimtumo organizavimo.

 • Balandžio 3 d. seniūnijos salėje įvyko bendruomenių pirmininkų susirinkimas, kuriame buvo aptartas plėtros plano 2014-2020 m. rengimo perspektyvos.

 • Vydmantai. Kirsti krūmai Žaliojoje g., rinktos šiukšlės Liepų g. ir miškelyje prie Verslininkų g.

 • Kveciai. Sutvarkyta žydų genocido vieta Kvecių miškelyje.

 • Kurmaičiai. Kirsti krūmai Akmenos g.

 • Dimitravo k. Atstatyti paminkliniai stulpai buvusioje Dimitravo priverčiamojo darbo stovyklos teritorijoje, sutvarkyta aplinka.

 • Greideriuoti keliai ir gatvės Klibių, Padvarių, Daktarų, Traidžių kaimuose.

 • 2014-03-24 – 2014-03-30

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko 1, mirė 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 184 gyventojai: 9 – dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 3 dėl išmokos vaikui, 82 – dėl paramos maisto produktais, 11 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 26 – dėl pažymų, 18 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 8 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 11 – dėl prašymo suteikti adresą, 12 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 8 nauji adresai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, atlikti 2 notariniai veiksmai, aplankytos 4 socialines pašalpas gaunančios šeimos, 2 motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų, sutvarkyti dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti, išduotas 1 leidimas kirsti medžius, išnagrinėtas skundas dėl išvažinėtų pievų.

 • Socialinės rizikos šeimos konsultuotos seniūnijoje, lankytasi šeimose, bendrauta su Rūdaičių, Vydmantų mokyklos pedagogais dėl socialinės rizikos šeimų vaikų elgesio, pažangumo ir kt. problemų, bendrauta su Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo Vaikų skyriaus gydytoja dėl vaiko sveikatos būklės.

 • Trys Ankštakių sąvartyne gyvenę benamiai apgyvendinti Gargždų ir Klaipėdos nakvynės namuose.

 • Pasaulinės vandens dienos proga Vydmantų, Rūdaičių, Kurmaičių gyventojai kovo 25-27d. vykdytos akcijos metu turėjo galimybę pigiau išsitirti šulinių bei šachtinių gręžinių vandenį.

 • Kirsti menkaverčiai krūmai Kurmaičių, Dimitravo, Klibių gyvenvietėse, Kretingsodžio k. (Mokyklos g.) nupjautos nudžiūvusios liepos, visose gyvenvietėse rinktos šiukšlės, sutvarkyti 5 suniokoti kelio ženklai Vydmantų gyvenvietėje, perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas.

 • 2014-03-17 – 2014-03-23

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 gyventojų, išvyko 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 158 gyventojai: 29 – dėl socialinės pašalpos, 11 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 5 – dėl išmokos vaikui, 17 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 30 – dėl pažymų, 25 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 18 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 6 – dėl prašymo suteikti adresą, 17 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 53 nauji adresai, atlikti 5 notariniai veiksmai, aplankytos 8 socialines pašalpas gaunančios šeimos, surašyta 19 buities tyrimo aktų.

 • Aplankytos, informuotos ir konsultuotos socialinės rizikos šeimos (13), bendrauta su Klaipėdos priklausomybės centro medikais dėl 1 asmens gydymo nuo priklausomybės alkoholiui, bendradarbiauta su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinių paslaugų centro darbuotojais dėl vaiko apgyvendinimo vaikų globos (rūpybos) tarnyboje.

 • Susitarta su Gargždų ir Klaipėdos nakvynės namais dėl 3 benamių apgyvendinimo.

 • Kovo 20 d. įvyko socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 25 piliečių prašymai dėl socialinės pašalpos skyrimo.

 • Kirsti menkaverčiai krūmai Kurmaičių, Dimitravo, Kiauleikių, Kretingsodžio gyvenvietėse, rinktos šiukšlės.

 • Dirbo 6 darbo biržos siųsti asmenys ir 8 socialinės pašalpos gavėjai, 3 nuteistieji.

 • 2014-03-10 – 2014-03-16

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, gimė 1, mirė – 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 177 gyventojai: 8 – dėl socialinės pašalpos, 5 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 7 – dėl išmokos vaikui, 1 – dėl vienkartinės pašalpos esant sunkiai materialinei padėčiai, 79 – dėl paramos maisto produktais, 7 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 28 – dėl pažymų, 14 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 7 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 6 – dėl prašymo suteikti adresą, 15 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruoti 5 nauji adresai, atlikti 2 notariniai veiksmai, parengta ir pateikta Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui statistinė ataskaita apie parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius, išnagrinėta 1 ATPK byla ir priimtas nutarimas, įregistruoti 2 naminiai augintiniai, aplankyta 11 šeimų, kurios gauna socialines pašalpas.

 • Ne kartą lankytasi socialinės rizikos šeimose (13), su M. Daujoto pagrindinės ir Kurmaičių pradinės mokyklos pedagogais aptarta socialinės rizikos šeimų vaikų situacija, tarpininkauta kreipiantis į Kretingos PSPC dėl neįgalumo pratęsimo, sveikatos patikrinimo 2 vaikams ir į Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamentą dėl 1 asmens gydymo nuo priklausomybės alkoholiui.

 • Kovo 12 d. su 91-uoju gimtadieniu pasveikinta vydmantiškė Petronėlė Bendikienė.

 • Kirsti menkaverčiai krūmai Kurmaičių, Dimitravo, Kiauleikių, Rūdaičių gyvenvietėse, rinktos šiukšlės.

 • Dirbo 7 darbo biržos siųsti asmenys ir 6 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014- 03-04 – 2014 - 03-09

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, gimė 3, mirė – 5.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 145 gyventojai: 12 – dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 4 – dėl išmokos vaikui, 3 – dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 12 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 38 – dėl pažymų, 15 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 25 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 8 – dėl prašymo suteikti adresą, 24 – įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruota 30 naujų adresų, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, 1 motinai, pagimdžiusiai ir išauginusiai 5 ir daugiau vaikų, sutvarkyti dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti, išduoti 2 leidimai kirsti medžius, atlikti 2 notariniai veiksmai.

 • Aplankyta 13 socialinės rizikos šeimų, joms suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, lankytasi vaikų ugdymo įstaigose, bendrauta su Vydmantų ambulatorijos medikais dėl socialinės rizikos šeimų vaikų sveikatos, 2 šeimos konsultuotos seniūnijoje dėl vaikų poreikių ir socialinio būsto.

 • Socialinė darbuotoja kartu su policijos inspektoriumi aplankė Ankštakių sąvartyne nelegaliai gyvenančius benamius, sprendė klausimą dėl jų iškeldinimo.

 • Kovo 4 d. Užgavėnių šventės suorganizuotos Kurmaičių, Rūdaičių, Vydmantų bendruomenėse su persirengėliais, iškilmingomis vaikštynėmis, Lašininio ir Kanapinio kovomis bei kitomis linksmybėmis.

 • Kovo 6 d. su 91-uoju gimtadieniu pasveikinta kurmaitiškė Emilija Timokaitė.

 • Perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas gyvenvietėse, suremontuoti 2 neveikiantys šviestuvai Padvarių k. (Žemaičių g., Parko g. ) ir pašalintas gatvių apšvietimo gedimas Klibių k., iš Tūbausių kapinių išvežtos šiukšlės (2 sunkvežimiai), kirsti menkaverčiai krūmai Kurmaičių, Dimitravo, Vydmantų, Klibių gyvenvietėse.

 • Dirbo 7 darbo biržos siųsti asmenys ir 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-02-24 – 2014-02-28

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, gimė 1 , mirė – 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 146 gyventojai : 9 – dėl socialinės pašalpos, 10 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 5 – dėl išmokos vaikui, 4 – dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 12 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 37 – dėl pažymų, 18 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 29 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 4 – dėl prašymo suteikti adresą, 4 – dėl prašymo atlikti notarinį veiksmą, 14 – įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 7 šeimos ir surašytas 1 Buities tyrimo aktas, 1 motinai, pagimdžiusiai ir išauginusiai 5 ir daugiau vaikų, sutvarkyti dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti, atlikti 7 notariniai veiksmai, atnaujintos 2 žemės ūkio valdos.

 • Rinktos šiukšlės Rūdaičių, Kurmaičių, Vydmantų, Ankštakių gyvenvietėse, kirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai kelio Vydmantai-Kiauleikiai-Rūdaičiai pakelėse, Padvarių ir Kurmaičių kaimuose.

 • Dirbo 7 darbo biržos siųsti asmenys ir 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-02-17 – 2014-02-23

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, gimė 1 naujagimis.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 182 gyventojai : 29 – dėl socialinės pašalpos, 8 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 15 – dėl išmokos vaikui, 9 – dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 10 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 64 – dėl pažymų, 10 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 7 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 9 – dėl prašymo suteikti adresą, 5 – dėl prašymo atlikti notarinį veiksmą, 16 – įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 32 nauji adresai, aplankyta 14 šeimų ir surašyti Buities tyrimo aktai, 5 motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų, sutvarkyti dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti, atlikta 11 notarinių veiksmų, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba.

 • Vasario 19 d. įvyko pirmasis Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 29 prašymai skirti socialinę pašalpą.

 • Rinktos šiukšlės Kretingsodžio, Klibių, Padvarių gyvenvietėse, tvarkyta Rūdaičių tvenkinio pakrantė, kirsti krūmai Dimitravo kaime prie paminklo, Kurmaičių skverelyje (prie Laukų g. ) ir kelio Vydmantai - Kiauleikiai - Rūdaičiai pakelėse.

 • Dirbo 7 darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-02-10 – 2014-02-16

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, mirė – 4.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 129 gyventojai : 4 – dėl socialinės pašalpos, 11 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 9 – dėl išmokos vaikui, 13 – dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 8 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 30 – dėl pažymų, 12 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 7 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 8 – dėl prašymo suteikti adresą, 10 – dėl prašymo atlikti notarinį veiksmą, 17 – įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 7 nauji adresai, aplankyta 17 šeimų ir surašyti Buities tyrimo aktai, 7 motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų, sutvarkyti dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti, atlikti 76 notariniai veiksmai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, parengta ir pateikta Centralizuoto audito skyriui seniūnijos veiklos ataskaita, išnagrinėta 1 administracinio teisės pažeidimo byla ir priimtas nutarimas.

 • Vasario 11 d. 90 - mečio proga pasveikinta vydmantiškė Greta Zeigienė.

 • Vasario 16 d. suorganizuotas tradicinis 27-asis sveikatingumo bėgimas ,,Rūdaičiai-2014“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šventėje dalyvavo virš 200 asmenų.

 • Perreguliuotas gatvių apšvietimo laikas visose gyvenvietėse, rinktos šiukšlės Rūdaičių, Klibių, Vydmantų gyvenvietėse, tvarkytas Nagarbos piliakalnis.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 6 asmenys : 2 nuteistieji, 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014 -02-03 – 2014 -02-09

 • Į seniūniją atvyko gyventi 2 gyventojai, mirė 4.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 131 gyventojas : 7 – dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 8 – dėl išmokos vaikui, 16 – dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 12 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 36 – dėl pažymų, 12 –dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 7 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 7– dėl prašymo suteikti adresą, 8 – dėl prašymo atlikti notarinį veiksmą, 14 – kitais klausimais.

 • Suteikti 5 nauji adresai, atnaujintos 2 žemės ūkio valdos, atlikti 36 notariniai veiksmai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, aplankytos 9 įvairių socialinių grupių šeimos ir surašyti Buities tyrimo aktai, 5 motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų, sutvarkyti dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti.

 • Suremontuoti apšvietimo gedimai Žibalės, Miško gatvėse (Vydmantų k.), rinktos šiukšlės Vydmantų, Kurmaičių, Dimitravo gyvenvietėse, tvarkytos Tūbausių kapinės.

 • Dirbo 6 socialinės pašalpos gavėjai ir 2 nuteistieji pagal teismo sprendimą.

 • 2014-01-27 – 2014-01-31

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko 1, gimė 1, mirė 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 166 gyventojai : 7 – dėl socialinės pašalpos, 3 – dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 20 – dėl išmokos vaikui, 14 – dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 12 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 50 – dėl pažymų, 16 –dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 23 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 6 – dėl prašymo suteikti adresą, 15 – įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikta 10 naujų adresų, atnaujintos 4 žemės ūkio valdos, sudaryta 1 partnerystės sutartis ir 1 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, parengtas ir perduotas seniūnijos situacijos analizės klausimynas Strateginio planavimo ir investicijų skyriui bei Vietos veiklos grupei, atlikti 56 notariniai veiksmai, aplankytos 9 įvairių socialinių grupių šeimos ir patikrinta jų būstuose naudojamų šildymo ir elektros instaliacijos priešgaisrinė būklė, 4 motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų, sutvarkyti dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti, parengti dokumentai teismui dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininko įsiskolinimo.

 • 2014 m. vasario 1 d. Vydmantuose įvyko Kretingos seniūnijos stalo teniso turnyras, kuriame dalyvavo 20 sportininkų.

 • Suremontuoti apšvietimo gedimai Gintaro, Kretingos, Mokyklos, Ateities, Atžalyno, Birutės gatvėse (Vydmantų k.), perreguliuotas gyvenviečių apšvietimo laikas, rinktos šiukšlės Vydmantų, Kurmaičių, Klibių, Pryšmančių gyvenvietėse.

 • Dirbo 7 socialinės pašalpos gavėjai ir 4 nuteistieji pagal teismo sprendimą.

 • 2014-01-20 – 2014-01-26

 • Į seniūniją atvyko gyventi 13 gyventojų, gimė 3, mirė 2, išvyko 3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 172 gyventojai : 7 - dėl socialinės pašalpos, 6 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 28 - dėl išmokos vaikui, 17 - dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, 13 – dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 46 - dėl pažymų, 21 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 19 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 15 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 2 nauji adresai, atnaujintos 3 žemės ūkio valdos, aplankytos 5 socialinės rizikos šeimos, parengta ir perduota informacija Valstybinei augalininkystės tarnybai dėl apleistų žemės ūkio paskirties sklypų ir Švietimo skyriui neugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vaikų nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios (gimusių 2008-2013 m.) sąrašas, Mokslo ir enciklopedijų leidyklai surinkta informacija apie Vydmantų gyvenvietę, atlikti 52 notariniai veiksmai, 4 motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų, sutvarkyti dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti.

 • Suremontuotas apšvietimo gedimas Padvarių k., sutvarkyta aplinka Kvecių miškelyje prie paminklo žydų genocido aukoms atminti, rinktos šiukšlės Vydmantų, Kurmaičių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • Dirbo 8 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2014-01-06 – 2014-01-19

 • Į seniūniją atvyko gyventi 25 gyventojai, gimė 4, mirė 5, išvyko 7.

 • Kreipėsi 238 gyventojai : 24 - dėl socialinės pašalpos, 18 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 58 - dėl išmokos vaikui, 16 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 51 - dėl pažymų, 35 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 17 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 19 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikta 15 naujų adresų, išduotos 5 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 4 statybos projektams per is – infostatyba, atnaujintos 5 žemės ūkio valdos, aplankytos 9 socialinės rizikos šeimos, parengta Viešųjų pirkimų ataskaita už 2013 m., išduotas 1 leidimas kirsti medžius, atlikti 22 notariniai veiksmai.

 • Žvyru barstytos pavojingos įkalnės Kvecių, Kurmaičių, Tūbausių kaimuose ir Padvarių bei Traidžių geležinkelio pervažos, suremontuotas apšvietimo gedimas Klibių gyvenvietėje (Mokyklos g. ), perreguliuotas gyvenviečių apšvietimo laikas.

 • 2013-12-30 – 2014-01- 05

 • Į seniūniją atvyko gyventi 16 gyventojų, išvyko 4, mirė 3.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 104 gyventojai : 12 - dėl socialinės pašalpos, 8 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 15 - dėl kitų išmokų, 6 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 21 - dėl pažymų, 12 - dėl žemės ūkio klausimų, 17 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 13 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 2 nauji adresai, išduotos 2 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, atnaujinta 18 žemės ūkio valdų, aplankytos 4 socialinės rizikos šeimos, parengta kitų administruojamų pajamų ataskaita ir pateikta Buhalterinės apskaitos skyriui bei Civilinės būklės aktų registravimo blankų ataskaita Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui.

 • Greideriuoti seniūnijos žvyrkeliai ir gyvenviečių gatvės, tvarkytos Tūbausių kapinės.

 • Dirbo 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-12-09 – 2013-12-013

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, mirė 2.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 130 gyventojų : 15 - dėl socialinės pašalpos, 12 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 1 - dėl vienkartinės pašalpos, esant sunkiai materialinei padėčiai, 6 - dėl kitų išmokų, 18 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 28 - dėl pažymų, 14 - dėl žemės ūkio klausimų, 16 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 20 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikta 12 naujų adresų, išduota 11 sąlygų detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, atnaujintos 54 žemės ūkio valdos, atlikti 4 notariniai veiksmai, aplankytos 5 socialinės rizikos šeimos, pateikta Vietos bendruomenių savivaldos 2013 m. programos veiklos ataskaita Strateginio planavimo ir investicijų skyriui, specialistas melioracijai informuotas dėl užsikišusios pralaidos Kurmaičių gyvenvietėje prie Liepų gatvės.

 • Tvarkytos Tūbausių kapinaitės, Vydmantuose (Gintaro g.) nugenėtos 3 pavojų elektros laidams kėlusios eglės, Rūdaičiuose suremontuoti 2 šviestuvai prie koplyčios ir iš kapinaičių pašalintas išvirtęs medis, perreguliuotas gyvenviečių apšvietimo laikas.

 • Dirbo 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-12-02 – 2013-12-08

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, mirė 3.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 103 gyventojai : 15 - dėl socialinės pašalpos, 4 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 3 - dėl kitų išmokų, 9 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 17 - dėl pažymų, 21 - dėl žemės ūkio klausimų, 19 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 2 - dėl įvairių projektų derinimo, 13 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 7 nauji adresai, išduota 10 sąlygų detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 5 statybos projektams per is – infostatyba, atnaujinta 14 žemės ūkio valdų, atlikta 10 notarinių veiksmų, aplankytos 6 socialinės rizikos šeimos.

 • Išdalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą 7203 kg maisto produktų gavo 1220 gyventojų.

 • Tvarkyta aplinka prie paminklo Kvecių miškelyje, pašalinti 3 elektros laidus kliudę medžiai Vydmantuose Gintaro ir Žaliojoje gatvėje, suremontuoti 2 šviestuvai Rūdaičiuose.

 • Dirbo 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-11-18 – 2013-11-24

 • Į seniūniją atvyko gyventi 11 gyventojų, gimė 2, mirė 2.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 137 gyventojai : 18 - dėl socialinės pašalpos, 8 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 9 - dėl kitų išmokų, 13 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 25 - dėl pažymų, 18 - dėl žemės ūkio klausimų, 20 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 7 - dėl įvairių projektų derinimo, 19 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotos 2 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, atnaujinta 11 žemės ūkio valdų, aplankytos 48 šeimos.

 • Suorganizuoti rinkimai ir išrinkti seniūnaičiai Klibių, Kretingsodžio, Rūdaičių, Vydmantų, Žibininkų seniūnaitijose.

 • Tvarkytos Tūbausių kapinės, kirsti pakelių krūmai, greideriuoti žvyrkeliai Padvariuose ir Kretingsodyje, reguliuotas gyvenviečių gatvių apšvietimo laikas, pastatyti transporto svorį ribojantys ženklai seniūnijos keliuose, suremontuoti 2 šviestuvai.

 • Dirbo 1 Darbo biržos siųstas viešųjų darbų darbininkas, 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-11-11 – 2013-11-15

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko 1, mirė 2.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 135 gyventojai : 12 - dėl socialinės pašalpos, 14 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 8 - dėl kitų išmokų, 11 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 21 - dėl pažymų, 18 - dėl žemės ūkio klausimų, 26 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 8 - dėl įvairių projektų derinimo, 17 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotos 3 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, atnaujinta 10 žemės ūkio valdų, Valstybinei augalininkystės tarnybai perduota informacija apie apleistus sklypus ( 18 ), parengtas ir pateiktas Savivaldybės Civilinės saugos ir sanitarijos skyriui pasiruošimo 2013-2014 metų šaltajam sezonui planas, aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos, suteikta 20 adresų, išduoti 2 leidimai kirsti medžius.

 • 2013 m. lapkričio 14 d. Rūdaičiuose įvyko kultūros centro filialo, bibliotekos, maldos namų, gydytojo kabineto įkurtuvių šventė ,,Iš širdies į širdį“.

 • Tvarkytos Tūbausių kapinės, vežti lapai iš Rūdaičių parko ir šakos iš Vydmantų gyvenvietės, greideriuoti žvyrkeliai Vydmantuose ir apie Vydmantų gyvenvietę, reguliuotas gyvenviečių gatvių apšvietimo laikas.

 • Dirbo 3 Darbo biržos siųsti viešųjų darbų darbininkai, 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-11-04 – 2013-11-10

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, mirė 3.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 124 gyventojai : 10 - dėl socialinės pašalpos, 10 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 6 - dėl kitų išmokų, 13 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 28 - dėl pažymų, 19 - dėl žemės ūkio klausimų, 18 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 5 - dėl įvairių projektų derinimo, 15 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotos 3 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, atnaujinta 16 žemės ūkio valdų, įformintas 1 valdos perdavimas, aplankyta 12 socialinės rizikos šeimų, suteikti 3 adresai, atlikti 3 notariniai veiksmai, išduoti 2 leidimai kirsti medžius.

 • Padvarių seniūnaitijoje 2013 m. lapkričio 5 d. suorganizuoti seniūnaičio rinkimai, išrinktas seniūnaitis.

 • Tvarkytos Tūbausių kapinės, pjauta pakelių žolė, grėbti lapai Rūdaičių parke, sureguliuotas gyvenviečių gatvių apšvietimo laikas, sutaisyti ir atstatyti 3 suniokoti kelio ženklai.

 • Dirbo 3 Darbo biržos siųsti viešųjų darbų darbininkai, 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-10-28 – 2013-10-31

 • Į seniūniją atvyko gyventi 11 gyventojų, mirė 1.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 91 gyventojas : 6 - dėl socialinės pašalpos, 4 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 3 - dėl kitų išmokų, 11 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 26 - dėl pažymų, 13 - dėl žemės ūkio klausimų, 16 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 12 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotos sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, atnaujintos 9 žemės ūkio valdos, aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos.

 • Kurmaičių ir Tūbausių seniūnaitijose 2013 m. spalio 28 d. suorganizuoti seniūnaičių rinkimai, išrinkti seniūnaičiai.

 • Tvarkytos kapinaitės Rūdaičiuose, Kiauleikiuose, Liepynėje ir teritorijos prie genocido aukų paminklų Dimitrave ir Kvecių miškelyje, greideriuoti žvyrkeliai.

 • Dirbo 4 Darbo biržos siųsti viešųjų darbų darbininkai, 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-10-21 – 2013-10-27

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko 5.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 123 gyventojai : 17 - dėl socialinės pašalpos, 14 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 4 - dėl kitų išmokų, 15 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 21 - dėl pažymų, 23 - dėl žemės ūkio klausimų, 18 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 11 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotos 2 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, atnaujinta 15 žemės ūkio valdų, suformuoti 8 žemėlapiai, atliktas 1 notarinis veiksmas, aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos.

 • Kvecių ir Tūbausių seniūnaitijose 2013 m. spalio 22 d. suorganizuoti seniūnaičių rinkimai, išrinkti seniūnaičiai.

 • Iškirsti krūmai, surinktos šiukšlės, nugrėbta žolė Rūdaičių maro kapinaitėse, išpjauti krūmai prie Ankštakių priešgaisrinio tvenkinio, sutvarkytas kelias į Tūbausių kapines.

 • Greideriuoti žvyrkeliai Kvecių, Pryšmančių, Vydmantų gyvenvietėse.

 • Dirbo 4 Darbo biržos siųsti viešųjų darbų darbininkai, 6 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-10-14 – 2013-10-20

 • Į seniūniją atvyko gyventi 19 gyventojų, išvyko 2, mirė 1.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 151 gyventojas : 9 - dėl socialinės pašalpos, 11 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 14 - dėl kitų išmokų, 12 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 29 - dėl pažymų, 28 - dėl žemės ūkio klausimų, 31 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 5 - dėl įvairių projektų suderinimo, 12 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotos 2 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, atnaujinta 14 žemės ūkio valdų, suformuota 18 žemėlapių, įregistruotas 1 naminis gyvūnas, aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos.

 • Žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė spalio 17 d. dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare ,,Ūkininkavimo pradmenų mokymo galimybės, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemone ,,Profesinio informavimo veikla“.

 • Išpjauti krūmai Rūdaičių maro kapinaitėse, grėbti lapai Rūdaičių parke, nupjauta 2,5 ha žolės Vydmantuose (prie kultūros centro filialo ir Gintaro g.), suremontuota 20 gatvės apšvietimo šviestuvų.

 • Dirbo 4 Darbo biržos siųsti viešųjų darbų darbininkai, 5 socialinės pašalpos gavėjai, 2 nuteistieji.

 • 2013-10-07 – 2013-10-13

 • Į seniūniją atvyko gyventi 14 gyventojų, išvyko 2, mirė 2.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 118 gyventojų : 10 - dėl socialinės pašalpos, 11 - dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 13 - dėl kitų išmokų, 11 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 23 - dėl pažymų, 16 - dėl žemės ūkio klausimų, 20 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 3 - dėl įvairių projektų suderinimo, 11 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotos 3 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, atnaujinta 12 žemės ūkio valdų, pateikta informacija Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui apie apleistus, nenaudojamus pagal paskirtį žemės sklypus (350).

 • Vykdant akciją ,,Kūrenkime saugiai“, aplankytos 22 socialinės rizikos šeimos, atkreiptas dėmesys į jų būstuose naudojamų šildymo ir elektros instaliacijos priešgaisrinę būklę.

 • Sutvarkyta Rūdaičių koplyčios aplinka, pjauta žolė Rūdaičių parke, išvežti sugrėbti lapai ir šiukšlės, valyta nuo kerpių Tūbausių kapinių tvora, gyvenvietėse patikrintos gatvių apšvietimo lempos ir civilinės saugos sirenos.

 • Dirbo 4 Darbo biržos siųsti viešųjų darbų darbininkai, 4 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-09-30 – 2013-10-06

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, išvyko 1, mirė 2.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 133 gyventojai : 11 - dėl socialinės pašalpos, 10 - dėl kitų išmokų, 14 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 28 - dėl pažymų, 19 - dėl žemės ūkio klausimų, 18 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 7 - dėl įvairių projektų suderinimo, 26 - įvairiais kitais klausimais.

 • Adresų registre įregistruotos 2 naujos gatvės: Kiauleikių kaime - Audrų aklg., Vydmantų k. -Tulpių aklg. (pratęsimas). Suteikta 16 naujų adresų, aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos, atlikti 3 notariniai veiksmai, įregistruotas 1 naminis gyvūnas, atnaujintos 8 žemės ūkio valdos, suformuota 13 pasėlių deklaravimo žemėlapių, įregistruota 1 jungtinės veiklos partnerystės sutartis, pateikta informacija Statybos skyriui apie apleistų pastatų būklę.

 • Išdalinti maisto produktai (4251,7 kg.) nepasiturintiems asmenims. Maisto paketus gavo 1220 asmenų.

 • Greideriuoti keliai ir gatvės Vydmantų, Padvarių, Geštautų, Dimitravo gyvenvietėse ir jų apylinkėse, pjauta žolė Rūdaičių parke, tvarkytos Tūbausių kapinės, pakeisti 4 kelio ženklai prie Ruginių geležinkelio pervažos.

 • Dirbo 4 Darbo biržos siųsti viešųjų darbų darbininkai, 5 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-09-23 – 2013-09-29

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko 2, mirė 1.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 161 gyventojų : 11 - dėl socialinės pašalpos, 14 - dėl kitų išmokų, 17 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 31 - dėl pažymų, 28 - dėl žemės ūkio klausimų, 26 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 5 - dėl įvairių projektų suderinimo, 29 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotos 3 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos, atliktas 1 notarinis veiksmas, ištirtas Kretingsodžio gyventojo skundas dėl per arti sklypo ribos augančių medžių.

 • Rugsėjo 26 d. pradėti dalinti maisto produktai nepasiturintiems asmenims. Šį kartą maisto paketus gaus 1220 seniūnijos gyventojų.

 • Rugsėjo 28 d. Derliaus šventėje Kretingos seniūniją atstovavo gausi Kurmaičių bendruomenė su ,,kiemeliu“, vaišėmis, muzikantais, įvairiomis linksmybėmis.

 • Užtaisyta smegduobė kelyje Kretingsodis – Kveciai, greideriuoti keliai, pjauta žolė Rūdaičių parke, tvarkytos Tūbausių kapinės.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-09-16 – 2013-09-22

 • Į seniūniją atvyko gyventi 12 gyventojų, išvyko 1, mirė 1.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 157 gyventojai : 5 - dėl socialinės pašalpos, 10 - dėl kitų išmokų, 15 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 32 - dėl pažymų, 25 - dėl žemės ūkio klausimų, 27 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, naikinimo, keitimo, 10 - dėl prašymų suteikti adresą, 8 - dėl įvairių projektų suderinimo, 25 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 5 nauji adresai, pritarta 3 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 4 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, aplankytos 5 socialinės rizikos šeimos, surinkta informacija apie apleistus, nenaudojamus pagal paskirtį žemės ūkio sklypus (200), kurie bus perduoti Valstybinei augalininkystės tarnybai ir Nacionalinei žemės tarnybai.

 • Žemės ūkio specialistė Vilma Marcevičienė rugsėjo 19 d. dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare ,,Paramos asbestinių stogų dangos keitimui ir pelno nesiekiančioms investicijoms (melioracijos griovių tvarkymas) pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2007-2013 m. priemones teikimo aktualijas“.

 • Taisytos duobės Verslininkų ir Žemaitijos gatvėse (Vydmantų k.).

 • Sutvarkyta aplinka prie paminklų Dimitrave ir Kvecių miškelyje, pjauta žolė Rūdaičių parke, rinktos šiukšlės prie tvenkinio Kurmaičių k. ir prie Tūbausių kapinių.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-09-09 – 2013-09-15

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko 3, mirė 1.

 • Per savaitę į seniūniją kreipėsi 181 gyventojas : 13 - dėl socialinės pašalpos, 14 - dėl kitų išmokų, 28 - dėl konsultacijos socialiniais klausimais, 29 - dėl pažymų, 49 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 17 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 3 - dėl prašymo suteikti adresą, 6 - dėl įvairių projektų suderinimo, 22 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 3 nauji adresai, aplankytos 7 socialinės rizikos šeimos, pateikta ataskaita apie ūkininkų (25) grūdų derlių Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui ir informacija apie bešeimininkius pastatus Statybos skyriui.

 • Seniūno pavaduotoja D. Šeputienė rugsėjo 12 d. dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ,,Viešasis kalbėjimas, prezentavimo menas“.

 • Taisytos duobės Verslininkų g. (Vydmantų k.) užpilant smulkintu asfaltu, užtaisyta šaligatvio smegduobė Tvenkinio g. (Rūdaičių k.).

 • Rūdaičių k. nupjauta žolė parke prie kultūros centro, nugenėta gyvatvorė Mokyklos g., remontuota Kiauleikių kapinaičių tvora.

 • Pastatyti kelio ženklų stovai : 1 vnt. - Gestautų k., 11 vnt. - s. b. ,,Ąžuolas“.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 2 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-09-02 – 2013-09-08

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko 3, gimė 3, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 156 gyventojai : 5 - dėl socialinės pašalpos, 17 - dėl kitų išmokų, 28 - dėl įvairių pažymų, 55 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 20 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 4 - dėl prašymo suteikti adresą, 5 - dėl įvairių projektų suderinimo, 22 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 9 nauji adresai, išduotas 1 leidimas prekybai, aplankytos 6 socialinės rizikos šeimos, pateikta ataskaita apie ūkininkų grūdų derlių Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui ir informacija Valstybinei augalininkystės tarnybai apie Sosnovskio barščių augimvietes, savivaldybei pateikta viešųjų erdvių lentelė ir nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas (218 sklypų), priimti 128 pranešimai dėl apleistų žemės sklypų sutvarkymo, pasveikintas 1 senolis 90 - mečio proga.

 • Greideriuoti seniūnijos žvyrkeliai, taisytos kelių duobės Ankštakių, Rūdaičių kaimuose bei kelyje į Padvarių globos namus.

 • Išvežtos šiukšlės iš Padvarių gyvenvietės (Darželio g. ), pjauta žolė Padvarių, Kurmaičių gyvenviečių visuomeniniuose plotuose, nugenėta gyvatvorė Kurmaičių centre (prie kryžiaus), suremontuoti Kiauleikių kapinaičių vartai (perbetonuoti stulpeliai, suvirintos metalinės konstrukcijos).

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 4 asmenys : 1 nuteistasis, 3 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-06-03 - 2013-06-09

 • Į seniūniją atvyko gyventi 12 gyventojų, išvyko 3, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 207 gyventojai : 7 - dėl socialinės pašalpos, 5 - dėl kitų pašalpų, 35 - dėl įvairių pažymų, 109 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 20 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 20 - dėl prašymo suteikti adresą, 11 - įvairiais kitais klausimais.Suteikti 3 nauji adresai, išduotas 1 leidimas išorinei vaizdinei reklamai įrengti, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 81 pareiškėjas.Pradėta dalinti antroji šiais metais maisto produktų siunta nepasiturintiems gyventojams. Šį kartą paramą maistu gaus 1260 asmenų.Iškirsti krūmai Vydmantuose (Saulės Tako g., Mokyklos g, Tulpių aklg.), rinktos šiukšlės gyvenvietėse, šienautos bendrojo naudojimo teritorijos Padvarių, Klibių, Rūdaičių, Pryšmančių gyvenvietėse.Nutiesta 800 m gatvės apšvietimo tinklų kabelio Rūdaičių kaimo Sodžiaus, Vėjo gatvėse ir sumontuoti 6 šviestuvai.Sutvarkyta aplinka ir sudarytos sąlygos renginiui ,,Laimingas vanduo“ Kurmaičių kaime surengti.Pradėtas vykdyti aplinkos sutvarkymo apie Vydmantų bendruomenės centrą projektas, kurio vertė - 80 tūkst. Lt.Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 11 asmenų : 3 nuteistieji, 8 socialinės pašalpos gavėjai.

 • 2013-05-27 – 2013-06-02

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, išvyko 4, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 183 gyventojai : 29 - dėl socialinės pašalpos, 6 - dėl kitų pašalpų, 19 - dėl įvairių pažymų, 87 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 10 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 16 - dėl prašymo suteikti adresą, 16 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikti 6 nauji adresai, išduotas 1 leidimas prekiauti, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 65 pareiškėjai.

 • Išvežtos nugenėtos šakos iš Kvecių gyvenvietės, rinktos šiukšlės gyvenvietėse, šienautos bendrojo naudojimo teritorijos Rūdaičiuose, Kurmaičiuose, Kretingsodyje, Vydmantuose.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 14 asmenų : 3 nuteistieji, 11 socialinės pašalpos gavėjų.

 • Gegužės 31 d. 16 val. Vydmantų bibliotekoje vyko popietė ,,Žodis žemaitiškas eilėm suskambo“, skirta Virkštininkų dvaro 760 metų jubiliejui ir tarmių metams paminėti.

 • 2013-05-20 - 2013-05-26

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, išvyko 4, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 178 gyventojai : 17 - dėl socialinės pašalpos, 6 - dėl kitų pašalpų, 24 - dėl įvairių pažymų, 93 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 11 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 11 - dėl prašymo suteikti adresą, 16 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikta 15 naujų adresų, išduotos 2 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 71 pareiškėjas.

 • Greideriuoti keliai ir gatvės su žvyro danga, blogesnės būklės keliams ir gatvėms remontuoti atvežtos 27 mašinos žvyro (po 14 kub. m). Rinktos šiukšlės Vydmantų, Kurmaičių, Padvarių, Pryšmančių gyvenvietėse, Kvecių miškelyje. Išvežtos 8 mašinos nugenėtų šakų iš Klibių, Padvarių Kurmaičių, Kvecių, Vydmantų. Nušienauta 11 ha visuomeninių plotų Vydmantų, Padvarių, Klibių, Kurmaičių, Tūbausių, Dimitravo, Rūdaičių gyvenvietėse.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 13 asmenų : 4 nuteistieji, 9 asmenys, gaunantys socialinę pašalpą.

 • 2013 m. gegužės 25 d. seniūnijos sportininkai dalyvavo Kretingos rajono seniūnijų sporto žaidynėse mero prizams laimėti.

 • 2013-05-13 - 2013-05-19

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 185 gyventojai : 34 - dėl socialinės pašalpos, 12 - dėl kitų pašalpų, 32 - dėl įvairių pažymų, 75 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 8 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 15 - dėl prašymo suteikti adresą, 9 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikta 18 naujų adresų, atliktas 1 notarinis veiksmas, išduotas 1 leidimas žemės kasimo darbams vykdyti, 3 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 5 statybos projektams per is – infostatyba, aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos, sudaryta 1 paslaugų teikimo sutartis, išsiųsti įspėjimai savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams dėl skolų ir paraginimai Vydmantų, Padvarių žemių savininkams sutvarkyti apleistus žemės plotus.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 56 pareiškėjai.

 • Greideriuoti žvyrkeliai, rinktos šiukšlės seniūnijos gyvenvietėse, pjauta žolė visuomeniniuose plotuose Klibių, Kurmaičių, Padvarių, Vydmantų kaimuose, atstatyti 3 suniokoti kelio ženklai.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 14 asmenų : 3 nuteistieji, 11 - už socialinę pašalpą.

 • 2013 m. gegužės 17 d. Kretingos rajono kultūros centro Vydmantų skyriuje įvyko rajono skaitovų apžiūra - šventė ,,Žodžio skambėjimas“.

 • 2013-05-06 – 2013-05-12

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 136 gyventojai : 19 - dėl socialinės pašalpos, 13 - dėl kitų pašalpų, 16 - dėl įvairių pažymų, 63 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 17 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 8 - įvairiais kitais klausimais.

 • Atlikti 5 notariniai veiksmai, išduoti 2 leidimai žemės kasimo darbams vykdyti, aplankytos 5 socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 44 pareiškėjai.

 • Akcijoje ,,Darom“ dalyvavo 160 žmonių. Jie surinko 200 maišų šiukšlių, 120 automobilių padangų. Išvežtos šiukšlės iš Tūbausių kapinių, Vydmantų gyvenvietės (Rąžės g.), Padvarių gyvenvietės (Salantų, Žemaičių g. ). Pataisyti, atstatyti suniokoti ar apgadinti 9 kelio ženklai.

 • Greideriuoti žvyrkeliai (antrą kartą), taisytos kelio į Padvarių globos namus duobės.

 • 2013-04-29-2013-05-03

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, mirė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 112 gyventojų : 11 - dėl socialinės pašalpos, 10 - dėl kitų pašalpų, 22 - dėl įvairių pažymų, 35 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 15 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 7 - dėl prašymo suteikti adresą, 12 - įvairiais kitais klausimais.

 • Suteikta 11 naujų adresų, atliktas 1 notarinis veiksmas, sudaryta 1 paslaugų teikimo sutartis dėl mechanizuoto žolės pjovimo, aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 25 pareiškėjai.

 • Dirbo 7 iš Darbo biržos siųsti asmenys, 15 už socialinę pašalpą, 4 nuteistieji pagal teismo sprendimą. Jie kirto pakelės krūmus Liepynės k., rinko šiukšles gyvenvietėse, padangas pakelėse.

 • Išvežtos nugenėtos šakos iš Vydmantų gyvenvietės.

 • 2013-04-22 - 2013-04-26

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko 1, mirė 1, gimė 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 195 gyventojai : 33 - dėl socialinės pašalpos, 19 - dėl kitų pašalpų, 26 - dėl įvairių pažymų, 60 - dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 31 - dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 15 - dėl prašymo suteikti adresą, 11 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotas 1 leidimas kirsti medžius, 2 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, suteikti 2 nauji adresai, aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos.

 • Per savaitę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravo 50 pareiškėjų.

 • Balandžio 24 dieną suorganizuota seniūnaičių sueiga, kurioje buvo pristatyta seniūno veiklos ataskaita už 2012 metus, aptarti artėjančios talkos ,,Darom“ organizavimo gyvenvietėse klausimai, pasiūlytos ir aptartos naujos Vietos bendruomenės tarybos narių kandidatūros. Seniūnaičiai informuoti apie gautas Vietos bendruomenės savivaldos 2013 m. programos lėšas ir paraginti numatyti tinkamas finansuoti veiklas, supažindinti su 2013 m. gautomis lėšomis kelių priežiūrai, aptarti kiti einamieji klausimai.

 • Balandžio 26 dieną seniūnijos darbuotojai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom“. Švarinome ir gražinome miškelį, esantį priešais miesto kapines Padvarių k.

 • Dirbo 7 iš Darbo biržos siųsti asmenys, 12 už socialinę pašalpą, 3 nuteistieji pagal teismo sprendimą. Jie kirto pakelės krūmus Lazdynų g. ( už sodo bendrijos ,,Medvalakis“), rinko šiukšles gyvenvietėse, padangas pakelėse.

 • Baigti greideriuoti seniūnijos žvyrkeliai.

 • 2013-04-15 - 2013-04-21

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko 4, mirė 3, gimė 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 140 gyventojų : 31 - dėl socialinės pašalpos, 17 - dėl kitų pašalpų, 25 - dėl įvairių pažymų, 25 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 23 – dėl informacijos gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais, 7 – dėl prašymo suteikti adresą, 12 - įvairiais kitais klausimais.

 • Išduotas 1 leidimas kirsti medžius, 4 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, suteikti 7 nauji adresai, atlikti 3 notariniai veiksmai.

 • 2013 m. balandžio 15 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Per savaitę priimta 11 paraiškų.

 • Dirbo 6 iš Darbo biržos siųsti asmenys, 14 už socialinę pašalpą, 3 nuteistieji pagal teismo sprendimą. Jie kirto krūmus kelio į sodo bendriją ,,Medvalakis“ pakelėse, rinko šiukšles gyvenvietėse.

 • Nugreideriuoti žvyrkeliai ir gatvės su žvyro danga visose gyvenvietėse.

 • 2013-04-08-2013-04-14

 • Į seniūniją atvyko gyventi 9 gyventojai, išvyko -1, mirė - 2 , gimė -1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 126 gyventojai: 15 - dėl socialinės pašalpos, 15 - dėl kitų pašalpų, 27 - dėl įvairių pažymų, 17 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 27-gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais, 7– dėl prašymo suteikti adresą, 18- įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos, išduoti 4 leidimai kirsti medžius, suteikti 55 nauji adresai, Adresų registre įregistruota nauja gatvė - Smilgų aklg. (Kiauleikių k.).

 • Išdalinta pirmoji šiais metais maisto produktų siunta nepasiturintiems gyventojams. Seniūnijoje maisto paketai šį kartą skirti 1200 gyventojų.

 • Iškirsti krūmai Parąžės k., Pušų g.

 • Nugreideriuoti žvyrkeliai Vydmantų, Pryšmančių, Kretingsodžio gyvenvietėse.

 • 2013-04-02-2013-04-07

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, mirė 6 gyventojai.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 131 gyventojas: 18 - dėl socialinės pašalpos, 12 - dėl kitų pašalpų, 27 - dėl įvairių pažymų, 22 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 27- gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais, 5 – dėl prašymo suteikti adresą, 20 - įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos, suteikti 2 nauji adresai, išduotas 1 Leidimas laidoti, 2 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, atlikti 2 notariniai veiksmai. Suformuota prašymų registruoti žemės ūkio valdą/atnaujinti registracijos duomenis registracijos dokumentų siunta. Dokumentai perduoti ŽŪIKVC.

 • Balandžio 5 d. Kretingos kultūros centro Vydmantų skyrius vaikams ir jaunimui suorganizavo atvelykio šventę ,, Žemaitiškos velykėlės“.

 • Dirbo 5 Darbo biržos siųsti asmenys, 17 - už socialinę pašalpą, 2 - pagal teismo sprendimą. Jie kirto krūmus kelio Kretinga - Salantai pakelėje, rinko šiukšles Vydmantuose, Kretingsodyje, Rūdaičiuose, genėjo medžius po elektros perdavimo linija Kurmaičiuose (Liepos g.).

 • 2013-03-25 - 2013-03-31

 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, išvyko- 1, mirė – 8.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 98 gyventojai: 15 - dėl socialinės pašalpos, 3 - dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 8 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 6 - dėl išmokos vaikui, 20 - dėl įvairių pažymų, 15 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 4 – dėl prašymo suteikti adresą, 27- įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos, suteikti 2 nauji adresai, išsiųsti įspėjimai dėl reklamos leidimų pratęsimo.

 • Dirbo 5 Darbo biržos siųsti asmenys, 19 - už socialinę pašalpą, 2 - pagal teismo sprendimą. Jie kirto krūmus kelių Kretinga-Salantai, Padvarių globos namai – Kurmaičiai, Kveciai-Palangos pl. pakelėse, rinko pakelėse išmėtytas automobilių padangas.

 • 2013-03-18 - 2013-03-24

 • Į seniūniją atvyko gyventi 6 gyventojai, mirė - 2, gimė -2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 136 gyventojai, iš jų – 21 dėl socialinės pašalpos, 7 - dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 15 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 5 - dėl išmokos vaikui, 33 - dėl įvairių pažymų, 18 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 5 - dėl adreso keitimo, 5 – dėl prašymo suteikti adresą, 27- įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos ir surašyti 2 Buities tyrimo aktai, atliktas 1 notarinis veiksmas, išduotos 2 paraiškos sąlygoms detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, išnagrinėta 1 administracinio teisės pažeidimo byla ir priimtas nutarimas, suteikta 16 naujų adresų, parengtas Tarybos sprendimo projektas dėl naujos gatvės - Smilgų aklg. pavadinimo Kiauleikių k.

 • Koreguotas gatvių apšvietimo laikas gyvenvietėse.

 • Darbo biržos siųsti asmenys tvarkė pakeles, kirto krūmus Kvecių ir Ruginių kaimuose.

 • 2013-03-12-2013-03-17

 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, išvyko - 3, mirė - 4, gimė -1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 122 gyventojai. Iš jų – 25 dėl socialinės pašalpos, 9 - dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 15 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 10 - dėl išmokos vaikui, 26 - dėl įvairių pažymų, 15 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 5 – dėl prašymų suteikti adresą, 17 - įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 3 socialinės rizikos šeimos, atliktas 1 notarinis veiksmas, išduotos 3 paraiškos sąlygoms detaliojo planavimo dokumentams rengti, parengta Vietinės reikšmės automobilių kelių ataskaita už 2012 metus ir pateikta savivaldybei.

 • Pasveikinti 3 senoliai, sulaukę 90 ir daugiau metų.

 • Koreguotas gatvių apšvietimo laikas gyvenvietėse.

 • Vydmantuose sutaisyti ir atstatyti sulaužyti, suniokoti kelio ženklai, išgenėti krūmai ir medžiai kelio Ankštakiai - Dimitravas pakelėje, techniškai patikrintos priešgaisrinės saugos sirenos.

 • 2013-03-04-2013-03-10

 • Į seniūniją atvyko gyventi 3 gyventojai, išvyko - 3, mirė – 3, gimė -3.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 144 gyventojai. Iš jų – 27 dėl socialinės pašalpos, 1– dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 10 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 10 - dėl išmokos vaikui, 40 - dėl įvairių pažymų, 15 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 5– dėl prašymų suteikti adresą, 36 - įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 2 socialinės rizikos šeimos, suteikta 19 naujų adresų, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, atlikti 2 notariniai veiksmai, išduotas 1 leidimas kirsti medžius.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus už socialinę pašalpą dirbo 20 asmenų. Jie rinko šiukšles, tvarkė aplinką.

 • Pasveikintos 2 senolės sulaukusios 90 – ties metų jubiliejaus.

 • Kovo 8 d. socialinės paramos specialistė E. Kapočienė iš Salantų slaugos ligoninės parvežė į Vydmantus senolę, kurios nepasiėmė giminaičiai.

 • Kovo 7 dieną seniūnas A. Gedminas dalyvavo Vydmantų moterų klubo ,,Birutė“ dešimties metų veiklos sukakties paminėjime.

 • Pašalintas gatvių apšvietimo gedimas Klibių kaime.

 • Iš pakelių Ruginių, Kvecių, Kretingsodžio kaimuose kirsti krūmokšniai, sausuoliai.

 • Asfalto duobės taisytos keliuose Kurmaičiai - Tūbausiai, Tūbausiai – Darbėnai ir Vydmantų gyvenvietės Mokyklos gatvėje.

 • 2013-02-25-2013-03-03

 • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko - 8, mirė – 2, gimė -2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 143 gyventojas, iš jų – 11 dėl socialinės pašalpos, 17 – dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 23 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 11 - dėl išmokos vaikui, 1- dėl vienkartinės pašalpos esant sunkiai materialiniai padėčiai, 33 - dėl įvairių pažymų, 27 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 20– įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 4 daugiavaikės ir socialinės rizikos šeimos, suteikti 8 nauji adresai, parengtos 5 sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, atlikti 2 notariniai veiksmai, išduotas 1 leidimas kirsti medžius, 1 leidimas įrengti išorinę reklamą, išnagrinėta 1 administracinio teisės pažeidimo byla, priimtas nutarimas.

 • Neatlygintinai visuomenei naudingus darbus dirbo 4 nuteistieji, 33 asmenys - už socialinę pašalpą. Jie rinko šiukšles, tvarkė aplinką.

 • Pašalinti gatvių apšvietimo gedimai Vydmantų kaimo Birutės gatvėje ir Padvarių kaimo Vytauto, Žemaičių gatvėse.

 • Smėlio ir druskos mišiniu barstytos apledėjusios kelių atkarpos prie geležinkelio pervažų, įkalnės ir nuokalnės.Iš pakelių Ruginių ir Kvecių kaimuose kirsti krūmokšniai, sausuoliai. (Nuotraukos)Kovo 2 d. ant Tūbausių tvenkinio ledo vyko poledinės žūklės varžybos Kretingos rajono savivaldybės mero taurei laimėti.

 • 2013-02-18- 2013-02-24

 • Į seniūniją atvyko gyventi 4 gyventojai, išvyko - 1, mirė - 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 176 gyventojai, iš jų – 31 dėl socialinės pašalpos, 20 – dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 55 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 16 - dėl išmokos vaikui, 1- dėl nemokamo maitinimo, 15 - dėl įvairių pažymų, 17 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 3 – dėl gyvenamosios vietos deklaracijos panaikinimo, 18 – įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 4 šeimos, surašyti 2 Buities tyrimo aktai, suteikti 3 nauji adresai, atlikti 2 notariniai veiksmai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, 1 senelei iš Rūdaičių sutvarkyti dokumentai dėl socialinių paslaugų namuose teikimo.

 • 34 seniūnijos gyventojai už socialinę pašalpą dirbo visuomenei naudingus darbus.

 • Pašalinti gatvių apšvietimo gedimai Vydmantų kaimo Gintaro, Rąžės, Žaliosios gatvėse.

 • Klibiuose tvarkyta tvenkinio pakrantė: iškirsti menkaverčiai medžiai, išgenėti krūmai, surinktos šiukšlės.

 • ***

 • 2013-02-11 - 2013-02-17

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 gyventojai, išvyko -2, mirė -1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 175 gyventojai, iš jų – 21 dėl socialinės pašalpos, 5 – dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 48 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 14 - dėl išmokos vaikui, 25 - dėl įvairių pažymų, 12 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 10- dėl prašymo suteikti adresą, 40 – įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 4 šeimos, surašyti 2 Buities tyrimo aktai, suteikta 14 naujų adresų, išduotas 1 leidimas reklamai, atlikti 2 notariniai veiksmai, pritarta 1 statybos projektui per is – infostatyba, įdarbinti 5 Darbo biržos siųsti asmenys.

 • Parengti ir pateikti dokumentai Prezidentūrai dėl daugiavaikės motinos Petrės Petrauskienės iš Pryšmančių k. apdovanojimo ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

 • Visuomenei naudingus darbus dirbo 32 asmenys.

 • Išaiškinti ir suremontuoti gatvių apšvietimo gedimai Rūdaičių k., Mokyklos ir Pilalės gatvėse, Padvarių k., Pavasario g.

 • Nagarbos piliakalnio teritorija parengta Vasario 16-osios minėjimui : išpjauti sausuoliai, iškirsti beverčiai krūmai, sukrautas laužas.

 • Vasario 12 d. įvyko Kultūros centro Vydmantų, Kurmaičių , Rūdaičių skyrių suorganizuotos Užgavėnių šventės su ,, žydelių“ vaikštynėmis po kaimus, linksmybėmis, šėlionėmis prie laužo, kaukių konkursu, blynais ir arbata, Morės sudeginimu.

 • Vasario 16 d. Rūdaičiuose įvyko seniūnijos organizuotas XXVI – asis sveikatingumo bėgimas ,, Rūdaičiai – 2013‘‘, skirtas vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo 95-osioms metinėms paminėti.

 • ***

 • 2013-02-04 - 2013-02-10

 • Į seniūniją atvyko gyventi 5 gyventojai, išvyko -2, mirė -2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 207 gyventojai, iš jų – 39 dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 49 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 20 - dėl išmokų vaikui, 39 - dėl įvairių pažymų, 25 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 31 – įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 4 šeimos, suteikti 2 nauji adresai, išduotas 1 leidimas reklamai, 2 detaliojo planavimo sąlygos.

 • Visuomenei naudingus darbus dirbo 33 asmenys, iš jų 2 - pagal teismo sprendimą.

 • Išaiškinti ir suremontuoti gatvių apšvietimo gedimai Vydmantų kaimo Gintaro ir Rąžės gatvėse.

 • Tvarkyta Nagarbos piliakalnio teritorija, išgenėta, išpjauta smulki augalija, krūmynai.

 • ***

 • 2013-01-28 - 2013-02-01

 • Į seniūniją atvyko gyventi 1 gyventojas, mirė -1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 153 gyventojai, iš jų – 6 dėl socialinės pašalpos, 4 – dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 38 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 11 - dėl išmokų vaikui, 39 - dėl įvairių pažymų, 25 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 30 – įvairiais kitais klausimais.

 • Aplankytos 2 šeimos, ištirtas skundas Vydmantuose dėl netvarkingai laikomo šuns, suteikti 24 nauji adresai, išduotas 1 leidimas reklamai, atlikti 2 notariniai veiksmai.

 • Visuomenei naudingus darbus dirbo 52 asmenys.

 • Nustatyti ir suremontuoti gatvių apšvietimo gedimai Kretingsodžio kaimo Rožių gatvėje ir Kurmaičių kaimo Akmenos gatvėje.

 • Valyti keliai ir gatvės nuo sniego provėžų ir šlapio sniego sangrūdų, pavojingi ruožai barstyti druskos ir smėlio mišiniu.

 • ***

 • 2013-01-21 - 2013-01-27

 • Sausio 23 d. seniūnas A. Gedminas dalyvavo išplėstiniame Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos posėdyje. Susitikimo metu aptarti asociacijai svarbūs klausimai, perspektyvos ir kryptys.

 • Specialistė socialiniam darbui A. Viskontienė sausio 23-24 d. Palangoje dalyvavo mokymuose ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams“.

 • Sausio 24 d. Rūdaičiuose vyko smiginio varžybos. Rankos taiklumą išmėgino 13 dalyvių.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 11 naujų gyventojų, iš jų - 1 naujagimis, išvyko – 1, mirė -1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 225 gyventojai, iš jų - 23 dėl socialinės pašalpos, 13 – dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 66 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 25 - dėl išmokų vaikui, 42 - dėl įvairių pažymų, 10 – dėl konsultacijos žemės ūkio klausimais, 11- dėl prašymų suteikti adresą, 35 – įvairiais kitais klausimais. Aplankyta 1 šeima, surašytas Buities tyrimo aktas. Visuomenei naudingiems darbams atlikti užregistruoti 52 asmenys.

 • Pakoreguotas gatvių apšvietimo laikas. Nustatyti ir suremontuoti gatvių apšvietimo gedimai Vydmantų kaimo Rąžės ir Saulėtekio gatvėse.

 • Parengtas ir pateiktas savivaldybei remontuotinų kelių ir gatvių eiliškumo planas.

 • Valyti keliai nuo sniego provėžų Klibių, Padvarių, Ankštakių, Dimitravo, Kvecių kaimuose ir keliai į pavienius vienkiemius.

 • ***

 • Žemės ūkio specialistė V. Marcevičienė 2013-01-17 tobulino kvalifikaciją pagal neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programą ,,Ūkinės veiklos finansų vadyba“.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 7 nauji gyventojai, iš jų - 3 naujagimiai, išvyko - 1.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 272 gyventojai, iš jų - 29 dėl socialinės pašalpos, 6 – dėl kompensacijos už šildymą ir geriamą vandenį, 143 - dėl maisto produktų nepasiturintiems asmenims, 44 - dėl išmokų vaikui, 36 - dėl įvairių pažymų, 14 – įvairiais kitais klausimais. Aplankytos 3 šeimos.

 • Iškirsti ar išgenėti krūmai kelio Dimitravas – Daubėnai pakelėje.

 • Gavus nusiskundimų iš seniūnaičių, bendruomenių pirmininkų, gyventojų ir įvertinus realią padėtį, buvo valomi atskiri kelio ruožai, gatvės Ankštakių, Dimitravo, Liepynės, Vydmantų, Tintelių, Genčų, Padvarių, Klibių, Kurmaičių kaimuose.

 • ***

 • Į seniūniją atvyko gyventi 10 naujų gyventojų, išvyko - 2.

 • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 129 gyventojai, išduota 40 pažymų, aplankytos 3 šeimos, visuomenei naudingiems darbams pasiųsti 5 asmenys.

 • Parengta ir pateikta konkursui Paraiška ir lėšų poreikio sąmata viešiesiems darbams 2013 m. vykdyti. Planuojame įdarbinti 17 darbo biržos siųstų asmenų.

 • Visuomenei naudingus darbus dirbo 38 asmenys.

 • Medžių, gyvatvorių genėjimo darbai atlikti Kurmaičių ir Vydmantų kaimuose, išvežtos 3 mašinos šakų.

 • ***

 • Seniūnas A. Gedminas dalyvavo Romutės Girskienės parengto kraštotyros darbo ,,Nijolė Rimkienė. Gyvenimo ir kūrybos kelias“ pristatyme. N. Rimkienę sveikino, kūrybinės sėkmės linkėjo seniūnas, bendruomenės nariai.

 • Į seniūniją atvyko gyventi 17 naujų gyventojų, gimė -1 , išvyko -1.

 • Pirmosiomis naujų metų dienomis įvairiais klausimais kreipėsi 68 gyventojai, aplankytos 3 šeimos, visuomenei naudingiems darbams pasiųsti 3 asmenys.

 • Kurmaičių gyvenvietėje apgenėta gyvatvorė prie kryžiaus, tvarkytos Tūbausių kapinės ( nurinktos šiukšlės), reguliuotas gatvių apšvietimo laikas.

 • Užpildytos 52 atidirbusiųjų visuomenei naudingą darbą anketos.

 • Įvertinta esama seniūnijos kelių būklė dėl greideriavimo.

 • ***

 • Garbingo jubiliejaus proga Kurmaičiuose pasveikinta bibliotekos filialo vedėja Rimanta Žilinskienė.

 • Gruodžio 13 d. Rūdaičių mokyklos salėje įvyko Kretingos seniūnijos Kalėdinis krepšinio turnyras. Dalyvavo 4 komandos.

 • Per savaitę į seniūniją atvyko gyventi 10 naujų gyventojų, gimė -7 , mirė -1, išvyko 4.

 • Parengtas Tarybos sprendimo projektas dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Voveraičių k. (Girės g., Laukų g., Salantų g.) ir Gestautų k. ( Kvecių g., Šiaulių pl. ), suteikta 11 naujų adresų.

 • Įvairiais klausimais į seniūniją kreipėsi 139 gyventojai, aplankytos 6 šeimos. Visuomenei naudingiems darbams pasiųsti 5 asmenys.

 • Gruodžio 14 d. 17 val. Padvarių k., gruodžio 16 d. 17 val. Kurmaičių k. įvyko Kalėdų eglės įžiebimo šventės. Kalėdiniai žaidimai, arbata padėjo pamiršti kasdienius rūpesčius ir kartu leido pajusti artėjančios šventės dvasią.

 • Pradėti sniego valymo darbai vakarinėje seniūnijos teritorijoje.

 • ***

 • Kretingos rajono krepšinio III lygos pirmenybėse Vydmantų jaunieji krepšininkai iškovojo trečią vietą.

 • Per savaitę į seniūniją atvyko gyventi 7 nauji gyventojai, gimė -3 , mirė -1.

 • Visuomenei naudingiems darbams pasiųsti 2 asmenys.

 • Įvairiais klausimais į seniūniją kreipėsi 70 gyventojų, aplankytos 5 šeimos, vienam asmeniui sutvarkyti dokumentai dėl apgyvendinimo Padvarių socialinės globos namuose.

 • Specialistė socialiniam darbui A. Viskontienė gruodžio 4-5 d. Palangoje dalyvavo mokymuose ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams“. Soc. paramos vyr. specialistė E. Kapočienė ir seniūno pavaduotoja D. Šeputienė gruodžio 7 d. Kretingos žiemos sode dalyvavo konferencijoje ,,Stabdykime smurto ratą“.

 • Sutvarkytas drenažo filtras prie Tūbausių kelio. Šalavijų akligatvyje, Vydmantuose, suremontuotas lietaus vandens surinkimo trapas. Minėtų teritorijų nebetvindo potvyniai.

 • Sudaryta sniego valymo sutartis su ŽŪB ,, Agroservisas“.

 • ***

 • Lapkričio 24 d. Rūdaičių kultūros namuose vyko Kretingos seniūnijos gyventojų šaškių varžybos, kuriose dalyvavo Rūdaičių, Vydmantų, Kurmaičių bei aplinkinių kaimų šaškių mėgėjai. Seniūnijos čempionu tapo Jonas Ruokis iš Žibininkų k.

 • Per savaitę į seniūniją atvyko gyventi 9 nauji gyventojai, gimė -2, mirė -1.

 • Viešuosius darbus dirbo 7 biržiečiai, visuomenei naudingiems darbams pasiųsti 5 asmenys.

 • Įvairiais klausimais į seniūniją kreipėsi virš 90 gyventojų, aplankytos 7 šeimos.

 • ***

 • Lapkričio 16 d. Vydmantų kultūros centre vykusioje tradicinėje Padėkos šventėje ,,Mūsų aruodai - 2012“ seniūnas padėkos raštais apdovanojo bendruomenės rėmėjus bei nusipelniusius, iniciatyvius vydmantiškius už tarnystę bendruomenei.

 • Lapkričio 20 d. Rūdaičių mokyklos salėje vyko seniūnijos jaunimo tinklinio varžybos. Dalyvavo trys komandos.

 • Pradėti registruoti ikimokyklinio amžiaus vaikai, nelankantys lopšelio ar darželio, dėl kalėdinių dovanėlių.

 • Gautas 1 prašymas statybos leidimui gauti, 4 paraiškos sąlygoms detaliojo planavimo dokumentams rengti. Suteikti 9 nauji adresai seniūnijos kaimuose.

 • Per savaitę į seniūniją atvyko gyventi 9 nauji gyventojai, gimė -2, mirė -1.

 • Socialinės paramos specialistai priėmė 66 asmenis dėl pašalpų, kompensacijų ir išmokų. 1 piliečiui sutvarkyti dokumentai į slaugos ligoninę. Aplankytos keturios šeimos ir surašyti 2 buities tyrimo aktai. 3 piliečiai pasiųsti visuomenei naudingiems darbams.

 • Užregistruota 16 prašymų išduoti faktinę padėtį patvirtinančias pažymas. Atlikti 2 notariniai veiksmai, parengta 11 seniūno įsakymų, išnagrinėtas 1 skundas.

 • Priimti 9 prašymai atnaujinti žemės ūkio valdas.

 • Viešuosius darbus dirbo 11 biržiečių.

 • 3 dienas keliuose dirbo greideris. Seniūnijos keliuose baigti pastatyti kelio bei gatvių ženklai.

 • ***

 • Seniūnijos salėje 2012 m. lapkričio 8, 9 ir 12 d. mokėsi rajono ūkininkai. Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija surengė seminarą „IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS MĖSOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį ,,Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“.

 • Lapkričio 13 d. seniūno pavaduotoja D. Šeputienė dalyvavo projekto ,,Integruota jaunimo politikos plėtra“ pristatyme ir diskusijoje.

 • Akcija „Kūrenkime saugiai“. 2012 m. lapkričio 14 d. seniūnijos specialistė socialiniam darbui A. Viskontienė ir priešgaisrinės priežiūros poskyrio inspektorius E. Pazdrazdis aplankė 21 seniūnijos šeimą. Tikslas- padėti apsisaugoti nuo gaisrų, kylančių dėl krosnių įrengimo ir jų eksploatavimo taisyklių pažeidimų, labiausiai pažeidžiamai mūsų visuomenės daliai – socialiai remtinoms šeimoms, vyresnio amžiaus vienišiems seneliams, asocialiems bei socialiniame būste gyvenantiems asmenims.

 • Socialinės paramos specialistai priėmė 35 socialinės pašalpos gavėjų prašymus dėl pašalpos, 43 šeimos kreipėsi dėl šilumos ir vandens kompensacijų, 25 – dėl skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti kompensacijos, 3-dėl vaiko išmokų. 7 piliečiai pasiųsti visuomenei naudingiems darbams.

 • Gauti 3 prašymai statybos leidimui gauti ir išduoti 3 pritarimai raštu. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas vykdomas naudojantis IS „Infostatyba“. Tęsiami darbai, susiję su adresų formavimu: suteikti 8 nauji adresai seniūnijos kaimuose. Duomenys perduoti VĮ Registrų centro Adresų departamentui.

 • Per savaitę į seniūniją atvyko gyventi 8 nauji gyventojai, išvyko -2, į GVNA apskaitą įtraukti 7 asmenys, gimė -2, mirė -4.

 • Užregistruoti 25 prašymai išduoti faktinę padėtį patvirtinančias pažymas. Išnagrinėtas 1 administracinio teisės pažeidimo protokolas ir priimtas nutarimas. Atlikti 4 notariniai veiksmai: 2 įgaliojimai,1 nuorašo tikrumas, 1 parašo tikrumas. Parengti 6 seniūno įsakymai. Sudarytos ir su savivaldybės specialistais suderintos 2 sutartys pirkimams iš Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos lėšų.

 • Viešuosius darbus dirbo 11 biržiečių: rinko šiukšles, grėbė lapus Rūdaičių parke, Kurmaičių gyvenvietėje, Tūbausių kapinėse, išgenėjo gyvatvorę Vydmantuose prie bendruomenės pastato, ruošė žvyrkelius greideriavimui nuleidinėdami vandenį iš duobių. 4 dienas keliuose dirbo greideris.

 • 18 žmonių dirbo visuomenei naudingus darbus: rinko šiukšles, tvarkė aplinką.

 • Gavus iš gyventojų nusiskundimų dėl kelių gadinimo sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, seniūnijos žvyrkeliuose pastatyti 16 ribotos masės (20 t ) kelio ženklų.

 • Suremontuoti sugedę šviestuvai Vydmantų, Rūdaičių, Tarvydų gyvenvietėse.

 •  

 •