Dainų šventės

Pasibaigus šventei...

AČIŪ visiems dirbusiems, organizavusiems, kritikavusiems, siūliusiems idėjas, diskutavusiems, visiems šokusiems, dainavusiems, grojusiems. Daug buvo saulės, dainų, šokių, šurmulio, vėlyvų vakarų, nemiegotų naktų, besišypsančių veidų... smagu buvo.  Išsamiau »

Padėkos Dainų šventėje dalyvavusių kolektyvų vadovams

Liepos 9 dieną Kretingos rajono kultūros centre Savivaldybės vadovai pagerbė Kultūros centro kolektyvų vadovus, parengusius meno kolektyvus Lietuvos dainų šventei „Čia – mano namai“.  Išsamiau »

Kultūros ministro padėka

Kretingos rajono dainų švenčių istorija

Pirmieji lietuviški vieši vakarai Kretingoje (apylinkėje) surengti 1905 ir 1907 m. (B. Kviklys „Mūsų Lietuva“, t. 4, Vilnius, 1991, p. 253). 1905 m. Kretingos valsčiuje Petrikaičių kaime buvo surengtas pirmasis lietuviškas viešas vakaras, kurio metu sušoktas pirmasis lietuviškas sceninis šokis „Aguonėlė“. Jį šoko 5 mergaitės ir vadovė Elena Mekuškaitė.

Šiandien su pagarba ir meile tariame sceninio šokio kūrėjos Ligijos Sofijos Vaičiulėnienės vardą, kurios dėka metai po metų augo šokio menas, buvo skatinamas jaunimas dalyvauti šokių kolektyvuose. Vėliau išaugę choreografijos kolektyvai buvo užuomazga rengti rajono dainų ir šokių šventes.

1930 m. birželio 29 d. Kretingoje įvyko pirmoji sporto ir dainų šventė. Ją Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejui paminėti surengė Kretingos miesto ir valsčiaus mokyklų mokytojai. (Lietuvos aidas, 1930, liepos 7, p. 7).

1950 m. birželio 25 d., tik įsikūrus Kretingos rajonui, vyko pirmoji rajono dainų ir šokių šventė. Dalyvavo daugiau nei 1000 dalyvių, iš jų 500 choristų. Šioje šventėje, kaip sceninio šokio simbolis, buvo sušokta „Aguonėlė“, taip pat estų liaudies šokis „Kalamies“, latvių - „Rucavietis“. Chorai atliko latvių liaudies dainą „Vėjeli, pūsk“ ir baltarusių – „Bulbė“. Šventės chorų vadovai ir vyr. dirigentai - Vaclovas Pocius ir Pranas Narušis (tėvas), vyr. choreografė - Ligija Sofija Vaičiulėnienė.  Išsamiau »

Surinktas turinys