Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2018 m. IV ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
Darbuotojų skaičius
2018m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
1
3029
Mero pavaduotojas
1
2256
Tarybos sekretorius
1
835
Mero padėjėjas
1
689
Mero patarėjas
1
835
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
1
2288
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1
2086
Karjeros valstybės tarnautojai 
Skyriaus vedėjas
17
1605
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
9
1278
Vyriausiasis specialistas
44
1023
Vyresnysis specialistas
2
938
Specialistas
5
839
Seniūnas
8
1252
Seniūno pavaduotojas
4
1176
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
2
607
Vedėjas
1
1118
Buhalteris
6
884
Specialistas
23
735
Socialinio darbo specialistas
8
675
Žemės ūkio specialistas
5,5
643
Specialistas ūkio reikalams
7
625
Raštvedys
1
559
Elektros energetikos inžinierius
2,5
673
Elektrikas
5
472
Vairuotojas
4,5
758
Sporto organizatorius
6
469
Kapinių prižiūrėtojas
5,5
400
Darbininkas
11,5
415
Valytojas
10
400
Sargas
3
400
Traktorininkas
5
482
 
 
Per IV ketvirtį buvo išmokėta 2783 eurai vienkartinių piniginių išmokų 3 valstybės tarnautojams.
 
Surinktas turinys