Aktuali informacija

Seniūnaičio žinyne – kiekvienam naudinga informacija

Skatindama gyventojus ir jų atstovus – seniūnaičius, bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas aktyviau dalyvauti vietos viešajame gyvenime Vidaus reikalų ministerija parengė informacinį leidinį „Seniūnaičio žinynas“.  Išsamiau »

Gyvenimo kokybės gerinimas Kūlupėnų gyvenvietėje

Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ taryba, įgyvendindama įvairius projektus, rūpinasi vietos žmonių gerove, stengiasi išsiaiškinti ir tenkinti visų bendruomenės narių poreikius. Įgyvendinti 4 projektai, kuriuos finansavo Kretingos rajono savivaldybės administracija: 2016-aisiais metais panaudota 2 000 eurų.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Sugrįžkime į tėviškę paslaptingą Joninių naktį“

Nausėdų kaimo bendruomenės centras, įgyvendindamas Kretingos rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Sugrįžkime į tėviškę paslaptingą Joninių naktį“, kuriam skirta 220 eurų, surengė 5-ąją jubiliejinę Joninių šventę Nausėdų kaime.  Išsamiau »

Bendruomeninių tradicijų puoselėjimas Laivių bendruomenėje

2016 metais spalio mėnesį, Laivių bendruomenės centras „Laiviai“ baigė gyvendinti projektą „Bendruomeninių tradicijų puoselėjimas Laivių bendruomenėje“, finansuojamą Kretingos rajono savivaldybės.  Išsamiau »

„Grūšių“ šventė Grūšlaukėje

Išaušus rugsėjo 25 d. rytui, visas kaimelis sujudo. Vyko ketvirtoji, jau tradicine tapusi, Grūšlaukės kaimo „Grūšių“ šventė, kurią organizavo Grūšlaukės kaimo bendruomenė ir Kretingos rajono kultūros Grūšlaukės skyrius. Projektą „Grūšių šventė“ pateikė Grūšlaukės kaimo bendruomenė.  Išsamiau »

Fizinio aktyvumo skatinimas Kūlupėnų bendruomenėje

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ teikė paraišką Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LRV skelbtam konkursui „Sportuojanti bendruomenė“. Gavusi finansavimą įgyvendino projekto pirmąjį etapą: liepos–rugpjūčio mėnesiais bendruomenės nariams organizavo futbolo užsiėmimus, kuriuos vedė patyręs treneris, kūno kultūros mokytojas Jonas Benetis. Treneris dalyvius supažindino su futbolo žaidimo taktika, kamuolio valdymo, perdavimo, smūgiavimo technika, priminė pagrindines žaidimo taisykles, organizavo mini futbolo turnyrą. Iš projekto lėšų užsiėmimams organizuoti įsigyti du futbolo kamuoliai, tinklas futbolo vartams.  Išsamiau »

Projektas „Lauko treniruokliai – šeimos skvereliui“

2016-aisiais, kurie yra paskelbti Vietos bendruomenių metais, LR Žemės ūkio ministerija savo kraštą auginančioms kaimo bendruomenėms skyrė 1 mln. eurų. Paraišką paramai gauti pagal ketvirtą veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pateikė 161 Lietuvos kaimo bendruomenė. Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ projekto „Lauko treniruokliai – šeimos skvereliui“ įgyvendinimui gavo maksimalų finansavimą 5 000 eurų, t. y. 90 proc. projekto vertės. Prie projekto įgyvendinimo bendruomenė prisidėjo ir savo lėšomis – 1 040 eurų (t. y. 2 proc. GPM ).  Išsamiau »

Dupulčių kaimo bendruomenė „Dupulčiai“ įgyvendina projektą „Veikime kartu“

Šiais metais Dupulčių kaimo bendruomenė „Dupulčiai“ pateikė paraišką Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkursui ir gavo finansavimą projekto „Veikime kartu“ įgyvendinimui. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Pagal 2016 m. gegužės 12 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendruomenei buvo skirta 10 893 eurai. Prie projekto įgyvendinimo taip pat prisideda bendruomenė savo bei rėmėjų lėšomis – 2 600 eurų suma. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti po finansavimo sutarties pasirašymo ir bus baigtos iki 2016 m. pabaigos.  Išsamiau »

Tarp iškiliausių kaimo bendruomenių – kūlupėniškiai

Kūlupėnų kaimo bendruomenės centras „Kūlupėnai“ į Kretingos rajoną parvežė „spindulį“ – sveikiausios ir sportiškiausios bendruomenės nominaciją.  Išsamiau »

Pasidžiaugta rajono bendruomenių pasiekimais

Pažymint Vietos bendruomenių metus ir skatinant bendruomeninių organizacijų iniciatyvas, darbus ir jų indėlį į Kretingos rajono kultūros, sporto, bendruomeniškumo bei kitų sričių puoselėjimą, Kretingos rajono savivaldybė organizavo konkursą „Bendruomenės – mūsų turtas“. Konkurso rezultatai paskelbti ir padėkos bei simboliniai šermukšnių medeliai nominantams įteikti rugsėjo 24 dieną Kretingoje vykusiosios derliaus šventės metu.  Išsamiau »

Surinktas turinys