Teritorijų planavimas ir statyba

Galima susipažinti su prekybos paskirties pastato, Tvenkinio g. 2A, Kretinga, statybos projektiniais pasiūlymais

Galima susipažinti su prekybos paskirties pastato (parduotuvės) su administracinėmis patalpomis, Tvenkinio g. 2A, Kretingos m., statybos projektiniais pasiūlymais.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Tvenkinio g. 2A, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0006:112.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas (8.3. pagal STR 1.01.03:2017).  Išsamiau »

Pradedamas rengti Kretingos rajono Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdama į UAB „Kelveda“ įmonės 2017-07-25 d. prašymą Nr. 17-13, pradeda Kretingos rajono Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą.  Išsamiau »

Parengti pastato Birutės g. 16A, Kretingos m., rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio pastatą projektiniai pasiūlymai

Galima susipažinti su pastato – sandėlio (unikalus Nr. 5690-4000-1023) Birutės g. 16A, Kretingos m., Kretingos r. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio pastatą projektiniais pasiūlymais.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Birutės g. 16A, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0008:135 Kretingos m. k.v.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: rekreacinė teritorija.  Išsamiau »

Parengti Savanorių gatvės (KT8074), Kretingos mieste, rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Parengti Savanorių gatvės (KT8074), Kretingos mieste, Kretingos rajono savivaldybėje, rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Savanorių g., Kretingos m., Kretingos r. sav.;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Savanorių g. - 8.2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; Gatvės apšvietimas - 9.6. Inžineriniai tinklai: elektros tinklai;  Išsamiau »

Pakartotinis informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: Laisvės g. 66, Kretingos m.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5634/0007:862.  Išsamiau »

Parengtas projektinis pasiūlymas Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Lazdininkų k., Gintaro g. 1B

Naujai statomo statinio statybvietės adresas: Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Lazdininkų k., Gintaro g. 1B.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: esama žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; žemės paskirtis ir naudojimo būdas išlieka esami.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija: gyvenamoji, (vieno buto) pastatai (namai); kategorija – neypatingas statinys.  Išsamiau »

Ligoninės rekonstravimo, Mokyklos g. 22, Kartenos mst., projektinis pasiūlymas ir viešas svarstymas su visuomene

Gydymo paskirties pastato (ligoninės) rekonstravimo, Mokyklos g. 22, Kartenos mst., Kartenos sen., Kretingos r. sav., projektinis pasiūlymas ir viešas svarstymas su visuomene.

Statinio statybvietės adresas: Mokyklos g. 22, Kartenos mst., Kartenos sen., Kretingos r. sav., žem. Sklypo kad. Nr. 5627/0007:207 Kartenos k. v.;  Išsamiau »

Parengtas detalusis planas

Parengtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl žemės sklypo Malūno g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas (Toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Informacija apie projektinius pasiūlymus ir viešą svarstymą su visuomene

Informacija apie mokslo paskirties pastato (pradinės mokyklos) paprastojo remonto ir jo paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties pastatą (senų žmonių ir asmenų su negalia globos namus), Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Grūšlaukės k., Peldžių g. 5, projektinius pasiūlymus ir viešą svarstymą su visuomene.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.
Žemės sklypo adresas
Žemės sklypo plotas, ha
5604/0004:0522
Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav.,
Darbėnų sen., Mažučių k.
1,0168

   Išsamiau »

Surinktas turinys