Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka savarankiškai pavestą darbą;
 • užtikrina tvarką prekyvietėje;
 • žino prekiauti viešosiose vietose galiojančias taisykles;
 • pildo vietinės rinkliavos išduodamų leidimų registracijos žurnalą;
 • surinktus pinigus įneša į savivaldybės kasą;
 • sprendžia konfliktines situacijas iškilusias prekiauti viešosiose vietose;
 • nagrinėja ir apibendrina pirkėjų pasiūlymus, pageidavimus, pastabas;
 • deklaruoja ir pildo dokumentus, reikalingus gyvenamajai vietai deklaruoti;
 • įrašo naujai priregistruotų ar išregistruotų gyventojų duomenis kompiuteryje;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų apskaitą;
 • konsultuoja gyventojus vietos deklaracijos klausimais;
 • kontroliuoja įgaliojimų ir kitų vertybinių dokumentų autentiškumą, tikrina piniginių ženklų tikrumą;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • specialisto išsimokslinimas turi būti ne mažesnis kaip aukštesnysis.