Komisijos ir darbo grupės

Pavadinimas Strateginio planavimo taryba
Nariai
 • Juozas Mažeika – Kretingos rajono savivaldybės meras, tarybos primininkas;
 • Steponas Baltuonis – savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 • Augenija Juknevičienė – savivaldybės tarybos narė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
 • Antanas Kalnius – savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Vytautas Lukauskas – savivaldybės tarybos narys, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkas;
 • Dangiras Samalius – savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 • Danutė Skruibienė – savivaldybės tarybos narė, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narė;
 • Almantas Skruibys – savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija
Nariai
 • Juozas Mažeika, rajono savivaldybės meras, pirmininkas.

Nariai:

 • Vilius Adomaitis, savivaldybės Tarybos narys, nepriklausantis jokiai frakcijai (visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ atstovas);
 • Augenija Juknevičienė, savivaldybės Tarybos narių Socialdemokratų partijos frakcijos atstovė;
 • Antanas Kalnius, savivaldybės Tarybos narių Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio partijos frakcijos atstovas;
 • Valerijonas Kubilius, savivaldybės Tarybos narių Socialdemokratų partijos frakcijos atstovas;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė, savivaldybės Tarybos narių Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovė;
 • Vytautas Ročys, savivaldybės Tarybos narių Socialdemokratų partijos frakcijos atstovas;
 • Danutė Skruibienė, savivaldybės Tarybos narių Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio partijos frakcijos atstovė;
 • Saulius Šopaga, savivaldybės Tarybos narių Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas.
Funkcijos  

 

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba
Nariai
 • Bernardas Saulius Belickas, Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno diakonas;
 • Augenija Juknevičienė, rajono savivaldybės Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
 • Rita Kasparavičiūtė, Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja);
 • Lidija Kuklienė, dailininkė;
 • Reimunda Ruškuvienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
 • Dangiras Samalius, rajono savivaldybės Tarybos Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 • Almantas Skruibys, rajono savivaldybės Tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Edvardas Tedevušas Stalmokas, tautodailininkas;
 • Pranas Varkojis, UAB „Pranas Varkojis ir Ko“ direktorius
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos miestui bei rajonui svarbių sukakčių minėjimo organizacinis komitetas
Nariai
 • Juozas Mažeika, rajono savivaldybės meras, pirmininkas.
 • Danutė Skruibienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

 • Dalia Činkienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Stanislovas Juknevičius, Kretingos miesto seniūnas;
 • Nikolajus Gnedojus, Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;
 • Almantas Skruibys, rajono savivaldybės Tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Antanas Sungaila, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas;
 • Reimunda Ruškuvienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
 • Antanas Blužas, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas;
 • Nerijus Gedminas, Kretingos rajono kultūros centro E. Radžiaus teatro vyr. režisierius;
 • Birutė Karčauskienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė;
 • Stasė Preibienė, Salantų kultūros centro direktorė;
 • Pranas Razmus, Kretingos rajono kultūros centro direktorius.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinė Atestavimo komisija
Nariai
 • Juozas Mažeika, rajono Savivaldybės meras, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Dalia Činkienė, rajono Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Algimantas Gedvilas, rajono Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Reimunda Ruškuvienė, rajono Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Nuolatinė komisija prašymams dėl lengvatų teikimo už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nagrinėti ir siūlymams savivaldybės Tarybai teikti
Nariai
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė;
 • Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė, narė;
 • Birutė Kaunienė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos administravimo skyriaus vyr. vadybininkė, narė;
 • Algimantas Gedvilas – Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, narys;
 • Jūratė Jokubavičienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Sigutė Jazbutienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, narė;
 • seniūnijos, kurios teritorijoje gyvena prašymo autorius, seniūnas, narys.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Paramos teikimo komisija
Nariai
 • Juozas Mažeika – Kretingos rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas.
 • Danutė Blagnienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Antanas Turauskis – Imbarės seniūnas, narys;
 • Violeta Lukoševičienė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, narė;
 • Vanda Verbutienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja, narė.
Funkcijos

Pagrindiniai komisijos uždaviniai – Kretingos rajono savivaldybės gyventojų prašymų dėl socialinės paramos skyrimo svarstymas ir sprendimų priėmimas.

Komisija, vykdydama pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • svarsto pateiktus Kretingos rajono savivaldybės gyventojų prašymus dėl vienkartinės piniginės paramos ir priima sprendimus dėl jos skyrimo;
 • analizuoja šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, prašymus dėl atleidimo nuo mokėjimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
 • analizuoja šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą, prašymus dėl atleidimo nuo mokėjimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
 • nagrinėja ir kitus su socialine parama susijusius klausimus, priima Komisijos kompetencijai priskirtus sprendimus ar teikia pasiūlymus Tarybai, merui, administracijos direktoriui.

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Nariai
 • Antanas Puodys – Savivaldybės Tarybos narys, komisijos pirmininkas.
 • Virginija Šoblinskienė – Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Sigita Riepšaitė – Savivaldybės Tarybos sekretorė, komisijos sekretorė;
 • Gražina Bendikienė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja, komisijos narė;
 • Jonas Petrikas – advokatas, komisijos narys.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Komisija prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti
Nariai
 • Kęstutis Bončkus – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas;
 • Nikolajus Gnedojus – Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;
 • Renata Jonauskienė – Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Stanislovas Juknevičius – Kretingos miesto seniūnijos seniūnas;
 • Vaidas Kuprelis - Savivaldybės tarybos narys;
 • Violeta Lukoševičienė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja;
 • Asta Pocienė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Danutė Skruibienė – Savivaldybės mero pavaduotoja.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Antikorupcijos komisija
Nariai
 • Jonas Drungilas – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Antanas Kalnius – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Arvydas Matiejauskas – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis;
 • Raimundas Puškorius – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Sigita Riepšaitė – Savivaldybės Tarybos sekretorė;
 • Ingrida Rinkevičienė – Kretingos seniūnijos seniūnaitė;
 • Edmundas Valantiejus – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Liudvikas Žutautas – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Etikos komisija
Nariai
 • Antanas Puodys – rajono savivaldybės tarybos narys, etikos komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Ingrida Rinkevičienė – Kretingos seniūnijos seniūnaitė;
 • Augenija Juknevičienė – rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Jonas Drungilas – rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Pranas Liaučius – Kretingos miesto seniūnaitis;
 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 • Vytautas Kazimieras Vaičionis – Kretingos miesto seniūnaitis.
Funkcijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatai (pakeitimas)

 

Pavadinimas Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų vertinimo komisija 
Nariai
 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Reimunda Ruškuvienė – Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Diana Laimutė Garjonienė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Gintarė Benaitytė – Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė;
 • Raimundas Puškorius – Savivaldybės tarybos narys;
 • Giedrė Ringytė – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė. 
Funkcijos Svarstyti, įvertinti projektų paraiškas bei pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas dėl dalinio finansavimo. 

 

Pavadinimas Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisija 
Nariai
 • Danutė Skruibienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė.
 • Dalia Činkienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Algimantas Gedvilas, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Nijolė Vaičienė, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė;
 • Reimunda Ruškuvienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas.
Funkcijos Teikti steigėjui išvadas dėl juridinio asmens pripažinimo kultūros centru. 

 

Pavadinimas Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisija (savivaldybės Tarybos įgaliojimų laikui)
Nariai

 

 • Danutė Skruibienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Reimunda Ruškuvienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, komisijos pirmininkės pavaduotoja.

Nariai:

 • Dalia Činkienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Diana Garjonienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Marija Aldona Juškienė, Kretingos moterų mokymo ir informacijos centro projektų koordinatorė;
 • Raimundas Puškorius, rajono savivaldybės Tarybos narys;
 • Vytautas Ročys, rajono savivaldybės Tarybos narys.
Funkcijos Svarstyti, vertinti bei pateikti išvadas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl kultūrinės veiklos programos projektų finansavimo. 

 

Pavadinimas Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone taryba 
Nariai
 • Diana Brazdeikienė, rajono Kultūros centro Meno skyriaus vedėja-etnokultūros specialistė;
 • Dalia Činkienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė, savivaldybės Tarybos Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Birutė Naujokaitienė, savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
 • Raimundas Puškorius, savivaldybės Tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys;
 • Virginija Rudavičienė, VŠĮ Pranciškonų gimnazijos etninės kultūros mokytoja ekspertė;
 • Danutė Skruibienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 • Lina Stanienė, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos pirmininkė;
 • Nijolė Vasiliauskienė, Kretingos muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja.
Funkcijos

Padėti Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką rajone.

Koordinuoti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimą. Teikti išvadas ir pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai, rajono Kultūros ir meno tarybai, rajono kultūros ir švietimo įstaigoms etninės kultūros klausimais.  

  

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
Nariai
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Vilius Adomaitis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo komiteto narys;
 • Brigita Barkauskaitė – Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ prezidentė;
 • Sigutė Bendikienė – asociacijos „Kretingos viltis“ pirmininkė;
 • Danutė Blagnienė – savivaldybės administracijos Socialinių ir sveikatos reikalų skyriaus vedėja;
 • Jurgita Cinskienė – Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro direktorė;
 • Dalia Činkienė – savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Jūratė Mačernienė – Kūlupėnų kaimo bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė;
 • Angelina Paulauskienė – asociacijos Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto projektų vadovė;
 • Zigmantė Petrauskienė – viešosios įstaigos „Meno skliautas“ narė;
 • Aurimas Rapalis – viešosios įstaigos „Ceklio kuršiai“ direktorius;
 • Danutė Šorienė – tautodailininkų klubo „Verpstė“ pirmininkė.
Funkcijos
 • teikti pasiūlymus bei išvadas rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo klausimais;
 • teikti pasiūlymus bei išvadas Kretingos rajono savivaldybės institucijoms dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių prioritetų;
 • inicijuoti rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programų rengimą bei teikti pasiūlymus dėl parengtų programų priemonių finansavimo prioritetų.

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
Nariai
 • Danutė Skruibienė - Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, tarybos pirmininkė.

Nariai:

 • Brigita Barkauskaitė - Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ prezidentės pavaduotoja;
 • Vaidas Butkevičius - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, jaunimo ir sporto reikalų komiteto narys;
 • Gabrielė Kalniškytė - Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė.
 • Vaidas Kuprelis - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 • Rasa Lazdauskaitė - Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos valdybos narė;
 • Asta Pocienė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
 • Giedrė Ringytė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
 • Augustas Simukaitis – Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkas;
 • Irma Vilutytė - Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios rinktinės Kretingos 5-osios kuopos 3 būrio vadė.
Funkcijos
 • teikia siūlymus savivaldybės Tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 • inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 • teikia siūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
 • analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės Tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.

  

Pavadinimas Nuolatinė statybos komisija
Nariai

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai:

 • Reda Kasnauskė – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja - vyriausioji architektė, komisijos pirmininkė;
 • Tomas Brazdžius – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos sekretorius;
 • Kristina Žiaušienė – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, narė;
 • Ingrida Augutienė – Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Jūratė Jokubavičienė – Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, narė;
 • Rima Lukauskienė – Statybos skyriaus vedėja, narė;
 • Algirdas Mulvinskas – Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas (paminklotvarkininkas), narys;
 • Seniūnijos seniūnas – pagal objektų teritorinį priklausomumą, narys.
 • Teritorijų planavimo sąlygas rengiančios ir statinio projektavimo sąlygas nustatančios institucijos - Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus atstovas, narys;
 • TEO LT, AB atstovas, narys;
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ atstovas, narys;
 • Akcinės bendrovės „VST“ atstovas, narys;
 • Valstybės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ atstovas, narys;
 • Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ atstovas, narys;
 • SĮ „Kretingos komunalininkas“ atstovas, narys;
 • Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus - uždarosios akcinės bendrovės ,,Kretingos būstas“ atstovas, narys;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas, narys;
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos šilumos tinklai“ atstovas, narys;
 • už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos institucijos - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio atstovas, narys;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos atstovas, narys;
 • Kretingos rajono policijos komisariato atstovas, narys;
 • Salantų regioninio parko direkcijos atstovas, narys;
 • Lietuvos neįgaliųjų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas, narys;
 • Žmonių su negalia Viešosios įstaigos „Aplinka visiems“ atstovas, narys.

Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos atstovai:

 • Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovas, narys;
 • Kretingos rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas, narys.

Funkcijos

 • Patikrina ir nustato, ar teritorijų planavimo dokumentas, statybos projektas atitinka galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nustatytą teritorijos tvarkymo režimą ir reglamentus bei planavimo ir projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus;
 • protokolu įformina teritorijų planavimo dokumento ar statinio projekto patikrinimo rezultatus;
 • derina (nederina) teritorijų planavimo dokumentą, rekomenduoja išduoti (neišduoti) statybos (griovimo) leidimą.

 

Pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija

Nariai

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas, pirmininkas.

Komisijos nariai:

 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus įgaliotas atstovas, narys;
 • Salantų regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas, narys;
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos sekretorius.

Funkcijos

 

Pavadinimas

Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti

Nariai

Komisijos nariai:
 • Ženeta Seniūnienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja, pirmininkė;
 • Ingrida Augutienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė, narė;
 • Jūratė Jokubavičienė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Seniūnijos, kurios teritorijoje skaičiuojama nuostolių padaryta žala, seniūnas, narys.
Komisijos darbe kviečiami dalyvauti:
 • Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros atstovas;
 • Salantų regioninio parko direkcijos atstovas; VĮ Kretingos miškų urėdijos atstovas;
 • Medžioklės ploto, kuriame padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, naudotojų atstovas.

Funkcijos

Apskaičiuoti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams ir miškui.

 

Pavadinimas

Komisija laisvės kovoms įamžinti

Nariai

 • Danutė Skruibienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Diana Laimutė Garjonienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas;
 • Vaidas Kuprelis, rajono savivaldybės Tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė, rajono savivaldybės Tarybos Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Algirdas Mulvinskas, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistas (paminklotvarkininkas);
 • Saulius Šopaga, rajono savivaldybės Tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 • Daiva Tranizienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Valerija Žalienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kretingos filialo pirmininkė.

Funkcijos

 

 

 

 

Pavadinimas

Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija

Nariai

 • Palmira Jurgilienė, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.

Nariai:

 • Anžela Daugalienė, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
 • Rita Kasparavičiūtė, Kretingos rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja;
 • Regina Katkuvienė, Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Gražina Ramančiūnienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
 • Sigita Riepšaitė, Savivaldybės tarybos sekretorė;
 • Vaiva Žekonienė, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Teritorijų planavimo komisija

Nariai

 • Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas);
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliotas atstovas;
 • Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą (Aplinkos apsaugos agentūros) atstovas;
 • Visuomenės sveikatos centro apskrityje įgaliotas atstovas;
 • Salantų regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotas atstovas;
 • inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) įgalioti atstovai;
 • kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų įgalioti atstovai.

Funkcijos

 Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas

 

Pavadinimas

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba

Nariai

 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, bendruomenės tarybos pirmininkė;
 • Alvydas Poškys – Darbėnų seniūnijos seniūnas, bendruomenės tarybos pirmininko pavaduotojas;
 • Rasa Piekienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, bendruomenės tarybos sekretorė.
 • Danutė Blagnienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja;
 • Virginija Japšienė – vaiko globėja;
 • Jūratė Kazlauskienė – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė;
 • Margarita Lizdenytė – VšĮ Šv. Antano dienos centro direktorė;
 • Daiva Lubienė – Kretingos socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja;
 • Violeta Lukoševičienė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja;
 • Ingrida Rinkevičienė – Kurmaičių kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Augustas Simukaitis – Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinių parlamento narys;
 • Diana Špučienė – Kretingos socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja;
 • Vida Tamošauskienė – Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro socialinė pedagogė;
 • Inna Viršilienė – VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktorė.

Funkcijos

Įtraukti savivaldybės bendruomenę į vaiko teisių apsaugos sistemos savivaldybėje formavimą, teikti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo bendruomenėje.

 

Pavadinimas

Eismo saugumo komisija

Nariai

 • Povilas Černeckis – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Marijona Stukanienė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė, komisijos sekretorė.

Nariai:

 • Tomas Brazdžius – Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr.specialistas, narys;
 • Antanas Gedminas – Savivaldybės administracijos Kretingos seniūnijos seniūnas, narys;
 • Stanislovas Juknevičius – Savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnas, narys;
 • Ramūnas Korsakas – UAB Kretingos autobusų parko direktorius, narys;
 • Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė, narė (direktorės įpareigotas atstovas).

Kviečiami dalyvauti komisijoje:

 • Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kretingos policijos poskyrio atstovas;
 • VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Kretingos kelių tarnybos atstovas;
 • Antanas Puodys - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Funkcijos

 

 

 

Pavadinimas

Darbo grupė dėl viešojo keleivinio transporto Kretingos rajone vystymo perspektyvos ir jos įgyvendinimo priemonių parinkimo

Nariai

 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Konstantinas Skierus – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Saulius Šopaga – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Lukauskas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Ročys – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Vladas Baltuonis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Darius Petreikis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisija

Nariai

 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Dalia Činkienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Diana Laimutė Garjonienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
 • Rasa Jokšienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė;
 • Giedrė Ringytė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.
   

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisija

Nariai

 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Sigutė Bendikienė – asociacijos „Kretingos viltis“ pirmininkė, narė;
 • Dalia Činkienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Diana Laimutė Garjonienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Jūratė Mačernienė – Kūlupėnų kaimo bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė, narė;
 • Saulius Šopaga – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, narys;
 • Danutė Šorienė – tautodailininkų klubo „Verpstė“ pirmininkė, narė.

Funkcijos