Plėtros projektai

Grūšlaukės, Jokūbavo ir Salantų gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų

Žinant kokią didelę reikšmę žmogaus gyvenime, jo sveikatai ir gyvenimo kokybei turi vanduo bei švari aplinka, siekiama kuo didesniam gyventojų skaičiui užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Ilgą laiką nemaža Kretingos rajono gyventojų dalis neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Tačiau 2014 metais pradėtas ir šiuo metu jau baigtas įgyvendinti investicinis projektas ženkliai pagerino situaciją rajone. Vandentvarkos darbai Grūšlaukės, Jokūbavo bei Salantų gyvenvietėse baigti, gyventojai raginami naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuotai tvarkoma kanalizacija.  Išsamiau »

Skirtas finansavimas Jauryklos parkui sutvarkyti ir „Šeimos slėniui“ pradėti rengti

Anykščiuose vykusiame 2014–2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto susitikime patvirtintos pirmosios pagal šią programą teiktos paraiškos. Iš 158 paraiškų patvirtinta tik 41. Tarp gavusiųjų finansavimą – ir du Kretingos rajono savivaldybės administracijos parengti viešosios infrastruktūros sutvarkymo projektai: Kretingos žvyrduobėje bus pradėtas kurti „Šeimos slėnis“, o Jauryklos parkas per artimiausius dvejus metus turėtų tapti patrauklia vieta kretingiškių ir miesto svečių laisvalaikiui.  Išsamiau »

Vandentiekio vanduo – geresnei gyvenimo kokybei

Mūsų gyvenimo kokybę tiesiogiai veikia vanduo, kurį mes geriame. Tačiau net trečdalio krašto šulinių vanduo yra kenksmingas sveikatai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, šachtinių šulinių vandens mėginių reikalavimų neatitinka apie 30 proc. tirtų šulinių - vanduo juose užterštas nitritais ir nitratais, be to - šulinių vandens būklė negerėja jau ne vienus metus.  Išsamiau »

Kuriamos e. rinkodaros priemonės, padėsiančios pritraukti daugiau turistų į Klaipėdos regioną

Šešios Klaipėdos regiono savivaldybės, sudarančios prioritetinį turizmo plėtros regioną „Pajūrio regionas“ (Klaipėdos rajono (pareiškėjas), Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos), įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.4.1.-LVPA-K-808-01-0023 „Pažink Vakarų krantą“, kuriuo siekiama didinti Klaipėdos regiono, kaip unikalaus turizmo vieneto, gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“

2016 m. rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo (projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0006). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Bernardinų takais“

2016 m. liepos 29 d. Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Bernardinų takais“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę NR. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.  Išsamiau »

Gyventojai raginami jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų

Kretingos rajone sėkmingai vyksta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo bei plėtros darbai, kuriuos, įgyvendindamos Europos Sąjungos (ES) remiamą vandentvarkos projektą, vykdo UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybė.  Išsamiau »

Kretingos rajono gyventojams – nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai

Bendrovė „Kretingos vandenys“ kartu su Kretingos rajono savivaldybe, įgyvendindamos Europos Sąjungos (ES) remiamą vandentvarkos projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“, tęsia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą rajone.  Išsamiau »

Įgyvendintas tarptautinis projektas „Jaunuoli, grįžk į gimtąjį miestą“

Rugsėjo 26 dieną buvo užbaigtas tarptautinis projektas „Jaunuoli, grįžk į gimtąjį miestą“. Projekto tikslas – suorganizuoti renginių ciklą vietos ir partnerių savivaldybių jaunimui, jų atstovams ir vietos bendruomenei, rasti būdą, kaip įtraukti jaunimą į jų gimtųjų miestų gyvenimą ir skatinti juos grįžti į gimtuosius miestus bei juose kurti savo gyvenimą, pilietiškumą, padidinti vienybės ir priklausomybės Europos Sąjungai ir gimtiesiems miestams jausmą.  Išsamiau »

Įgyvendintas projektas „Kretingos miesto Žalgirio gatvės rekonstrukcija“

Kretingos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą „Kretingos miesto Žalgirio gatvės rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-33-016), finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Europos regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir Kretingos r. savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 1,098 mln. Lt (317904 Eur), iš jų – 933 tūkst. Lt Europos Sąjungos, 115,2 tūkst. Lt – LR valstybės biudžeto, 49,4 tūkst. Lt – Savivaldybės biudžeto lėšos.  Išsamiau »

Surinktas turinys