Plėtros projektų archyvas

Atnaujinta Kūlupėnų centrinė aikštė

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Centrinės aikštės įrengimas ir privažiavimo kelio prie visuomenės paskirties pastatų rekonstrukcija Kūlupėnų k.“ (Nr. LEADER-12-KRETINGA-04-001), remiamą Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.  Išsamiau »

Projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“ Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-005, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė 1.595.766,74 Lt: iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 1.356.401,72 Lt, Savivaldybės biudžeto lėšos – 239.365,03 Lt  Išsamiau »

Įgyvendintas inovatyvus valstybės tarnautojų mokymų projektas

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su šešiomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis (Klaipėdos ir Palangos miestų, Šilutės, Skuodo, Klaipėdos rajonų ir Neringos) įgyvendino inovatyvų projektą „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuojamų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“ pagal Vidaus reikalų ministerijos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.  Išsamiau »

Padvariuose įrengta poilsio – rekreacinė zona

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis remiamą projektą „Poilsio – rekreacijos zonos įrengimas prie pirmojo tvenkinio, Kretingos rajone, Padvarių kaime“.  Išsamiau »

Atnaujinti Žvainių bendruomenės kultūros namai

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Salantų kultūros centro Žvainių kultūros namų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. LEADER-12-KRETINGA-03-24), remiamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  Išsamiau »

Modernizuotas VšĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatorinis konsultacinis skyrius

Kretingos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatoriniame konsultacijų skyriuje“.   Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Sporto ir poilsio teritorijos sukūrimas Kurmaičiuose“

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Sporto ir poilsio teritorijos sukūrimas Kurmaičiuose“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.  Išsamiau »

Surinktas turinys