Parengti prekybos paskirties pastato Kretingos m., Žemaitės al. 37, statybos projekto projektiniai pasiūlymai

1. Statinio adresas : Kretingos m., Žemaitės al. 37, žemės sklypo kad. Nr.: 5634/0006:394.

2. Statinio paskirtis: sutinkamai STR 1.01.03:2017, naujai statomas - 7.3 prekybos paskirties.

3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: info [at] pprojektai [dot] lt, projekto vadovė – Danutė Zubavičienė

4. Statytojas: M.J. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.: +370 46 216071, el. paštas: info [at] pprojektai [dot] lt;

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2019-06-27 d. imtinai nuo 8.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.: +370 46 216071.

6. Iki 2019-06-27 d. iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipėda.

7. Viešas susirinkimas vyks 2019-06-27 d. 17:00 val. Projektuojamame žemės sklype adresu: Kretinga, Žemaitės al. 37.

 

Projektiniai pasiūlymai