Pradėtas rengti krašto kelio Kartena–Kūlupėnai–Salantai sankryžos su rajoniniu keliu Kretinga–Kūlupėnai specialusis planas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įvykdyta planavimo paslaugų pirkimo procedūra, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad pradėtas rengti krašto kelio Nr. 226 Kartena–Kūlupėnai–Salantai 4,78 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai specialusis planas. Planuojama teritorija yra Kretingos rajone Kūlupėnų kaime.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 punkto 4 dalimi, rengiamam specialiajam planui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Darbų pradžia – 2008 m. I ketvirtis. Darbų pabaiga – 2008 m. IV ketvirtis.

Planavimo tikslas – parengti pirminius techninius sprendimus esamai sankryžai rekonstruoti į žiedinę, sankryžos žemės sklypo riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).

Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 88, faksas (8 5) 232 96 09, adresas internete: www.lra.lt, elektroninis paštas: aina [dot] jonuskyte [at] lra [dot] lt).

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos skyrius (Taikos pr. 24, LT-091222 Klaipėdos, skyriaus viršininkas Edmundas Kolakauskas, tel. (8 46) 38 34 77, mob. (8 698) 04735, faksas (8 46) 38 34 77, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: edmundas_k [at] kelprojektas [dot] lt).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki viešo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus teritorijų planavimo dokumentą bei praėjus nustatytam susipažinimo su juo laikotarpiui, taip pat viešo susirinkimo metu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.