Socialinė parama

Būsto pritaikymas neįgaliesiems vaikams su sunkia negalia

Vadovaudamiesi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. priimami prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.  Išsamiau »

Pateikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija), 28 punktu, informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijai pateiktos šių organizacijų projektų paraiškos:  Išsamiau »

Nemokami pusryčiai mokiniams – jau nuo kitos savaitės

Kretingos rajono savivaldybės Paramos teikimo komisijos sprendimu nuo šio rugsėjo nemokamus pusryčius pirmąkart gaus 95 rajono mokiniai iš socialinės rizikos šeimų. Siekiant efektyviau ir greičiau organizuoti nemokamų pusryčių teikimą mokyklose, rugsėjo 6 dieną Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas sukvietė mokyklų vadovus į pasitarimą.  Išsamiau »

Priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams

Artėjant naujiems mokslo metams, Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kviečiami teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.  Išsamiau »

Nuomojantiems socialinį būstą ar jo laukiantiems privalu deklaruoti turtą ir pajamas

Kretingos rajono savivaldybės administracija primena, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, asmenys ir šeimos, įrašyti į savivaldybės sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, bei savivaldybės socialinio būsto nuomininkai privalo kasmet iki gegužės 1 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius kalendorinius metus.  Išsamiau »

Lengvatos laukiantiems socialinio būsto eilėse

Informuojame, kad teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi Kretingos rajono savivaldybėje deklaravę gyvenamąją vietą asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 (TAR, 2014-10-30, Nr. 2014-15180) nuostatas, išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybėms) priklausantį tinkamą būstą, esantį Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.  Išsamiau »

Pakartotinai dalijama labdara maisto produktais Kretingos mieste

Asmenys, kurie negavo skelbtų maisto produktų (mėsos konservai, konservuotos pupelės) ir kurie neatsiėmė maisto produktų gruodžio mėn., kviečiami atvykti 2015 m. gruodžio 22 d. nuo 10 val. iki 15 val., į garažą, esantį už centrinės „Maxima“ parduotuvės, adresu: Rotušės a. 15 A, Kretinga.  Išsamiau »

Prašome visus socialinius partnerius pateikti duomenis apie numatomą veiklą 2016 m.

Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, bendruomenes, labdaros ir paramos fondus, kitas organizacijas), kurie teikia ar numato teikti socialines paslaugas Kretingos rajono gyventojams, iki 2015 m. lapkričio 15 d. pateikti duomenis apie numatomą veiklą 2016 m. socialinių paslaugų teikimo srityje.  Išsamiau »

Pateikti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 redakcija) 28 punktu, informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijai pateiktos šių organizacijų projektų paraiškos:  Išsamiau »

Pradėta įgyvendinti institucinės globos pertvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo įgyvendinti institucinės globos pertvarką, kuria siekiama pereiti nuo institucinės vaikų ir neįgaliųjų žmonių globos prie vaikų globos šeimoje bei bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems.  Išsamiau »

Surinktas turinys