Parengti negyvenamųjų patalpų-garažo rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymai

Galima susipažinti su negyvenamųjų patalpų-garažo Nr. 6,7,8,9, Kretingos r. sav. Kretingos m. J. Jablonskio g. 71A, rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Kretingos r. sav. Kretingos m. J. Jablonskio g. 71A.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0007:907.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis: kita. Būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: garažų paskirties pastatai – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti: automobilių garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai. (7.7. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „MGE projektai“ Molyno g. 26-1, Palanga, tel. (8 652) 40955, el. paštas: mgeprojektai [at] gmail [dot] com

Statytojas: M. N.

Projektinių pasiūlymų projekto vadovas: Marijus Gricius, kvalifikacijos atestato Nr. 37812, išduotas nuo 2017-12-15.

Projekto vadovas: Marijus Gricius, kvalifikacijos atestato Nr. 37812, išduotas nuo 2017-12-15 (8 652) 40955, el.p. mgeprojektai [at] gmail [dot] com .

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Molyno g. 26-1, Palanga, UAB „MGEprojektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2019-06-26 iki 2019-07-11. Tel.: (8 652) 40955.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: mgeprojektai [at] gmail [dot] com Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Molyno g. 26-1, Palanga. tel.: (8 652) 40955, el.paštas: mgeprojektai [at] gmail [dot] com.

Viešas susirinkimas įvyks: Molyno g. 26-1, Palanga, (UAB „MGE projektai“ biuro patalpose), 2019-07-11 17:00 val.

 

 Projektiniai pasiūlymai