Statybos skyriaus prašymų formos ir kiti dokumentai

Prašymo formos

Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą kito statytojo vardu

Prašymas išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui

Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)

 

Kiti dokumentai

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašas ( priedai)

 

SVARBU! Informacija dėl darbų saugos vykdant asbestcemenčio stogų dangos šalinimą

Metodinė informacija "Asbestcemenčio stogų dangos šalinimas"

 

Mokestis už:

  • leidimo statyti naują ypatingą statinį (statinius) išdavimą - 150 EUR;
  • leidimo statyti naują neypatingą statinį (statinius) išdavimą - 78 EUR;
  • leidimo rekonstruoti ypatingą statinį (statinius) išdavimą - 150 EUR;
  • leidimo rekonstruoti neypatingą statinį (statinius) išdavimą - 78 EUR;
  • leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu išdavimą - 28 EUR;
  • leidimo atnaujinti (modenizuoti) pastatą išdavimą - 37 EUR;
  • rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo Lietuvos Respublikos Statytos įstatymo 20 str. 1 dalies 4-13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas) išdavimą - 37 EUR.

 

Įmokos kodas: 53056

Įmokos pavadinimas: Už leidimą

Gavėjas: Klaipėdos AVMI

Gavėjo sąskaita: LT247300010112394300