Kviečiame dalyvauti Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankoje

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankoje. Paraiškas pateikti gali biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Su atrinktu partneriu bus pasirašoma jungtinės veiklos sutartis.

Partnerių atranka bus vykdoma vadovaujantis projekto Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmeninio asistento paslaugos bus teikiamos įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. Paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 metų lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657. Numatyta paslaugų teikimo trukmė iki 2020 m. pabaigos, tačiau paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas. Šiai paslaugai teikti preliminariai numatoma skirti 63,9 tūkst. Eur.

Projekto tikslinė grupė yra Kretingos rajone gyvenantys asmenys nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmeninis asistentas turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą.

Paraiška turi būti pristatyta iki 2019 m. gegužės 27 d. 9.00 val. registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatoma tiesiogiai Kretingos rajono savivaldybės administracijai (Savanorių g. 29A, Kretinga, 110 kab.). Ant voko turi būti užrašyta „Kretingos rajono savivaldybės asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankos konkursui“. Kitais būdais, t. y. elektroniniu paštu arba kitais adresais išsiųstos paraiškos nevertinamos.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją Violetą Turauskaitę (tel. 8 445 74139, el. p. violeta [dot] turauskaite [at] kretinga [dot] lt), Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėją Danutę Blagnienę (tel. 8 445 76172, el. p. danute [dot] blagniene [at] kretinga [dot] lt) .


Daugiau informacijos:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/kompleksines-paslaugos-seimai