Plėtros projektai

UAB Kretingos šilumos tinklai pradeda katilinės Nr. 2 magistralinių tinklų rekonstrukciją

UAB Kretingos šilumos tinklai pasirašė rangos darbų sutartį dėl katilinės Nr. 2 magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcijos Kretingos mieste techninio projekto parengimo, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbų su daugiametę patirtį šioje srityje turinčia bendrove UAB „Elektrėnų energetikos remontas“.  Išsamiau »

Atrinktas partneris siekiant įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“

2017 m. birželio 27 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-565 „Dėl partnerio atrinkimo“ buvo patvirtintas atrinktas partneris – viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras – siekiant įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“.  Išsamiau »

Kretingoje ir Palangoje bus gerinamos turizmo sąlygos neįgaliesiems

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“

 

Šių metų balandžio 24 dieną Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo.  Išsamiau »

Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų

Žinant kokią didelę reikšmę žmogaus gyvenime, jo sveikatai ir gyvenimo kokybei turi vanduo bei švari aplinka, siekiama kuo didesniam gyventojų skaičiui užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Ilgą laiką nemaža Kretingos rajono gyventojų dalis neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Tačiau 2014 metais pradėtas ir šiuo metu jau baigtas įgyvendinti investicinis projektas ženkliai pagerino situaciją rajone. Vandentvarkos darbai Grūšlaukės, Jokūbavo bei Salantų gyvenvietėse baigti, gyventojai raginami naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuotai tvarkoma kanalizacija.  Išsamiau »

Vandentiekio vanduo – geresnei gyvenimo kokybei

Mūsų gyvenimo kokybę tiesiogiai veikia vanduo, kurį mes geriame. Tačiau net trečdalio krašto šulinių vanduo yra kenksmingas sveikatai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, šachtinių šulinių vandens mėginių reikalavimų neatitinka apie 30 proc. tirtų šulinių - vanduo juose užterštas nitritais ir nitratais, be to - šulinių vandens būklė negerėja jau ne vienus metus.  Išsamiau »

Kuriamos e. rinkodaros priemonės, padėsiančios pritraukti daugiau turistų į Klaipėdos regioną

Šešios Klaipėdos regiono savivaldybės, sudarančios prioritetinį turizmo plėtros regioną „Pajūrio regionas“ (Klaipėdos rajono (pareiškėjas), Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos), įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.4.1.-LVPA-K-808-01-0023 „Pažink Vakarų krantą“, kuriuo siekiama didinti Klaipėdos regiono, kaip unikalaus turizmo vieneto, gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“

2016 m. rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo (projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0006). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Bernardinų takais“

2016 m. liepos 29 d. Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Bernardinų takais“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę NR. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.  Išsamiau »

Gyventojai raginami jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų

Kretingos rajone sėkmingai vyksta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo bei plėtros darbai, kuriuos, įgyvendindamos Europos Sąjungos (ES) remiamą vandentvarkos projektą, vykdo UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybė.  Išsamiau »

Surinktas turinys