Aktuali informacija

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklai stiprinti skirta virš 26 tūkst. eurų

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Girdvainė birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-451 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ paskirstė 26 113 Eur, kuriuos rajono Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių veiklos stiprinimui šiemet skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  Išsamiau »

Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“ kviečia mažinti atliekas bendruomeniškai

Artėjant vasarai, gegužės 20 d. startuoja projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“, kuris aktyviai kvies bendruomenes rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir laimėti projekto rėmėjų prizus. Šalia to, kad bus renkamos elektronikos, baterijų ir akumuliatorių atliekos, organizatoriai tikisi, kad projektas stiprins bendruomeniškumo jausmą kartu kovoti su aplinkos užterštumu.  Išsamiau »

Projektas „Bendruomeniškumo puoselėjimas kaime“

Įgyvendinant projektą „Bendruomeniškumo puoselėjimas kaime“ Nr. KRET-LEADER-6B-K-5-4-2018 stiprinama tradicija švęsti Žolines bendroje kaimo šventėje.  Išsamiau »

Patvirtintos kvietimų sąlygos Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti

Informuojame, kad LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino kvietimų sąlygas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti. Juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo skatinimu, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu, sporto renginių organizavimu, kvalifikacijos tobulinimu.

Paraiškas šiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamiems sporto projektams bus galima teikti iki 2019 m. kovo 26 d.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Jaunimas – mūsų ateitis“

Padvarių kaimas – besiplečianti gyvenvietė, kurioje noriai kuriasi jaunos šeimos. Todėl Padvarių kaimo bendruomenės centro „Trys tvenkiniai“ taryba atkreipė dėmesį į šių žmonių poreikius ir įgyvendino projektą „Jaunimas – mūsų ateitis“ (Nr. KRET-LEADER-6B-I-2-6-2018).  Išsamiau »

Kviečiame teikti paraiškas Vietos bendruomenių veikloms finansuoti

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas nuo š. m. vasario 22 d. iki kovo 15 d. teikti paraiškas. Finansavimas skiriamas šioms veikloms vykdyti:  Išsamiau »

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti

Nuo š. m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:  Išsamiau »

Skelbiamas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiems nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2016–2018 metais, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a)) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Kartu mes galime daug“

Kretingos rajono Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ 2018 m. birželio-spalio mėn. įgyvendino projektą „Kartu mes galime daug“ Nr. NPKB-18-M-182-LT-NPKB.  Išsamiau »

Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ įgyvendino projektą „15 metų prasmingų darbų“

Juk nieko brangiau nėra už žmogaus ryšį su žmogum. Ši bendruomenė to ir nori – kad kaimo žmonės kažko siektų, išsiugdytų bendruomeniškumo jausmą kasdieniniame gyvenime bei kelionių, švenčių metu. Tai daroma rengiant ir įgyvendinant projektus, kartu dirbant tęstinius darbus bei visada susirinkant kartu pabendrauti. Tuo labiau, kad projektinė veikla gerina bendruomenės narių tarpusavio sąveiką, bendradarbiavimą, bendravimą, savarankiškumą ir santykius bendruomenės viduje.

Pagal Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo paraišką Erlėnų bendruomenės centrui „Erlėnai“ 2018 m. skirtas finansavimas – 860 eurų.

Panaudojant gautas paramos lėšas buvo suorganizuotas šventinis jubiliejinis renginys „15 metų prasmingų darbų“, į kurį pakviesti aktyviausi bendruomenės nariai, kurio metu pagerbti bendruomenės gyvenime labiausiai nusipelnę žmones, aktyviai prisidėję prie bendruomenės įkūrimo, jos sėkmingo gyvavimo.  Išsamiau »

Surinktas turinys