Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, primininkė, el. p. danute [dot] skruibiene [at] kretinga [dot] lt

 

Nariai:

Brigita Barkauskaitė – Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ prezidentės pavaduotoja, el. p. laiskas [dot] brigitai [at] gmail [dot] com;

Vaidas Butkevičius - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, jaunimo ir sporto reikalų komiteto narys, el. p. vaidas [dot] butkevicius [at] kretinga [dot] lt;

Gabrielė Kalniškytė – Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė, el. p.  gabriele [dot] kalniskyte [at] gmail [dot] com;

Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas, el. p. vaidas [dot] kuprelis [at] gmail [dot] com;

Rasa Lazdauskaitė - Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos valdybos narė;

Asta Pocienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, el. p. asta [dot] pociene [at] kretinga [dot] lt;

Giedrė Ringytė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, el. p. giedre [dot] ringyte [at] kretinga [dot] lt;

Augustas Simukaitis – Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkas;

Irma Vilutytė – Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios rinktinės Kretingos 5-osios kuopos 3 būrio vadė, el. p. ivilutyte802 [at] gmail [dot] com.

 

 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai