Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklai stiprinti skirta virš 26 tūkst. eurų

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Girdvainė birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-451 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ paskirstė 26 113 Eur, kuriuos rajono Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių veiklos stiprinimui šiemet skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kretingos rajono savivaldybei naujos 2017–2019 metų priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui skirtos lėšos seniūnijoms paskirstytos pagal 2019 m. sausio 1 dienos gyventojų skaičių.

Darbėnų seniūnijai, turinčiai 4 tūkst. 425 gyventojus, skirta 2 tūkst. 895 Eur. Imbarės seniūnijai (2 tūkst. 14 gyventojų) atiteko 1 tūkst. 592 Eur. Kartenos seniūnijai – 1 tūkst. 392 Eur (1 tūkst. 640 gyventojų). Kretingos miesto seniūnijai su 17 tūkst. 874 gyventojais skirta 10 tūkst. 156 Eur, o 5 tūkst. 62 gyventojus turinčiai Kretingos seniūnijai – 3 tūkst. 239 Eur. Kūlupėnų seniūnijai, kurioje gyvena 1 tūkst. 549 gyventojai , – 1 tūkst. 345 Eur. Salantų miesto seniūnijai, kurioje šiuo metu gyvena 1 tūkst. 379 gyventojai, skirta 1 tūkst. 253 Eur. Vydmantų seniūnijai (2 tūkst. 394 gyventojai) atiteks 1 tūkst. 798 Eur, o 3 tūkst. 587 gyventojus turinčiai Žalgirio seniūnijai – 2 tūkst. 443 Eur.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybėje administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-438 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“, numatytos prioritetinės kryptys, pagal kurias galės būti teikiamos paraiškos ir įgyvendinami projektai, nustatys išplėstinės seniūnaičių sueigos. Šios sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri ar kurios organizacijos vykdys projektus.