Aktuali informacija

Įgyvendintas projektas „Jaunimas – mūsų ateitis“

Padvarių kaimas – besiplečianti gyvenvietė, kurioje noriai kuriasi jaunos šeimos. Todėl Padvarių kaimo bendruomenės centro „Trys tvenkiniai“ taryba atkreipė dėmesį į šių žmonių poreikius ir įgyvendino projektą „Jaunimas – mūsų ateitis“ (Nr. KRET-LEADER-6B-I-2-6-2018).  Išsamiau »

Kviečiame teikti paraiškas Vietos bendruomenių veikloms finansuoti

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas nuo š. m. vasario 22 d. iki kovo 15 d. teikti paraiškas. Finansavimas skiriamas šioms veikloms vykdyti:  Išsamiau »

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti

Nuo š. m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:  Išsamiau »

Skelbiamas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiems nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2016–2018 metais, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a)) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Kartu mes galime daug“

Kretingos rajono Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ 2018 m. birželio-spalio mėn. įgyvendino projektą „Kartu mes galime daug“ Nr. NPKB-18-M-182-LT-NPKB.  Išsamiau »

Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ įgyvendino projektą „15 metų prasmingų darbų“

Juk nieko brangiau nėra už žmogaus ryšį su žmogum. Ši bendruomenė to ir nori – kad kaimo žmonės kažko siektų, išsiugdytų bendruomeniškumo jausmą kasdieniniame gyvenime bei kelionių, švenčių metu. Tai daroma rengiant ir įgyvendinant projektus, kartu dirbant tęstinius darbus bei visada susirinkant kartu pabendrauti. Tuo labiau, kad projektinė veikla gerina bendruomenės narių tarpusavio sąveiką, bendradarbiavimą, bendravimą, savarankiškumą ir santykius bendruomenės viduje.

Pagal Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo paraišką Erlėnų bendruomenės centrui „Erlėnai“ 2018 m. skirtas finansavimas – 860 eurų.

Panaudojant gautas paramos lėšas buvo suorganizuotas šventinis jubiliejinis renginys „15 metų prasmingų darbų“, į kurį pakviesti aktyviausi bendruomenės nariai, kurio metu pagerbti bendruomenės gyvenime labiausiai nusipelnę žmones, aktyviai prisidėję prie bendruomenės įkūrimo, jos sėkmingo gyvavimo.  Išsamiau »

„Lauko scenos įrengimas Kūlupėnuose“

Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ iniciatyva 2017 m. buvo įgyvendintas projektas „Problemos? Spręskime kartu“, kurio lėšomis (499 Eur) įsigytas metalas 60 kv. m. lauko scenos pakylai įrengti. Finansuojant Kretingos r. savivaldybės administracijai įsigytos terasinės lentos, metalo konstrukcijos laiptai (1400 Eur). Dėl nepalankių gamtinių sąlygų, esant „force majeure“ aplinkybėms negalėjome praėjusiais metais šių darbų atlikti. Savanorišku kūlupėniškių vyrų darbu lauko scenos pakyla pastatyta š. m. rugsėjį.  Išsamiau »

Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ įgyvendino projektą „Kartu mes galime daug“

Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ prie bendruomenės namų įgyvendino projektą „Kartu mes galime daug“, bendruomeninei veiklai remti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T2-191 „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašas“.  Išsamiau »

Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ narių išvyka į Zanavykiją

Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ 48 nariai ankstyvą rugpjūčio 4-osios rytą, smagiai nusiteikę, rinkosi centrinėje aikštėje prie seniūnijos. Kretingos rajono savivaldybės administracijai finansavus bendruomenės projektą „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“, iš projekto lėšų įsigiję autobuso nuomos paslaugą, bendruomenės nariai nusprendė aplankyti Šakių kraštą, kuris pasitiko pasipuošęs nuostabiu fontanu ir skambant 24 varpams – kariljono muzikai.  Išsamiau »

Kvietimas papildomai teikti paraiškas Vietos bendruomenių veikloms finansuoti

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas nuo š. m. rugpjūčio 29 d. iki rugpjūčio 31 d. teikti papildomai paraiškas. Finansavimas skiriamas šioms veikloms vykdyti:  Išsamiau »

Surinktas turinys