Savivaldybės tarybos posėdyje priimti 5 sprendimai

 

Balandžio 11 d. vykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas (spr. Nr. T2-101).

Esmė. Atleistas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius iš pareigų pasibaigus Tarybos įgaliojimų laikui.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir pavedimo eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai (spr. Nr. T2-102).

Esmė. Atleistas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas iš pareigų pasibaigus įgaliojimo laikui ir pavesta eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo (spr. Nr. T2-103).

Esmė. Nustatytas Kretingos rajono savivaldybės mero darbo užmokestis pagal pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) - 18 ir priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamus Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio jam nustatymo (spr, Nr. T2-104).

Esmė. Paskirtas Dangiras Samalius Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoju ir nustatytas darbo užmokestis pagal pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) - 15 ir priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamus Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (spr. Nr. T2-105).

Esmė. Nustatytas Kretingos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius - 3.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos balandžio 11 d. posėdyje priimti sprendimai paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje, adresu www.kretinga.lt.