Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2019 m. I ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
2018m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2019m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
3029
1
3986
Mero pavaduotojas
2256
1
2984
Tarybos sekretorius
835
 
0
Mero padėjėjas
689
1
900
Mero patarėjas
835
1
1107
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
2288
1
3249
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
2086
1
2962
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas
1605
17
2440
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1278
11
1835
Vyriausiasis specialistas
1023
43
1325
Vyresnysis specialistas
938
2
1320
Specialistas
839
5
1204
Seniūnas
1252
8
1787
Seniūno pavaduotojas
1176
4
1661
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
607
2
856
Vedėjas
1118
1
1603
Buhalteris
884
6
1234
Specialistas
735
23,5
988
Socialinio darbo specialistas
675
8
929
Žemės ūkio specialistas
643
5,75
894
Specialistas ūkio reikalams
625
7
818
Raštvedys
559
1
732
Elektros energetikos inžinierius
673
2,5
1015
Elektrikas
472
5
633
Vairuotojas
758
4,5
1012
Sporto organizatorius
469
6
622
Kapinių prižiūrėtojas
400
5,5
555
Darbininkas
415
10,75
594
Valytojas
400
11
563
Sargas
400
3
555
Traktorininkas
482
5
636
 
 
Per I ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų neišmokėta.
 
Surinktas turinys