Mero gyvenimo aprašymas

Valerijonas Kubilius

Gimė 1939 m. spalio 27 d. Skuodo rajono Šerkšnių kaime valstiečių šeimoje.

Baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą.

1955-1959 m. mokėsi Rietavo žemės ūkio technikume.

Baigęs technikumą 1959-1960 m. dirbo agronomu Kėdainių rajono Pilaičių kolūkyje.

1960-1963 m. tarnavo Tarybinėje armijoje.

1963-1966 m. dirbo Skuodo žemės ūkio valdybos instruktoriumi.

1966-1970 m. studijavo Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje.

1970-1975 m. - Lietuvos komunistų partijos Skuodo rajono komiteto skyriaus vedėjas, 1975-1978 m. - Lietuvos komunistų partijos Skuodo rajono komiteto sekretorius. Nuo 1978 m. iki 1990 m. - Lietuvos komunistų partijos Kretingos rajono komiteto pirmasis sekretorius. Nuo 1990 m. - Lietuvos demokratinės darbo partijos rajono tarybos pirmininkas.

1980 m. ir 1985 m. buvo renkamas LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu, Prezidiumo nariu.

1992 m. buvo UAB Prekybos namai „Rumbas" komercijos direktorius.

1993-1998 m. - Lietuvos valstybinio komercinio banko Kretingos skyriaus valdytojo pavaduotojas, valdytojas.

1998-2000 m. - AB Lietuvos taupomojo banko Kretingos skyriaus valdytojo pavaduotojas.

Nuo 1997 m. renkamas Kretingos rajono tarybos nariu, o nuo 2000 m. balandžio mėn. - Kretingos rajono savivaldybės meru. 2003 m. antrai kadencijai buvo išrinktas savivaldybės meru. 2007 m. trečiąkart išrenkamas savivaldybės meru.

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu, Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus atminimo ženklu.

Vedęs. Žmona - Eugenija Kubilienė. Sūnus - Artūras Kubilius.