Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2018 m. II ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
2017m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2018m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
2969
1
3029
Mero pavaduotojas
2192
1
2226
Tarybos sekretorius
877
1
835
Mero padėjėjas
679
1
689
Mero patarėjas
822
1
835
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
2127
1
2288
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1942
1
2086
Karjeros valstybės tarnautojai 
Skyriaus vedėjas
1526
17
1607
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1180
8
1330
Vyriausiasis specialistas
969
46
1038
Vyresnysis specialistas
871
2
947
Specialistas
778
5
843
Seniūnas
1241
8
1270
Seniūno pavaduotojas
1074
4
1192
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
570
2
611
Vedėjas
861
1
1140
Buhalteris
776
6
888
Specialistas
655
22,5
737
Socialinio darbo specialistas
639
8
676
Žemės ūkio specialistas
569
5,5
644
Specialistas ūkio reikalams
565
7
626
Raštvedys
521
1
561
Elektros energetikos inžinierius
631
2,5
676
Elektrikas
440
5
473
Vairuotojas
636
4,5
760
Sporto organizatorius
435
6
468
Kapinių prižiūrėtojas
380
5,5
400
Darbininkas
396
11,5
413
Valytojas
380
10
400
Sargas
380
3
400
Traktorininkas
443
5
493
 
Per II ketvirtį vienkartinių išmokų neišmokėta.
 
Surinktas turinys