Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:157) Pryšmančių k., Kretingos sen. Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-90, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti suplanuotos teritorijos žemės sklypą Nr. 1 (kadastro Nr. 5670/0001:571), esantį Laukų g. 6, Pryšmančių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., į du atskirus žemės sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. gegužės 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gegužės 16 d.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.