Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2019 m. II ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
3029
1
3114
Mero pavaduotojas
2256
1
2595
Tarybos sekretorius
835
1
1223
Mero padėjėjas
689
 
 
Mero patarėjas
835
1
1960
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
2288
1
3330
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
2086
1
3617
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas
1605
16
2450
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1278
12
1882
Vyriausiasis specialistas
1023
42
1426
Vyresnysis specialistas
938
2
1325
Specialistas
839
5
1232
Seniūnas
1252
8
1932
Seniūno pavaduotojas
1176
4
1702
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
607
2
856
Vedėjas
1118
1
1603
Buhalteris
884
6
1234
Specialistas
735
21,5
987
Socialinio darbo specialistas
675
8
929
Žemės ūkio specialistas
643
5,75
884
Specialistas ūkio reikalams
625
7
818
Raštvedys
559
1
732
Elektros energetikos inžinierius
673
2,5
1015
Elektrikas
472
5
633
Vairuotojas
758
4,5
1012
Sporto organizatorius
469
6
616
Kapinių prižiūrėtojas
400
5,5
555
Darbininkas
415
10,75
578
Valytojas
400
11
563
Sargas
400
3
555
Traktorininkas
482
5
636
 
 
Per I ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų neišmokėta.
 
Surinktas turinys