Plėtros projektai

Klaipėdos regione siūlys naujus turizmo maršrutus

Asociacija „Klaipėdos regionas“, kartu su visomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis nuo praėjusių metų pradžios įgyvendina projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“ (angl. Baltic Sea Tourism Centre – sustainable development structure for active tourism).  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimo projektas

2018 metais pradedamas įgyvendinti projektas, finansuojamas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 464 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 394 tūkst. Eur.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“

Projektas „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“ Nr. 09.1.3- CPVA-R-724 -31-0003 įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinkle efektyvumo didinimas“. Š. m. vasario 5 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra.  Išsamiau »

Kretingos rajone pradedamos teikti kompleksinės paslaugos šeimoms

Nuo šių metų pradžios startuoja Kretingos rajono savivaldybės administracijos kartu su partneriais – Kretingos socialinių paslaugų centru ir viešąja įstaiga Šv. Antano dienos centru – vykdomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas. Šio projekto metu kiekviena Kretingos rajono šeima turės galimybę gauti kompleksines paslaugas, skatinant įveikti įvairius šeimoje iškilusius sunkumus.  Išsamiau »

Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui

2017–2018 metais įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 228.818,64 Eur.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas

Projektas „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Gyvenkime sveikai ir aktyviai“

Kretingos rajono Padvarių kaimo bendruomenės centras „Trys tvenkiniai“ 2017 m. birželio–spalio mėn. įgyvendino projektą „Gyvenkime sveikai ir aktyviai“ Nr. PKB-403. Projekto vertė – 8397,76 Eur. Numatytas ir įgyvendintas projekto tikslas – sudaryti sąlygas kaimo gyventojams sveikai ir aktyviai praleisti laisvalaikį.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Mes už aktyvų laisvalaikį“

Kretingos rajono Dupulčių kaimo bendruomenė „Dupulčiai“ 2017 m. birželio–spalio mėn. įgyvendino projektą „Mes už aktyvų laisvalaikį“ Nr. PKB-265. Projekto vertė – 7 540,59 Eur.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Tvirtesnės bendrystės link“

Kretingos rajono Tūbausių kaimo bendruomenė 2017 m. birželio–spalio mėn. įgyvendino projektą „Tvirtesnės bendrystės link“ Nr. PKB-164. Projekto vertė – 7 935,50 Eur.  Išsamiau »

Pateikta paraiška projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.“ finansavimui gauti

Kretingos rajono savivaldybės administracija pateikė Transporto investicijų direkcijai (TID) vertinti projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.“ paraišką finansavimui gauti.

Projektu siekiama įdiegti Kretingos miesto Pabrėžos (ruože nuo sankryžos su Kanklių gatve ties J. Pabrėžos g. 10 iki sankryžos su privažiuojamuoju keliu nuo Vytauto g. ties žemės sklypu, adresu J. Pabrėžos 80) ir Palangos (ruože nuo sankryžos su Tiekėjų gatve iki sankryžos su A. Jucio gatve) gatvėse eismo saugumą užtikrinančias priemones: įrengti apšviestus pėsčiųjų takus.  Išsamiau »

Surinktas turinys