Teritorijų planavimas ir statyba

Numatomas statinio projektavimas

Projekto pavadinimas – Taros priėmimo konteinerio, Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a.21, supaprastintas statybos projektas.

Statinio adresas – Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a. 21 (skl. kad. nr. 5604/0009:21).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.  Išsamiau »

Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.

Pakoreguotas žemės sklypo (kad. Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo”.  Išsamiau »

Numatomas statinių projektavimas Rubulių k., Kretingos r.

Numatomas statinių šiltnamių (7.20), kitos paskirties pastato (7.22), skirto miško sodmenų rūšiavimui ir laikymui, statybos ir administracinės paskirties pastato (7.2) kapitalinio remonto, Medelyno g. 1, Rubulių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. projektavimas.  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Objekto pavadinimas: Pastato - parduotuvės (unik.Nr.:4400-0130-9544) griovimo bei pastato - kavinės (unik. Nr.:5699-3001-7014), pastato - prekybos kiosko (unik. Nr.:4400-5077-7989) ir administracinio pastato (unik. Nr.:4400-5077-7990) apjungimas į vieną turtinį vienetą, pastatą - kavinę su prekybos, administracinėmis ir gyvenamosiomis patalpomis, atliekant pastatų kapitalinio remonto darbus, Šventosios g. 56D, Kretingos m., projektas.  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie statinio: “Didmeninės prekybos sandėliavimo pastato (unik. Nr. 4400-3822-0274) Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., projektinis pasiūlymas. Adresas: Kretingos r. sav., Kretingos sen., Vydmantų k., Verslininkų g. 6.rekonstravimo projekto“ , kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, parengus šio statinio projektinius pasiūlymus.  Išsamiau »

Priimtas sprendimas dėl telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:157) Pryšmančių k., Kretingos sen. Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-90, koregavimas  Išsamiau »

Parengtas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimas

 

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82 keitimą (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypų detalusis planas

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:610) Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2014-06-06 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-480 patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-312, koregavimas  Išsamiau »

Surinktas turinys