Teritorijų planavimas ir statyba

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.  Išsamiau »

Parengti kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus mokslo paskirties pastato – buv. muzikos mokyklos J. Pabrėžos g.4A, Kretingos m. kapitalinio remonto projekto projektinius pasiūlymus.  Išsamiau »

Parengti religinės paskirties pastatų Bažnyčios, parapijos namų, klebonijos statybos projektiniai pasiūlymai

Religinės paskirties pastatų Bažnyčios, parapijos namų, klebonijos, Mokyklos g. 2E, Vydmantų k., Kretingos r. sav. statybos projektas.  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Pastato - daržinės (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2030) rekonstravimo keičiant pastato paskirtį iš sandėliavimo į pagalbinio ūkio - daržinė, pastato - veršidė (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2041) rekonstravimo ir mėšlidės statybos, Beržų g. 30C, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., projektiniai pasiūlymai“.  Išsamiau »

Parengti lietaus nuotekų tinklų statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus lietaus nuotekų tinklų Parko g., Kretingoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Parengti gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo į du vieno buto blokuotus gyvenamuosius namus su prekybos paskirties patalpomis, malkinės griovimo, Birutės g. 13, Kretingoje, projekto projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Parengti vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato statybos projekto keitimo projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato, Nemuno g. 19, Kretingoje, statybos projekto keitimo (A laida) projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82 keitimas (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas

Informuojame, kad rengiamas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, (8 445) 51031, (8 445) 54503, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt  Išsamiau »

Parengtas degalinės su plovykla statybos projektas

Š.m. kovo mėn. 6 d. 17val. Kretingos r. savivaldybės (Savanorių g. 29A) salėje, įvyks viešas susirinkimas, skirtas visuomenės susipažinimui su projektu: „Degalinė su plovykla Šiaulių pl. 46 Vydmantai Kretingos r. sav. statybos projektas“  Išsamiau »

Surinktas turinys