Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimas pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims

Pensinio amžiaus asmenims specialiųjų poreikių lygis nustatomas šiais atvejai:

1. kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatė specialiuosius poreikius;

2. kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui, invalidumo grupės prilyginamos specialiųjų poreikių lygiui, remiantis turimais invalidumo pažymėjimais:

2.1. I invalidumo grupė prilyginama didelių specialiųjų poreikių lygiui,

2.2. II invalidumo grupė prilyginama vidutinių specialiųjų poreikių lygiui,

2.3. III invalidumo grupė prilyginama nedidelių specialiųjų poreikių lygiui;

3. kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, darbingumo lygis prilyginimas remiantis darbingumo lygio pažyma:

3.1. 0-25 proc. darbingumo lygis prilyginamas didelių specialiųjų poreikių lygiui,

3.2. 30-55 proc. darbingumo lygis prilyginamas vidutinių specialiųjų poreikių lygiui.

 

Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis, kreipiasi į Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

1. nustatytos formos prašymą (rašomą skyriuje);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

3. kitų valstybių piliečiai - leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. asmenys, kuriems nebuvo nustatytas invalidumas ar darbingumo lygis – specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;

5. asmenys, kuriems buvo nustatytas invalidumas – invalidumo pažymėjimą (išduotą Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos);

6. asmenys, kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis – darbingumo lygio pažymą arba neįgaliojo pažymėjimą,

7. 3 x 4 cm dydžio dokumentinę nuotrauką,

8. kitus dokumentus, priklausomai nuo konkrečios situacijos.

 

Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo gali kreiptis neįgaliojo įgaliotas atstovas, jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (išskirtiniais atvejais kreiptis gali ir kiti suinteresuoti asmenys), kuris papildomai pateikia:

1. savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. atitinkamai įgaliojimą, giminystės ryšį, globos, rūpybos steigimą ar asmens atstovavimą liudijančius dokumentus.

 

Įvertinus asmens nustatytus specialiuosius poreikius ar atlikus invalidumo grupės prilyginimą specialiųjų poreikių lygiui, ar atlikus darbingumo lygio prilyginimą specialiųjų poreikių lygiui išduodama pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir neįgaliojo pažymėjimas.

 

Dokumentai priimami

Socialinių reikalų ir sveikatos skyriuje 303 kab.,

pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.,

penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.,

tel. (8 445) 51 309.