Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2016 m.

Pareigų pavadinimas 
Darbuotojų skaičius
2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
1
2913
Mero pavaduotojas
1
2192
Tarybos sekretorius
1
892
Mero padėjėjas
1
679
Mero patarėjas
1
822
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
1
2000
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1
1803
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas
19
1500
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
11
1129
Vyriausiasis specialistas
45
943
Vyresnysis specialistas
5
835
Specialistas
5
755
Seniūnas
8
1222
Seniūno pavaduotojas
3
1051
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
2
511
Vedėjas
1
752
Buhalteris
7
690
Vyriausiasis specialistas
3
656
Vyresnysis specialistas
7
616
Specialistas
10
537
Socialinės paramos specialistas
9
579
Žemės ūkio specialistas
5,5
528
Socialinis darbuotojas
9
640
Specialistas ūkio reikalams
6
524
Seniūnijos raštvedys
2,5
477
Energetikas
3
569
Elektrikas
4
396
Vairuotojas
5,5
558
Sporto organizatorius
6
365
Kapinių prižiūrėtojas
5,5
365
Darbininkas
10,5
379
Kūrikas
0,5
365
Valytojas
10
365
Sargas
3,5
365
Traktorininkas
5
395
 
Per IV ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams išmokėta nebuvo.
Surinktas turinys