Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2017 m. III ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
2016m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2017m.  III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
2913
1
2983
Mero pavaduotojas
2192
1
2192
Mero padėjėjas
679
1
679
Mero patarėjas
822
1
822
Tarybos sekretorius
892
1
896
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
2000
1
2253
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1803
1
2055
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas
1500
19
1528
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1129
9
1178
Vyriausiasis specialistas
943
46
981
Vyresnysis specialistas
835
2
876
Specialistas
755
5
802
Seniūnas
1222
7
1280
Seniūno pavaduotojas
1051
3
1063
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
511
2
574
Vedėjas
752
1
864
Buhalteris
690
7
828
Specialistas
583
20,5
634
Socialinio darbo specialistas
579
8
623
Žemės ūkio specialistas
528
5,5
574
Socialinis darbuotojas
640
8,5
694
Specialistas ūkio reikalams
524
6
556
Raštvedys
477
1
526
Elektros energetikos inžinierius
569
2,5
634
Elektrikas
396
4,5
443
Vairuotojas
558
4,5
662
Sporto organizatorius
365
6
439
Kapinių prižiūrėtojas
365
5,5
380
Darbininkas
379
11,5
393
Valytojas
365
10
380
Sargas
365
3
380
Traktorininkas
395
5
446
 
Per III ketvirtį išmokėta viena 500,00 eurų vienkartinė piniginė išmoka karjeros valstybės tarnautojui.
Surinktas turinys