Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2017 m. I ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
2016m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2017m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
2913
1
2929
Mero pavaduotojas
2192
1
2192
Mero padėjėjas
679
1
679
Mero patarėjas
822
1
822
Tarybos sekretorius
892
1
896
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
2000
1
2000
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1803
1
1828
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas
1500
19
1515
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1129
11
1159
Vyriausiasis specialistas
943
46
945
Vyresnysis specialistas
835
2
860
Specialistas
755
5
774
Seniūnas
1222
8
1244
Seniūno pavaduotojas
1051
3
1063
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
511
2
553
Vedėjas
752
1
852
Buhalteris
690
7
749
Specialistas
583
21,5
646
Socialinio darbo specialistas
579
9
669
Žemės ūkio specialistas
528
5,5
553
Socialinis darbuotojas
640
9
663
Specialistas ūkio reikalams
524
6
553
Raštvedys
477
2
506
Elektros energetikos inžinierius
569
2,5
624
Elektrikas
396
4,5
427
Vairuotojas
558
4,5
586
Sporto organizatorius
365
6
419
Kapinių prižiūrėtojas
365
5,5
380
Darbininkas
379
11,5
393
Valytojas
365
10
380
Sargas
365
3,5
380
Traktorininkas
395
5
429

 

Per I ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.

Surinktas turinys