Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2018 m. I ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
2017m. vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2018m. I ketvirčio vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
2969
1
3029
Mero pavaduotojas
2192
1
2226
Tarybos sekretorius
877
1
835
Mero padėjėjas
679
1
689
Mero patarėjas
822
1
835
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
2127
1
2288
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1942
1
2086
Karjeros valstybės tarnautojai 
Skyriaus vedėjas
1526
17
1586
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1180
8
1263
Vyriausiasis specialistas
969
46
1004
Vyresnysis specialistas
871
2
909
Specialistas
778
5
823
Seniūnas
1241
8
1203
Seniūno pavaduotojas
1074
4
1133
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
570
2
596
Vedėjas
861
1
1052
Buhalteris
776
6
870
Specialistas
655
22,5
707
Socialinio darbo specialistas
639
8
665
Žemės ūkio specialistas
569
5,5
629
Specialistas ūkio reikalams
565
7
618
Raštvedys
521
1
552
Elektros energetikos inžinierius
631
2,5
665
Elektrikas
440
5
466
Vairuotojas
636
4,5
750
Sporto organizatorius
435
6
461
Kapinių prižiūrėtojas
380
5,5
400
Darbininkas
396
11,5
420
Valytojas
380
10
400
Sargas
380
3
400
Traktorininkas
443
5
468
 
Per I ketvirtį vienkartinių išmokų neišmokėta.
Surinktas turinys