Parengti projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kada bus galima susipažinti su vieno buto gyvenamojo namo (Unik. Nr. 5699-2006-3012) Laisvės g. 59, Kretingos m., statybos projekto (A laida) projektiniais pasiūlymais.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Laisvės g. 59, Kretingos m.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5634/0007:56.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita; naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai; (6.1. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: fizinis asmuo V. K.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: architektas Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15.

Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15, (8 445) 78199, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt .

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Aurelija Navickienė, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, II a., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2019-05-24 iki 2019-06-11. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, II a., Kretinga, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2019-06-11 17:05 val.

 

 Projektiniai pasiūlymai