Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2017 m. IV ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
Darbuotojų skaičius
2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
1
2969
Mero pavaduotojas
1
2192
Tarybos sekretorius
1
679
Mero padėjėjas
1
822
Mero patarėjas
1
877
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
1
2127
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1
1942
Karjeros valstybės tarnautojai 
Skyriaus vedėjas
18
1526
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
10
1180
Vyriausiasis specialistas
47
969
Vyresnysis specialistas
2
871
Specialistas
5
778
Seniūnas
8
1241
Seniūno pavaduotojas
3
1074
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
2
570
Vedėjas
1
861
Buhalteris
6,5
776
Specialistas
21,5
655
Socialinio darbo specialistas
8
639
Žemės ūkio specialistas
5,5
569
Socialinis darbuotojas
9
706
Specialistas ūkio reikalams
6
565
Raštvedys
1,5
521
Elektros energetikos inžinierius
2,5
631
Elektrikas
4,5
440
Vairuotojas
4,5
636
Sporto organizatorius
6
435
Kapinių prižiūrėtojas
5,5
380
Darbininkas
11,5
396
Valytojas
10
380
Sargas
3
380
Traktorininkas
5
443
 
Per IV ketvirtį buvo išmokėta 7155 eurų vienkartinių piniginių išmokų 14 valstybės tarnautojų. 
Surinktas turinys