Socialinė parama

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vaikams su sunkia negalia

Vadovaudamiesi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), informuojame, kad iki 2018 m. liepos 31 d. (imtinai) priimami prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.  Išsamiau »

Atvejo vadybos procesus koordinuos Kretingos socialinių paslaugų centras

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybė atvejo vadybos funkcijas vykdyti ir atvejo vadybos procesus koordinuoti pavedė Kretingos socialinių paslaugų centrui.  Išsamiau »

Neįgaliųjų reabilitacijos projektams įgyvendinti skirta papildomai lėšų

Šių metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti savivaldybėms skirta papildomai lėšų iš valstybės biudžeto. Kretingos rajono savivaldybei papildomai buvo skirti 5478 eurai.  Išsamiau »

Dėl paramos maisto produktais Kretingos rajone

Informuojame, kad pradedamas prašymų dėl paramos maisto produktais priėmimas. Primename, kad parama maisto produktais priklauso asmenims, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP; 1 VRP – 122 Eur; 183 Eur) dydžio arba atsiradus papildomų išlaidų (asmens neįgalumo ar sunkios ligos, nelaimės bei kt. atvejais), kai pajamos vienam asmeniui didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,2 VRP (268 Eur) dydžių per mėnesį.  Išsamiau »

Skirtos lėšos Neįgaliųjų reabilitacijos projektams įgyvendinti

2018 metais neįgaliųjų reabilitacijos projektams finansuoti bus skirti 64855 eurai, t. y. 1055 eurais daugiau nei 2017-aisiais. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, kuriais siekiama gerinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kretingos rajonas šiems projektams vykdyti 2018 metais gaus 54046 eurus valstybės lėšų, Kretingos rajono savivaldybė iš savo biudžeto planuoja skirti 10809 eurus.  Išsamiau »

Pateikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija), 28 punktu, informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijai pateiktos šių organizacijų projektų paraiškos:  Išsamiau »

Nemokami pusryčiai mokiniams – jau nuo kitos savaitės

Kretingos rajono savivaldybės Paramos teikimo komisijos sprendimu nuo šio rugsėjo nemokamus pusryčius pirmąkart gaus 95 rajono mokiniai iš socialinės rizikos šeimų. Siekiant efektyviau ir greičiau organizuoti nemokamų pusryčių teikimą mokyklose, rugsėjo 6 dieną Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas sukvietė mokyklų vadovus į pasitarimą.  Išsamiau »

Priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams

Artėjant naujiems mokslo metams, Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kviečiami teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.  Išsamiau »

Pakartotinai dalijama labdara maisto produktais Kretingos mieste

Asmenys, kurie negavo skelbtų maisto produktų (mėsos konservai, konservuotos pupelės) ir kurie neatsiėmė maisto produktų gruodžio mėn., kviečiami atvykti 2015 m. gruodžio 22 d. nuo 10 val. iki 15 val., į garažą, esantį už centrinės „Maxima“ parduotuvės, adresu: Rotušės a. 15 A, Kretinga.  Išsamiau »

Surinktas turinys