Skelbimų archyvas

Komitetų posėdžiai

Kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis

  Darbotvarkė
Vasario 13 d. 14 val. kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis.
1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2018–2020 m. prioritetų sąrašo. Pranešėja – G. Butavičiūtė.
2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano pristatymo. Pranešėja – V. Turauskaitė.
3. Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo. Pranešėja – S. Jazbutienė.
4. Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo. Pranešėja – S. Jazbutienė.
5. Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja – S. Jazbutienė.

   Išsamiau »

Organizuojami susirinkimai dėl renovacijos III etapo darbų

Daugiabučių namų gyventojus, pateikusius prašymus dalyvauti trečiajame renovacijos etape, kviečiame į susirinkimus aptarti parengtų investicinių planų. Susirinkimai vyks š. m. vasario 13-14 d. Jų metu gyventojai bus supažindinti ir su numatomų įgyvendinti priemonių (renovuojant daugiabutį namą) paketais, kiekvienai priemonei tenkančiomis investicijomis ir kitais aktualiais klausimais.  Išsamiau »

Kviečiamas Ekonomikos ir finansų komiteto posėdis

  Darbotvarkė
2017 m. vasario 8 d. 15 val. kviečiamas rajono savivaldybės Tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdis posėdis.
Komiteto pirmininkas Steponas Baltuonis
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto

Kviečiamas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

  Darbotvarkė
2017 m. vasario 8 d. 13 val. kviečiamas rajono savivaldybės Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.
Komiteto pirmininkė Augenija Juknevičienė
1. Dėl slaugos lovų skaičiaus Kretingos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose.
2. Dėl pritarimo teikti stacionarines tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas, apmokamas iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje.
3. Dėl atlygintinų nemedicininių paslaugų kainų nustatymo.
4. Dėl medicinos rezidentūros studijų paramos skyrimo siekiant užtikrinti gydytojo neurologo
ir gydytojo pediatro paslaugų prieinamumą rajono gyventojams.

Skelbiamas konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti

Kretingos rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą į karjeros valstybės tarnautojo (įstaigos vadovo) – Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus (A lygis, 16 kategorija) – pareigas.  Išsamiau »

Surinktas turinys