Parengtas žemės sklypų detalusis planas

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:610) Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2014-06-06 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-480 patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5660/0003:610) Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. (8 445) 53141, (8 445) 44614, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28 [at] gmail [dot] com
Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatorių įgalioto asmens prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A1-114 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti suplanuotos teritorijos žemės sklypą Nr. 1 (kadastro Nr. 5660/0003:610) į du atskirus žemės sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su parengtu koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-05-03 d. iki 2019-05-16 d. imtinai Kretingos rajono savivaldybės patalpose, Savanorių g.29A ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28 [at] gmail [dot] com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-19-124.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-05-16 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.