2019 m. balandžio 18 d. 2-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

1. Dėl 2-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas – A. Kalnius.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (spr. pr. Nr. T1-106). Pranešėjas – A. Kalnius.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo (spr. pr. Nr. T1-107). Pranešėjas – A. Kalnius.

4. Informacijos.