Parengtas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1-492, keitimą (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-56-19-121.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. A1-128 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;

Detaliojo planavimo tikslai – kitos paskirties žemės sklypus Nr. 1; 2; 3; 4; 5 (kadastro Nr. 5657/0002:662; 5657/0002:658; 5657/0002:660; 5657/0002:659; 5657/0002:661) sujungti į vieną žemės sklypą ir naujai padalinti į sklypus, nustatant tris naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2019 m. birželio mėn. 6 d. iki 2019 m. birželio mėn. 19 d. imtinai:

  • Kretingos rajono savivaldybės administracijos, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt;
  • Plano rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;
  • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-19-121).

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2019 m. birželio mėn. 6 d. iki 2019 m. birželio mėn. 19 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2019 m. birželio 20 d. 11.00 plano rengėjo patalpose, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga.

Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas - UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;
Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-19-121) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

 

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys