Kviečiame pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą verslui

Kretingos rajono savivaldybė kviečia smulkiojo verslo subjektų atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Parama gali pasinaudoti tiek pradedantys verslą, tiek jau vykdantys veiklą verslininkai. Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 30 d.

 

Kviečiame teikti paraiškas paramai gauti:

  1. Įmonių įregistravimo išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 116 eurų tinkamų padengti išlaidų (UAB – iki 116 Eur; MB – iki 87 Eur; IĮ – iki 58 Eur). Įmonės steigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą.
  2. Išlaidoms, patirtoms dalyvaujant parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, padengti iki 40 procentų, bet ne daugiau kaip 600 eurų;
  3. Įrangos ir įrankių (ilgalaikio turto) įsigijimo išlaidų dalinis padengimas iki 1000 eurų, bet ne daugiau kaip 40 procentų tinkamų padengti išlaidų be PVM (verslo subjektams ši programos parama teikiama vieną kartą per 5 metus nuo įmonės įregistravimo dienos);
  4. Verslo planų, investicijų ir kitų projektų, rinkos tyrimų, mokslinių tiriamųjų darbų, paraiškų paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų gauti rengimo išlaidoms padengti iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 60 procentų visų dokumentais pagrįstų išlaidų;
  5. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidoms kompensuoti pradedantiems verslininkams, vykdantiems gamybinę veiklą ir teikiantiems paslaugas (pirmus metus) iki 350 eurų, bet ne daugiau kaip 80 procentų visų dokumentais pagrįstų išlaidų;
  6. Interneto puslapių kūrimas. Finansuojama iki 300 Eur.

 

Paraiška teikiama Savivaldybės administracijai: Savanorių g. 29A, Kretinga, arba el. paštu savivaldybe [at] kretinga [dot] lt.

  Paraiškos paramai gauti forma

 

Tel. pasiteirauti: (8 445) 72145, 76231.

 

Daugiau informacijos: Paramos verslui skyrimo nuostatai