Kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis

  Darbotvarkė
Birželio 13 d. 13 val. kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis, kuris vyks posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje, II a.
1. Dėl savivaldybės pastatų modernizavimo.
2. Dėl Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos modernizavimo darbų užbaigimo.
3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų įvykdymo ataskaitos pristatymo.