Teritorijų planavimas ir statyba

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0003:0650) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos rajone. Plotas 0.8940 ha.

Planavimo tikslai: žemės sklypo kadastro (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos r. sav. dalyje, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.  Išsamiau »

Parengtas SPAV atrankos dokumentas Salantų regioninio parko planavimo schemai

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas informuoja, kad 2018 m. kovo 8 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-75 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ (toliau – Įsakymas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių Šventosios g. 23, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Adresas: Šventosios g. 23, Kretinga (skl. kad. Nr 5697-2006-5018).

Numatoma pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (2-jų butų).

Statinių tipas: gyvenamasis namas (rekonstravimas).  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių (jų dalių) Vytauto g. 9, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Kretingos m., Vytauto g. 9, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:509.

Statinių numatoma pagrindinė paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai.  Išsamiau »

Galima susipažinti su 4 butų gyvenamojo namo Topolių g. 30, Traidžių k., rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Topolių g. 30, Traidžių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5654/0003:468.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3. pagal STR 1.01.03:2017).  Išsamiau »

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Parengti žemės sklypo kad. Nr. Nr. 5670/0006:211, esantis Durpyno g. 9, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., plotas - 1,9332 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai, aiškinamasis raštas ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Edmundas Petrauskas, S. Daukanto g. 35C, Kretingos m.  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių (jų dalių) Vytauto g. 9, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Kretingos m., Vytauto g. 9, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:509.

Statinių numatoma pagrindinė paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai.  Išsamiau »

Galima teikti pasiūlymus dėl Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio tvarkymo plano planavimo tikslų

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras ketina priimti sprendimą dėl Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių tvarkymo planų rengimo pradžios ir tikslų.  Išsamiau »

Galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Melioratorių g. 55, Kretinga.

Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Archko“, į.k.302439337, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel.+370 686 06110, el.p. stanislovas [at] archko [dot] lt, projekto vadovas Stanislovas Lukšas.  Išsamiau »

Surinktas turinys