Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vaikams su sunkia negalia

Vadovaudamiesi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), informuojame, kad iki 2019 m. liepos 19 d. (imtinai) priimami prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Pagal šią programą vaikams, turintiems sunkią negalią (slauga nėra būtina), gali būti pritaikomas būstas ir gyvenamoji aplinka, taip pat sudaryta galimybė įsigyti sensorikos priemonių, t. y. visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius. Tai gali būti pasunkintos antklodės, liemenės, batutai, sūpynės, hamakai ir pan. Šias priemones galima įsigyti, jei jų neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kreipiantis dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia prašoma pateikti šiuos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą (toliau – prašymas). Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia.

2. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

2.1. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.2. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimą;

2.3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam;

2.4. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

Vieno būsto pritaikymo darbams gali būti skiriama ne didesnė nei 150 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (5 700 eurų), o sensorinių priemonių įsigijimui ne didesnė nei kaip 50 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (1 900 eurų).
Prašymai dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems vaikams priimami Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 301 kab., J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, tel. (8445) 512 73.