Administracijos direktoriaus planuojami susitikimai

 Darbotvarkė gali keistis.

Data Valanda Vieta Įvykis, kuriame dalyvauja
 2019-05-16 08:00 Savanorių g. 29 A, Kretinga Dalyvaus savivaldybės vadovų pasitarime
  09:00 Savanorių g. 29 A, Kretinga Susitiks su UAB „LitCon“ vadovais
  10:00 Savanorių g. 29 A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas. Einamųjų klausimų aptarimas
2019-05-17 08:00 Savanorių g. 29 A, Kretinga Dalyvaus savivaldybės vadovų pasitarime
  09:00 Savanorių g. 29 A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas. Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
  11:00 J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga Dalyvaus konferencijoje „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“
  15:00 Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, Kretinga Dalyvaus tautodailininko Edvardo Stalmoko jubiliejinės tapybos darbų parodos „Tėviškės spalvos“ atidaryme