Bendruomeninių organizacijų dokumentai

 

Bendruomeninių organizacijų projektų finansavimas

Bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo taisyklės (pakeista 2016-04-19)

Paraiškos forma

Projekto finansavimo sutartis (kai pateikta paraiška pagal 5 ir 7.2.2 punktus)

Ataskaita apie lėšų panaudojimą

Ataskaita apie įvykdytą projekto veiklą

Biudžeto lėšų naudojimo sutartis (kai pateikta paraiška pagal 7.1 ir 7.2.1 punktus)