Kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis

  Darbotvarkė
Birželio 12 d. 13 val. kviečiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis, kuris vyks posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje, II a.
1. Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos svarstymas ir tvirtinimas.
2. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos pristatymas.
3. Kiti klausimai.