Žemės ūkis

Patvirtintos taisyklės jauniesiems ūkininkams

Žemės ūkio ministerija jau patvirtino įgyvendinimo taisykles pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Naujosios įgyvendinimo taisyklės aktualios visiems jauniesiems ūkininkams, ketinantiems nuo liepos 3 d. iki liepos 31 d. teikti paraiškas pagal šią veiklos sritį. Taisyklėse numatyti keli svarbūs pakeitimai – keitėsi atrankos kriterijai bei kiti reikalavimai ir sąlygos gauti paramą.  Išsamiau »

Nuo 2017 metų – pirkimai tik NMA svetainėje

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų vykdytojai turėtų atkreipti dėmesį, jog nuo naujųjų metų sausio 1 d. apie vykdomą konkursą jie privalo skelbti bei pirkimų procedūras vykdyti naudojantis www.nma.lt  Išsamiau »

Svarbu jauniesiems ūkininkams – patvirtintos taisyklės

Jaunieji ūkininkai turėtų suklusti – birželio 6 d. buvo patvirtintos įgyvendinimo taisyklės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.  Išsamiau »

Ūkininkams kompensuojamos pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos

Paraiškas dėl gyvūnų draudimo dalies įmokų kompensavimo ūkininkai galės teikti nuo š. m. birželio 1 d. iki gruodžio 30 d. Kviečiame susipažinti su kvietimo sąlygomis.  Išsamiau »

Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas

Balandžio 11 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Ūkininkai bei kiti žemės ūkio veiklos subjektai deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti galės iki birželio 6 d. (pavėluotai - iki liepos 1 d.).  Išsamiau »

Netrukus ūkininkus pasieks išmokos už pasėlius ir ėriavedes

Šių metų kovo 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti 2015 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius ir pasėlius išmokų dydžiai ir jau kitą savaitę pareiškėjus pasieks išmokos.  Išsamiau »

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas – nuo šių metų kovo 1 d.

Informuojame, kad nuo šių metų kovo mėn. 1 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (toliau – Priemonė).  Išsamiau »

Nuotekų dumblo panaudojimas tręšimui

Kretingos miesto nuotekų valykloje per metus susidaro apie 800 tonų nusausinto dumblo. Dumblo sudėtyje yra didelis biogeninių medžiagų kiekis: bendro azoto (N) - nuo 80 iki 110 g/kg, bendro fosforo (P) - nuo 27 iki 34 g/kg. Nusausintas Kretingos nuotekų valykloje dumblas yra pastos pavidalo, kaupiamas dumblo sandėliavimo aikštelėse. Vadovaujantis normatyviniu dokumentu „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ LAND 20-2005, Kretingos miesto nuotekų valymo įrenginiuose nusausintą dumblą galima panaudoti žemės ūkyje laukų tręšimui, energetinių kultūrų (greitai augančių želdinių, kurių paskirtis – biokuro gamyba) auginimui, nederlingam dirvožemiui bei pažeistoms teritorijoms (karjerams, išeksploatuotiems durpynams, likviduojamiems sąvartynams, kelių sankasoms ir pan.) rekultivuoti. Žemės tręšimas nuotekų dumblu – paplitęs reiškinys. Tačiau dėl dumble esančių sunkiųjų metalų jis yra ribojamas ir reguliuojamas, atsižvelgiant į tų metalų koncentracijas.  Išsamiau »

Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas

Liepos 10 d. baigėsi kasmetinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas bei paraiškų tiesioginėms išmokoms už pasėlius gauti teikimas. 2015 m. seniūnijose suvesti 2 537 paraiškų duomenys, deklaruota 52 965 ha. Aktyviausiai žemdirbiai paraiškas teikė Darbėnų, Imbarės, Kretingos ir Žalgirio seniūnijose.  Išsamiau »

Surinktas turinys