Parengti projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie statinio: “Didmeninės prekybos sandėliavimo pastato (unik. Nr. 4400-3822-0274) Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., projektinis pasiūlymas. Adresas: Kretingos r. sav., Kretingos sen., Vydmantų k., Verslininkų g. 6.rekonstravimo projekto“ , kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, parengus šio statinio projektinius pasiūlymus.

1. Statinio statybvietės adresas : Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 5670/0003:15 Vydmantų k.v.

2. Rekonstruojamo pastato paskirtis - negyvenamosios paskirties pastatas: sandėliavimo paskirties pastatas,

3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda,., tel. (846)216071, el.paštas: info [at] pprojektai [dot] lt,projekto vadovas – Gytis Zubavičius.

4. Statytojas: UAB “Jovaigė”, adresas: Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., įgaliotas asmuo projektinių pasiūlymų klausimais – Gytis Zubavičius, tel..: +370 615 11995, El. paštas: info [at] pprojektai [dot] lt;

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00val.iki 2019 m. gegužės 27 d. projektuotojo patalpose adresu: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.: +370 46 216071.

6. Iki 2019 m. gegužės mėn. 27 dienos imtinai (iki viešo susirinkimo (ir jo metu)) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda.

7. Viešas susirinkimas vyks 2019-05-27d. 17.10val. Statytojo UAB „Jovaigė“ patalpose: Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

 

 Projektiniai pasiūlymai