Kompensacija už gyvenamųjų patalpų šildymą, karštą ir šaltą vandenį, kietąjį kurą bei šildymą dujomis

1. Kompensacija už gyvenamųjų patalpų šildymą, karštą ir šaltą vandenį, kietąjį kurą bei šildymą dujomis taikoma mažas pajamas turinčioms šeimoms (vienam gyvenančiam asmeniui), kai:

1.1. nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

1.2. dirba arba dėl priežasčių, išdėstytų 2011-12-01 LR įstatymo Nr.XI-1772, 8 straipsnio, 2013-05-16 Nr. XII-329, nedirba šeimos nariai;

2. Mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vienam gyvenančiam asmeniui) kompensuojama:

2.1. šildymo sezono metu – išlaidų už būsto šildymą naudingojo ploto, bet ne didesnio už nustatytą normatyvą (vienam gyvenančiam asmeniui - 50 kv.m, 38 kv.m. pirmam gyvenančiam, 12 kv. m. antram, 10 kv. m. trečiam ir paskesniems gyvenantiems asmenims), atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą dalis, viršija 20 procentų skirtumo tarp šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų ir valstybės remiamų pajamų šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) dydžio;

2.2. išlaidų už faktinį šalto vandens bei nuotėkų kiekį, bet ne didesnį už normatyvą (2 kub.m. pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėn.,1,5 kub.m.antram, 1 kub. m trečiam ir paskesniems gyventojams), dalis, viršijanti 2 procentus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų;

2.3. išlaidų už faktiniam karšto vandens kiekiui, bet ne didesniam už nustatytą normatyvą (karšto vandens – 1,5 kub.m. pirmam , 1 kub.m.antram šeimos nariui, 0,5 kub.m. trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį, dalis, viršijanti 5 procentus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų.

3. Po trijų mėnesių kompensacijai gauti būtina pateikti naujus duomenis apie šeimos arba vienišo asmens pajamas.

4. Kompensacijai nuo šildymo sezono pradžios gauti galima kreiptis trijų mėnesių laikotarpiu. Gyventojams, kurie kreipėsi pavėluotai, kompensacija skaičiuojama už du mėnesius iki kreipimosi mėnesio ir už kreipimosi mėnesį.

5. Šildymo sezono metu nedirbančių pensininkų šeimų (arba vienišų pensininkų) vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal trijų praėjusių mėnesių dydį iki to mėnesio, kurį atsirado teisė į kompensaciją, ir kompensacija skiriama iki šildymo sezono pabaigos, neperskaičiuojant pajamų.

6. Gyventojai, gyvenantys Kretingoje, kreipiasi į Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus 302 kabinetą. Gyventojai, gyvenantys ne Kretingoje, kreipiasi į seniūnijų socialinės paramos specialistus.

7. Kai asmenys įregistruoti darbo biržoje ir negauna bedarbio pašalpos, kompensacija taikoma, jeigu asmuo registruotas ne mažiau kaip 3 mėn.

 

Dokumentai, reikalingi kompensacijai gauti:

1. prašymas (pildomas Socialinių reikalų ir sveikatos skyriuje);

2. suaugusių šeimos narių pasai arba asmens tapatybės kortelės;

3. įmonės, įstaigos, organizacijos arba antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymui gaunamas pajamas;

4. santuokos liudijimas, mirties liudijimas, ištuokos liudijimas;

5. pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;

6. pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi);

7. namo, gyvenamojo būsto inventorinę bylą.( kompensacijai kietu kuru, dujomis);

8. sutartis su AB „Lietuvos dujos“ dėl patalpų šildymo (kompensacijai šildymui dujomis).

 

Kur kreiptis Kretingos miesto gyventojams?

• Į Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių, J.K.Chodkevičiaus g. 10, 302 kab., tel. (8 445) 51301. 

 

Priėmimo laikas:

pirmadieniais – nuo 13.00 iki 16.30 val.,

antradieniais – nuo 8.15 iki 11.30 val.,

trečiadieniais – nuo 13.00 iki 16.30 val.,

ketvirtadieniais – nuo 8.15 iki 11.30 val.

Kaimuose gyvenantiems – kreiptis į savo seniūnijas.