Komisijos ir darbo grupės

 Informacija atnaujinama.

 

Pavadinimas Strateginio planavimo taryba
Nariai
 • Antanas Kalnius, savivaldybės meras, tarybos primininkas.

Nariai:

 • Dovydas Bajoras, savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 • Dalia Martišauskienė, savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Juozas Mažeika, savivaldybės tarybos narys, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas;
 • Vytautas Ročys, savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Dangiras Samalius, savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys.
 • Konstantinas Skierus, savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 • Vitalija Valančiutė, savivaldybės tarybos narė, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkė;
 • Jolita Vaickienė, savivaldybės tarybos narė, Kontrolės komiteto pirmininkė.
Funkcijos  
  Strateginio planavimo tarybos sudėtis patvirtinta 2019 m. gegužės 22 d. mero potvarkiu Nr. V3-32 „Dėl Strateginio planavimo tarybos patvirtinimo“

 

Pavadinimas Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija
Nariai
 • Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras, pirmininkas.

Nariai:

 • Vilius Adomaitis, savivaldybės Tarybos narių jungtinės „Kretingos krašto“ frakcijos atstovas;
 • Valerijonas Kubilius, savivaldybės Tarybos narių Lietuvos socialdemokratų ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos atstovas;
 • Raimundas Puškorius, savivaldybės Tarybos narių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas;
 • Vytautas Ročys, savivaldybės Tarybos narių jungtinės „Kretingos krašto“ frakcijos atstovas;
 • Dangiras Samalius, savivaldybės Tarybos narių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas;
 • Danutė Skruibienė, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijos narė, nepriklausanti jokiai frakcijai;
 • Jolita Vaickienė, savivaldybės Tarybos narių Lietuvos socialdemokratų ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos atstovė;
 • Vitalija Valančiutė, savivaldybės Tarybos narių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos frakcijos atstovė.
Funkcijos Nagrinėti gautus siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir spręsti, kokį teikti svarstyti savivaldybės tarybai kandidatą Garbės piliečio vardui suteikti, vadovaujantis Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-447.

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba
Nariai
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Ieva Garjonienė, tautodailininkė;
 • Lidija Kuklienė, dailininkė;
 • Andrius Miežis, meno kūrėjas;
 • Raimundas Puškorius, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Kristina Rimienė, Kretingos rajono kultūros centro kamerinio choro vadovė;
 • Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Danutė Skruibienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Algimantas Verbutas, menininkas.
Funkcijos Svarstyti kandidatų Kultūros ir meno premijai gauti paraiškas, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-250.

 

 

Pavadinimas Nuolatinė komisija prašymams dėl lengvatų teikimo už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nagrinėti ir siūlymams savivaldybės Tarybai teikti
Nariai
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė;
 • Algimantas Gedvilas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, narys;
 • Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, narė;
 • Aušra Margevičienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Alma Rumbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė, narė;
 • Birutė Kaunienė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos administravimo skyriaus vyr. vadybininkė, narė.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Paramos teikimo komisija
Nariai
 • Juozas Mažeika – Kretingos rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas.
 • Danutė Blagnienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Antanas Turauskis – Imbarės seniūnas, narys;
 • Violeta Lukoševičienė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, narė;
 • Vanda Verbutienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja, narė.
Funkcijos

Pagrindiniai komisijos uždaviniai – Kretingos rajono savivaldybės gyventojų prašymų dėl socialinės paramos skyrimo svarstymas ir sprendimų priėmimas.

Komisija, vykdydama pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • svarsto pateiktus Kretingos rajono savivaldybės gyventojų prašymus dėl vienkartinės piniginės paramos ir priima sprendimus dėl jos skyrimo;
 • analizuoja šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, prašymus dėl atleidimo nuo mokėjimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
 • analizuoja šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą, prašymus dėl atleidimo nuo mokėjimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
 • nagrinėja ir kitus su socialine parama susijusius klausimus, priima Komisijos kompetencijai priskirtus sprendimus ar teikia pasiūlymus Tarybai, merui, administracijos direktoriui.

 

Pavadinimas Komisija prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti
Nariai
 • Danutė Skruibienė – savivaldybės mero pavaduotoja;
 • Janina Augutytė – savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė;
 • Zita Abelkienė – savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Stanislovas Juknevičius – Kretingos miesto seniūnas;
 • Jolanta Jurgutienė – savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Ričardas Kačinas – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas;
 • Vaidas Kuprelis – savivaldybės tarybos narys;
 • Violeta Lukoševičienė – savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Antikorupcijos komisija
Nariai
 • Steponas Baltuonis – Savivaldybės Tarybos narys, komisijos pirmininkas;
 • Vilius Adomaitis – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Romualdas Jablonskis – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Vaidas Kuprelis – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Konstantinas Skierus – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Zita Abelkienė – Rubulių kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Pranas Liaučius – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis;
 • Arvydas Matiejauskas – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis;
 • Antanas Puidokas – Kretingsodžio kaimo bendruomenės „Savas sodžius“ pirmininkas.
Funkcijos

Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatai (pakeitimas)

 

Pavadinimas Etikos komisija
Nariai
 • Valerijonas Kubilius – rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Ingrida Rinkevičienė – Kretingos seniūnijos seniūnaitė;
 • Vitalija Valančiūtė – rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Antanas Puodys – rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Daiva Pipiraitė – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitė;
 • Dangiras Samalius – rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Gražina Katkuvienė – Kretingos seniūnijos seniūnaitė.
Funkcijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatai (pakeitimas)

 

Pavadinimas Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų vertinimo komisija 
Nariai
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja.
 • Gintarė Benaitytė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė;
 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
 • Lina Jadenkuvienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Vaida Jakumienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė.
Funkcijos Svarstyti, įvertinti projektų paraiškas bei pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas dėl dalinio finansavimo. 

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
Nariai
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Vilius Adomaitis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo komiteto narys;
 • Brigita Barkauskaitė-Tamašauskė – Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ prezidentė;
 • Sigutė Bendikienė – asociacijos „Kretingos viltis“ pirmininkė;
 • Danutė Blagnienė – savivaldybės administracijos Socialinių ir sveikatos reikalų skyriaus vedėja;
 • Jurgita Cinskienė – Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro direktorė;
 • Dalia Činkienė – savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Jūratė Mačernienė – Kūlupėnų kaimo bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė;
 • Angelina Paulauskienė – asociacijos Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto projektų vadovė;
 • Zigmantė Petrauskienė – viešosios įstaigos „Meno skliautas“ narė;
 • Aurimas Rapalis – viešosios įstaigos „Ceklio kuršiai“ direktorius;
 • Danutė Šorienė – tautodailininkų klubo „Verpstė“ pirmininkė.
Funkcijos
 • teikti pasiūlymus bei išvadas rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo klausimais;
 • teikti pasiūlymus bei išvadas Kretingos rajono savivaldybės institucijoms dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių prioritetų;
 • inicijuoti rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programų rengimą bei teikti pasiūlymus dėl parengtų programų priemonių finansavimo prioritetų.

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
Nariai
 • Danutė Skruibienė - Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė, el.p. danute [dot] skruibiene [at] kretinga [dot] lt

Nariai:

 • Brigita Barkauskaitė - Tamašauskė - Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas“ prezidentė, el.p. laiskas [dot] brigitai [at] gmail [dot] com
 • Vaidas Butkevičius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, jaunimo ir sporto reikalų komiteto narys, el.p. vaidas [dot] butkevicius [at] kretinga [dot] lt
 • Gabrielė Deimontaitė – Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro atstovė, el.p. Gabriele [dot] deimon [at] gmail [dot] com
 • Tautvydas Jonušas – Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos ,,Žingsnis“ Kretingos padalinio atstovas, el.p. sg [dot] kretinga [at] gmail [dot] com
 • Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas, el. p. vaidas [dot] kuprelis [at] gmail [dot] com
 • Asta Pocienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, el. p. asta [dot] pociene [at] kretinga [dot] lt
 • Gintarė Pociūtė – Kretingos jaunimo teatro atstovė, gintariux112 [at] gmail [dot] com
 • Giedrė Vencienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, el.p. giedre [dot] venciene [at] kretinga [dot] lt
 • Irma Vilutytė – Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios rinktinės Kretingos 5-osios kuopos 3 būrio vadė, el.p. ivilutyte802 [at] gmail [dot] com
Funkcijos
 • teikia siūlymus savivaldybės Tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 • inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 • teikia siūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
 • analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės Tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.

  

Pavadinimas Teritorijų planavimo komisija
Nariai
 • Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas);
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliotas atstovas;
 • Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas;
 • Visuomenės sveikatos centro apskrityje įgaliotas atstovas;
 • Salantų regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotas atstovas;
 • inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) įgalioti atstovai;
 • kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų įgalioti atstovai;
 • įgaliotas (-i) savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (-ai), atsakingas (-i) žemės ūkio ir melioracijos klausimais, žemės ir teritorijų planavimo klausimais, aplinkos kokybės ir vietinių inžinerinių tinklų klausimais, seniūnijai priskirtos teritorijos planavimo klausimais, kultūros paveldo tvarkymo klausimais.

Funkcijos

 

Pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija

Nariai

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas, pirmininkas.

Komisijos nariai:

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, narys;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus du įgalioti atstovai, nariai;
 • Salantų regioninio parko direkcijos du įgalioti atstovai, nariai.

Funkcijos

 

Pavadinimas

Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti

Nariai

Komisijos nariai:
 • Ženeta Seniūnienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja, pirmininkė;
 • Ingrida Augutienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė, narė;
 • Liutauras Mockus – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, narys;
 • Aušra Margevičienė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, narė.
 • Seniūnijos, kurios teritorijoje skaičiuojama nuostolių padaryta žala, seniūnas, narys.

Funkcijos

Apskaičiuoti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams ir miškui.

 

Pavadinimas

Komisija laisvės kovoms įamžinti

Nariai

 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pirmininkas.

Nariai:

 • Dovydas Bajoras, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas;
 • Vaidas Kuprelis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 • Juozas Mažeika, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas;
 • Algirdas Mulvinskas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas (paminklotvarkininkas);
 • Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Saulius Šopaga, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojas;
 • Daiva Tranizienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Valerija Žalienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kretingos filialo pirmininkė.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba

Nariai

 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, bendruomenės tarybos pirmininkė;
 • Alvydas Poškys – Darbėnų seniūnijos seniūnas, bendruomenės tarybos pirmininko pavaduotojas;
 • Rasa Piekienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, bendruomenės tarybos sekretorė.
 • Danutė Blagnienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja;
 • Virginija Japšienė – vaiko globėja;
 • Jūratė Kazlauskienė – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė;
 • Margarita Lizdenytė – VšĮ Šv. Antano dienos centro direktorė;
 • Daiva Lubienė – Kretingos socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja;
 • Violeta Lukoševičienė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja;
 • Ingrida Rinkevičienė – Kurmaičių kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Augustas Simukaitis – Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinių parlamento narys;
 • Diana Špučienė – Kretingos socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja;
 • Vida Tamošauskienė – Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro socialinė pedagogė;
 • Inna Viršilienė – VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktorė.

Funkcijos

Įtraukti savivaldybės bendruomenę į vaiko teisių apsaugos sistemos savivaldybėje formavimą, teikti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo bendruomenėje.

 

Pavadinimas

Eismo saugumo komisija

Nariai

 • Povilas Černeckis – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Marijona Stukanienė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė, komisijos sekretorė.

Nariai:

 • Tomas Brazdžius – Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas, narys;
 • Stanislovas Juknevičius – Savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnas, narys;
 • Arvydas Dyburys – UAB Kretingos autobusų parko direktorius, narys;
 • Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė, narė (direktorės įpareigotas atstovas).

Kviečiami dalyvauti komisijoje:

 • Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kretingos policijos poskyrio atstovas;
 • VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Kretingos kelių tarnybos atstovas;
 • Antanas Puodys - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisija

Nariai

 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Inga Biliūnaitė–Rušinskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
 • Lina Jadenkuvienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Vitalija Kubilienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja-vyr. buhalterė;
 • Irma Žąsytienė, Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisija

Nariai

 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Sigutė Bendikienė – asociacijos „Kretingos viltis“ pirmininkė, narė;
 • Dalia Činkienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Diana Laimutė Garjonienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Jūratė Mačernienė – Kūlupėnų kaimo bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė, narė;
 • Saulius Šopaga – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, narys;
 • Danutė Šorienė – tautodailininkų klubo „Verpstė“ pirmininkė, narė.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas Viešojo pirkimo komisija
Nariai
 • Darius Martinkus – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Rima Lukauskienė – Statybos skyriaus vedėja;
 • Edita Samalienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė;
 • Sonata Skominienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Sandra Šimkutė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
 • Violeta Turauskaitė – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kūno kultūros ir sporto veiklos projektams vertinti
Nariai
 • Virginijus Domarkas – Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas.
 • Janina Augutytė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, sekretorė;
 • Jonas Benetis – Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojas, narys;
 • Rasa Jokšienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė, narė;
 • Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, narys;
 • Remigijus Malakauskas – Kretingos sporto mokyklos direktorius, narys;
 • Alvydas Poškys – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūnas, narys.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Komisija fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti
Nariai
 • Dangiras Samalius – mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Dovydas Bajoras – Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, narys;
 • Sigutė Jazbutienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, narė;
 • Gvidas Jonauskas – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjas, narys;
 • Alma Rumbutienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė;
 • Romualdas Jablonskis – Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas, narys;
 • Virginija Šoblinskienė – Juridinio skyriaus vedėja, narė.
   
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
Nariai
 • Mantas Keblys, Jokūbavo kaimo bendruomenės centro pirmininkas;
 • Ieva Latakienė, Kretingos rajono Padvarių kaimo bendruomenės centro „Trys tvenkiniai“ pirmininkė;
 • Gintarė Liobikienė, Kretingos miesto seniūnijos seniūnė;
 • Jūratė Mačernienė, Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė;
 • Darius Martinkus, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas;
 • Aida Mikutienė, Laukžemės kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Alvydas Poškys, Darbėnų seniūnijos seniūnas;
 • Antanas Puidokas, Kretingsodžio kaimo bendruomenės „Savas sodžius“ pirmininkas;
 • Sigita Riepšaitė, Kretingos seniūnijos seniūnė.
Funkcijos  

 

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisija
Nariai
 • Darius Martinkus, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, pirmininkas;
 • Dovydas Bajoras, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.
 • Steponas Baltuonis, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto narys.
 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.
 • Alma Rumbutienė, Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
   
Funkcijos  

 

Pavadinimas Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisija
Nariai
 • Daiva Tranizienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti Švietimo skyriaus vedėjo funkcijas, komisijos pirmininkė.
 • Aušra Zebitienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, komisijos sekretorė.
 • Asta Burbienė, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorė.
 • Sigita Jonaitienė, Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorė.
 • Loreta Jurgutienė, Kretingos Kurmaičių pradinės mokyklos direktorė.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Komisija asmenų prašymams suteikti  mokesčių lengvatą nagrinėti ir siūlymams teikti
Nariai
 • Povilas Černeckis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Sigita Barkauskienė, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė;
 • Ridana Bendikienė, Ekonomikos ir biudžeto skyriaus specialistė, narė;
 • Alma Rumbutienė, Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Ženeta Seniūnienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja, narė;
 • Virginija Šoblinskienė, Juridinio skyriaus vedėja, narė;
 • Kristina Žiaušienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurios teritorijoje gyvena asmuo, prašantis atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių, atstovas, narys.
 
Funkcijos  

 

Pavadinimas Apžiūros-konkurso „Gražinkime savo aplinką“ vertinimo komisija
Nariai
 • Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pirmininkas;
 • Vitalija Valančiūtė – Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkė, narė;
 • Reda Kasnauskė – Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja-vyr. architektė, narė;
 • Ženeta Seniūnienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja, narė;
 • Dalia Činkienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja, narė;
 • Gintarė Benaitytė – Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, nariai;
 • Jurgita Tertelienė – Kretingos muziejaus gamtos skyriaus vedėja, narė.
   
Funkcijos