Skelbimų archyvas

Informacija nevyriausybinėms organizacijoms

Rugsėjo 15 d. 10-12 val. kviečiame dalyvauti išplėstiniame Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje, kurį inicijuoja Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.

Darbotvarkė:  Išsamiau »

Kviečiame dalyvauti futbolo turnyre

Siekiant populiarinti futbolo sporto šaką tarp sportuojančių gyventojų, suteikti galimybę dažniau rungtyniauti, propaguoti sportą kaip neatskiriamą asmenybės ugdymo priemonę rugsėjo 9 dieną Kretingos Paupio futbolo aikštyne (Nidos g. 33) Kretingos miesto seniiūnija ir sporto klubas „Paupis“ organizuoja futbolo turnyrą, skirtą Kretingos miesto seniūno taurei laimėti.  Išsamiau »

Kviečiame balsuoti už pasiūlytas nominuoti bendruomenes

Š. m. rugpjūčio 21 dieną įvyko Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis, kurio metu buvo apsvarstytos pasiūlytos nominuoti bendruomenės ir pasiūlymų pagrįstumas.

Posėdžio metu, vadovaujantis konkurso „Bendruomenės – 2017“ taisyklėmis, buvo atrinkti nominantai, už kuriuos gali balsuoti Kretingos rajono juridiniai ir fiziniai asmenys. Balsavimas vyksta iki š. m. rugsėjo 4 d.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracija perka 5 butus

Kretingos rajono savivaldybės administracija perka 1-o kambario ir 3-jų kambarių butus Kretingos mieste 22.1.1 zonoje (rajone, apribotame Melioratorių g., Tolių g. iki Jauryklos upės, Jauryklos ir Akmenos upėmis, Žemaitės al., Vilniaus g., šiaurine miesto riba iki Melioratorių g.), 1-o kambario ir 2-jų kambarių butus Salantų mieste bei 1-o kambario ir 2-jų kambarių butus Kartenos miestelyje.  Išsamiau »

Kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis

  Darbotvarkė
Rugpjūčio 22 d. 14 val. kviečiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis, kuris vyks posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje, II a.
 
Komiteto pirmininkas – Antanas Kalnius.
1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Dėl Kretingos rajono socialinių paslaugų centro 2016 metų ataskaitų rinkinių, Kretingos rajono socialinių paslaugų centro lėšų ir turto naudojimo“ audito ataskaitos.
2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Dėl Kretingos rajono Salantų meno mokyklos 2016 metų ataskaitų rinkinių, Kretingos rajono Salantų meno mokyklos lėšų ir turto naudojimo“ audito išvados.
3. Informacija apie UAB „Kretingos turgus“ gautas pajamas ir patirtas išlaidas 2017 metų Kretingos miesto šventės metu bei Kretingos miesto seniūnijos informacija apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas 2016 metų Kretingos miesto šventės metu.
 Išsamiau »

Kviečiama Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitijų išplėstinė seniūnaičių sueiga

2017 m. rugpjūčio 17 d. 16 val. kviečiama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitijų išplėstinė seniūnaičių sueiga. Sueiga vyks Kretingos miesto seniūnijoje, Vilniaus g. 8, Kretinga, (III aukšte, salėje). Sueiga atvira.  Išsamiau »

Kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis

  Darbotvarkė
Rugpjūčio 17 d. 14 val. kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis, kuris vyks Savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

1. Dėl Vilniaus g. rekonstrukcijos darbų projektinių pasiūlymų aptarimo. Pranešėjas – P. Černeckis.

2. Dėl projekto pagal priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ įgyvendinimo. Pranešėjas – P. Černeckis.

3. Dėl finansavimo tvarkos aprašo asmenų, pageidaujančių skirti privačių lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pakeitimo. Pranešėja – S. Jazbutienė.

4. Dėl UAB „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų. Pranešėja – S. Jazbutienė.

5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-264 „Dėl kainų už prekybos vietas turgavietėje (prekyvietėje) nustatymo“ pakeitimo“ projekto pristatymo. Pranešėja – S. Jazbutienė.  Išsamiau »

Artėja Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus renginiai

Šiais, Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio metais, Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos penktajam Eucharistinio kongresui. Jis bus švenčiamas rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose.  Išsamiau »

Būsto pritaikymas neįgaliesiems vaikams su sunkia negalia

Vadovaudamiesi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. priimami prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.  Išsamiau »

Surinktas turinys