Parengti Nidos g. ruožo, Kretingos m., statybos techninio darbo projekto projektiniai pasiūlymai

Statinio statybvietės adresas: Nidos gatvė, Kretinga.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: Gatvės (8.2) Gatvės kategorija – D3.

Projektinius pasiūlymus parengęs Projekto vadovas (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: statinio projekto vadovas – Tadeuš Meškunec, e.p. tadeus [dot] meskunec [at] prc [dot] lt, tel. Nr. 8 650 79769.

Projektinius pasiūlymus parengęs architektas (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: statinio projekto dalies vadovas (susisiekimas) – Martynas Šernas, e.p. martynas [dot] sernas [at] keliuprojektai [dot] lt, tel. Nr. 8 621 57626.

Statytojas (juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Kretingos rajono savivaldybė, įmonės kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. 8 445 53141, el. paštas: savivaldybė@kretinga.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Kretingos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje nuo 2019 m. birželio 13 d. iki 2019 m. birželio 27 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: projektuotojui raštu adresu: UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, el.paštu tadeus [dot] meskunec [at] prc [dot] lt arba statytojui el.paštu: arturas [dot] reinikis [at] kretinga [dot] lt per visą 10 d. d. laikotarpį.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. birželio 27 d. 17.00 val. adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, I aukšto posėdžių salėje.

 

Projektiniai pasiūlymai