Aktuali informacija

Įgyvendintas projektas „Kartu mes galime daug“

Kretingos rajono Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ 2018 m. birželio-spalio mėn. įgyvendino projektą „Kartu mes galime daug“ Nr. NPKB-18-M-182-LT-NPKB.  Išsamiau »

Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ įgyvendino projektą „15 metų prasmingų darbų“

Juk nieko brangiau nėra už žmogaus ryšį su žmogum. Ši bendruomenė to ir nori – kad kaimo žmonės kažko siektų, išsiugdytų bendruomeniškumo jausmą kasdieniniame gyvenime bei kelionių, švenčių metu. Tai daroma rengiant ir įgyvendinant projektus, kartu dirbant tęstinius darbus bei visada susirinkant kartu pabendrauti. Tuo labiau, kad projektinė veikla gerina bendruomenės narių tarpusavio sąveiką, bendradarbiavimą, bendravimą, savarankiškumą ir santykius bendruomenės viduje.

Pagal Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo paraišką Erlėnų bendruomenės centrui „Erlėnai“ 2018 m. skirtas finansavimas – 860 eurų.

Panaudojant gautas paramos lėšas buvo suorganizuotas šventinis jubiliejinis renginys „15 metų prasmingų darbų“, į kurį pakviesti aktyviausi bendruomenės nariai, kurio metu pagerbti bendruomenės gyvenime labiausiai nusipelnę žmones, aktyviai prisidėję prie bendruomenės įkūrimo, jos sėkmingo gyvavimo.  Išsamiau »

„Lauko scenos įrengimas Kūlupėnuose“

Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ iniciatyva 2017 m. buvo įgyvendintas projektas „Problemos? Spręskime kartu“, kurio lėšomis (499 Eur) įsigytas metalas 60 kv. m. lauko scenos pakylai įrengti. Finansuojant Kretingos r. savivaldybės administracijai įsigytos terasinės lentos, metalo konstrukcijos laiptai (1400 Eur). Dėl nepalankių gamtinių sąlygų, esant „force majeure“ aplinkybėms negalėjome praėjusiais metais šių darbų atlikti. Savanorišku kūlupėniškių vyrų darbu lauko scenos pakyla pastatyta š. m. rugsėjį.  Išsamiau »

Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ įgyvendino projektą „Kartu mes galime daug“

Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ prie bendruomenės namų įgyvendino projektą „Kartu mes galime daug“, bendruomeninei veiklai remti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T2-191 „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašas“.  Išsamiau »

Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ narių išvyka į Zanavykiją

Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ 48 nariai ankstyvą rugpjūčio 4-osios rytą, smagiai nusiteikę, rinkosi centrinėje aikštėje prie seniūnijos. Kretingos rajono savivaldybės administracijai finansavus bendruomenės projektą „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“, iš projekto lėšų įsigiję autobuso nuomos paslaugą, bendruomenės nariai nusprendė aplankyti Šakių kraštą, kuris pasitiko pasipuošęs nuostabiu fontanu ir skambant 24 varpams – kariljono muzikai.  Išsamiau »

Kvietimas papildomai teikti paraiškas Vietos bendruomenių veikloms finansuoti

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas nuo š. m. rugpjūčio 29 d. iki rugpjūčio 31 d. teikti papildomai paraiškas. Finansavimas skiriamas šioms veikloms vykdyti:  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklai stiprinti paskirstyta 26,3 tūkst. eurų

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas liepos 4 dienos įsakymu paskirstė 26 285,56 Eur, kuriuos rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimui šiemet skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  Išsamiau »

Patvirtintas finansavimas bendruomenių projektų kofinansavimui ir bendruomeninių organizacijų projektams

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius balandžio 24 d. pasirašė įsakymą Nr. A1-354, kuriuo 18 tūkst. 765 eurai skirti Kretingos rajono bendruomenių projektų kofinansavimui ir bendruomeninių organizacijų projektams finansuoti.  Išsamiau »

Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai paraiškų priėmimo

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 „Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.  Išsamiau »

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ įgyvendino 4 savivaldybės iš dalies finansuojamus projektus

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ 2017 m. įgyvendino 4 Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuojamus projektus, kuriems skirti 1582 eurai, savo lėšomis prie jų įgyvendinimo bendruomenė prisidėjo 1008,31 eurus.  Išsamiau »

Surinktas turinys