Pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos g. 127, Kretinga, detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-312, koregavimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-442 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: suplanuotoje teritorijoje žemės sklypui Nr. 25 (kadastro Nr. 5634/0010:66), Klaipėdos g. 129B, Kretingos m., Kretingos r. sav., nustatyti naują žemės naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti susisiekimo sprendinius bei naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 2019 m. birželio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete; Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. birželio 25 d.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-442 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.