Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2018 m. III ketvirtis

Pareigų pavadinimas
2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
2969
1
3029
Mero pavaduotojas
2192
1
2286
Tarybos sekretorius
877
1
835
Mero padėjėjas
679
1
689
Mero patarėjas
822
1
835
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
2127
1
2288
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1942
1
2086
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas
1526
17
1607
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1180
10
1273
Vyriausiasis specialistas
969
42
1022
Vyresnysis specialistas
871
2
947
Specialistas
778
5
845
Seniūnas
1241
8
1279
Seniūno pavaduotojas
1074
4
1192
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
570
2
611
Vedėjas
861
1
1140
Buhalteris
776
6
888
Specialistas
655
22,5
741
Socialinio darbo specialistas
639
8
680
Žemės ūkio specialistas
569
5,5
646
Specialistas ūkio reikalams
565
7
628
Raštvedys
521
1
561
Elektros energetikos inžinierius
631
2,5
676
Elektrikas
440
5
475
Vairuotojas
636
4,5
760
Sporto organizatorius
435
6
473
Kapinių prižiūrėtojas
380
5,5
400
Darbininkas
396
11,5
413
Valytojas
380
10
400
Sargas
380
3
400
Traktorininkas
443
5
493

 

Per III ketvirtį išmokėta 689,00 eurai vienkartinių išmokų dviem valstybės tarnautojams.

Surinktas turinys