Savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Gegužės 15 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo (spr. Nr. T2-139).

Esmė. Paskirta Jolanta Girdvainė į Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas nuo 2019 m. gegužės 15 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ir nustatytas pareiginės algos koeficientas.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo (spr. Nr. T2-140).

Esmė. Paskirtas Povilas Černeckis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas nuo 2019 m. gegužės 15 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ir nustatytas pareiginės algos koeficientas.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo (spr. Nr. T2-141).

Esmė. Paskirta Jolita Vaickienė Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininke.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo (spr. Nr. T2-142).

Esmė. Paskirta Vaida Jakumienė Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja.

5. Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo (spr. Nr. T2-143).

Esmė. Sudaryta Kretingos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Etikos komisija iš 7 narių ir paskirtas Etikos komisijos pirmininkas.

6. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo (spr. Nr. T2-144).

Esmė. Sudarytas Kretingos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimui Antikorupcijos komisija iš 9 narių ir paskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

 

Posėdyje priimti sprendimai paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, adresu www.kretinga.lt.