Teritorijų planavimas ir statyba

Parengti negyvenamųjų patalpų-garažo rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymai

Galima susipažinti su negyvenamųjų patalpų-garažo Nr. 6,7,8,9, Kretingos r. sav. Kretingos m. J. Jablonskio g. 71A, rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais.  Išsamiau »

Parengti Nidos g. ruožo, Kretingos m., statybos techninio darbo projekto projektiniai pasiūlymai

Statinio statybvietės adresas: Nidos gatvė, Kretinga.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: Gatvės (8.2) Gatvės kategorija – D3.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos g. 127, Kretinga, detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-312, koregavimas.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5640/0001:0225), esančio Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5604/0001:0478), esančio Pasertupio k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Parengtas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1-492, keitimą (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kada bus galima susipažinti su vieno buto gyvenamojo namo (Unik. Nr. 5699-2006-3012) Laisvės g. 59, Kretingos m., statybos projekto (A laida) projektiniais pasiūlymais.  Išsamiau »

Numatomas statinio projektavimas

Projekto pavadinimas – Taros priėmimo konteinerio, Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a.21, supaprastintas statybos projektas.

Statinio adresas – Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a. 21 (skl. kad. nr. 5604/0009:21).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.  Išsamiau »

Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.

Pakoreguotas žemės sklypo (kad. Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo”.  Išsamiau »

Surinktas turinys