Parengti projektiniai pasiūlymai

Objekto pavadinimas: Pastato - parduotuvės (unik.Nr.:4400-0130-9544) griovimo bei pastato - kavinės (unik. Nr.:5699-3001-7014), pastato - prekybos kiosko (unik. Nr.:4400-5077-7989) ir administracinio pastato (unik. Nr.:4400-5077-7990) apjungimas į vieną turtinį vienetą, pastatą - kavinę su prekybos, administracinėmis ir gyvenamosiomis patalpomis, atliekant pastatų kapitalinio remonto darbus, Šventosios g. 56D, Kretingos m., projektas.

Numatomo statyti statinio adresas: Šventosios g. 56D, Kretingos m..

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0003:405.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita/komercinės paskirties objektų teritorijos;

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:

Prieš apjungima ir remonta:

  • Pastatas – Kavinė (unik. Nr.: 5699-3001-7014), (sklypo palne Nr. 1), paskirtis - 7.5. maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai;
  • Pastatas – Parduotuvė (unik. Nr.: 4400-0130-9544), (sklypo palne Nr. 4), paskirtis - 7.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai);
  • Pastatas – Administracinis pastatas (unik. Nr.: 4400-5077-7990), (sklypo palne Nr. 3), paskirtis - 7.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai);
  • Pastatas – Prekybos kioskas (unik. Nr.: 4400-5077-7989), (sklypo palne Nr. 2), paskirtis - 7.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai);

Po apjungimo ir remonto:

  • Pastatas – Kavinė (unik. Nr.: 5699-3001-7014), (sklypo palne Nr. 1), paskirtis - 7.5. maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 46) 493322, el. paštas: kartografiniaisaulius [at] gmail [dot] com;

Projektinių pasiūlymų autorius, projekto vadovas: Andrius Žilius (kvalifikacijos atestatas Nr. 34849, išduotas nuo 2015 07 15).; (8 46) 493322, el. paštas: kartografiniaiandrius [at] gmail [dot] com.. Projektinių pasiūlymų architektas: Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A409, išduotas nuo 2013 11 15).

Statytojas: Zita Ona Ignotienė, tel. 8 600 25 221, adresas: Kretingos m., Šventosios g. 56D.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 56D, Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku (8.00 – 17.00) nuo 2019-05-09 iki 2019-05-28. Tel.: (8 (46) 493322.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga, tel.: (8 (46) 493322, el.paštas: kartografiniaisaulius [at] gmail [dot] com;

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose, 2019-05-28 17:10 val.

 

 Projektiniai pasiūlymai