Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį. 2017 m. II ketvirtis

Pareigų pavadinimas 
2016m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2017m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
2913
1
2983
Mero pavaduotojas
2192
1
2192
Mero padėjėjas
679
1
679
Mero patarėjas
822
1
822
Tarybos sekretorius
892
1
896
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
2000
1
2000
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
1803
1
1828
Karjeros valstybės tarnautojai 
Skyriaus vedėjas
1500
19
1524
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1129
10
1192
Vyriausiasis specialistas
943
46
969
Vyresnysis specialistas
835
2
870
Specialistas
755
5
780
Seniūnas
1222
8
1262
Seniūno pavaduotojas
1051
3
1063
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
511
2
574
Vedėjas
752
1
864
Buhalteris
690
7
731
Specialistas
583
21,5
667
Socialinio darbo specialistas
579
8
623
Žemės ūkio specialistas
528
5,5
574
Socialinis darbuotojas
640
9
689
Specialistas ūkio reikalams
524
6
556
Raštvedys
477
2
526
Elektros energetikos inžinierius
569
2,5
634
Elektrikas
396
4,5
443
Vairuotojas
558
4,5
633
Sporto organizatorius
365
6
439
Kapinių prižiūrėtojas
365
5,5
380
Darbininkas
379
11,5
393
Valytojas
365
10
380
Sargas
365
3,5
380
Traktorininkas
395
5
446

 

Per II ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.

Surinktas turinys