Žemės ūkis

Informacija pieno gamintojams, parduodantiems pieną vartoti tiesiogiai

Primename, kad prasidėjo pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas. Pieno gamintojai, parduodantys ir (ar) atiduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir norintys gauti išmokas už melžiamas karves, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. privalo pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už praėjusį ataskaitos laikotarpį (nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.).  Išsamiau »

Svarbi informacija kiaulių augintojams

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija nuo š. m. kovo 4 d. iki balandžio 30 d. kviečia smulkiuosius kiaulių laikytojus, kurie laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kreiptis į savivaldybių administracijų Žemės ūkio skyrius pagal savo gyvenamąją vietą ir teikti paraiškas pagalbai gauti pagal tris priemones.  Išsamiau »

Skelbiamas traktorių ir traktorinių priekabų techninių apžiūrų grafikas

Informuojame, kad prasidėjo kasmetinė traktorių ir priekabų techninė apžiūra. Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.  Išsamiau »

Smulkiųjų ūkių verslo planams įgyvendinti – 10 mln. eurų

Nuo š. m. kovo 1 d. smulkieji ūkininkai galės teikti paraiškas gauti paramą, siekiančią iki 15 tūkst. Eur. Ši išmoka skirta verslo planui įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.  Išsamiau »

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškos pagal šią KPP priemonę priimamos nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.  Išsamiau »

Sutvarkę netinkamus paramai žemės plotus galės pretenduoti į išmokas

Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui žemdirbiai raginami nedelsti ir pranešti apie sutvarkytus buvusius netinkamus paramai žemės plotus arba naujus netinkamus paramai žemės plotus.  Išsamiau »

Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas šiais metais vyko nuo balandžio 16 d. iki liepos 3 d. Šiemet iš viso respublikoje buvo pateiktos 128 136 paraiškos, deklaruotas plotas – 2 910 282,01 ha. Palyginti su 2017 metais, šiemet pateikta apie 2,5 tūkst. paraiškų mažiau, deklaruotas plotas padidėjo beveik 15 800 ha.

2018 metais Kretingos rajone 2483 subjektai pateikė paraiškas tiesioginėms išmokoms už pasėlius gauti ir deklaravo 53,18 tūkst. ha.  Išsamiau »

Kretingos rajone skelbiama ekstremalioji situacija dėl stichinės sausros

Kretingos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje birželio 28 dieną priimtas sprendimas Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje skelbti ekstremaliąją situaciją dėl stichinės sausros.  Išsamiau »

Pratęstas 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo terminas

Atsižvelgiant į pernai vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Lietuvą užklupusias liūtis, dėl kurių užsitęsė žemės ūkio darbai, bei į didelį paraiškų teikimo intensyvumą paskutiniosiomis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo dienomis, deklaravimo laikotarpis pratęsiamas iki š. m. birželio 8 d. Pavėluotai pateikti paraiškas bus galima iki š. m. liepos 3 d.  Išsamiau »

Atšaukta dėl liūčių paskelbta ekstremalioji situacija

Nuo š. m. gegužės 22 d. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje atšaukta ekstremalioji situacija, kuri Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-22 įsakymu Nr. A1-807 buvo paskelbta septyniose seniūnijose (Kretingos (kaimiškosios), Vydmantų, Kūlupėnų, Kartenos, Darbėnų, Imbarės ir Žalgirio) praėjusių metų rugsėjo 22 d., atsižvelgiant į didelių liūčių padarytą žalą žemdirbiams.  Išsamiau »

Surinktas turinys