Parengti kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus mokslo paskirties pastato – buv. muzikos mokyklos J. Pabrėžos g.4A, Kretingos m. kapitalinio remonto projekto projektinius pasiūlymus.

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų mokslo paskirties pastato – buv. muzikos mokyklos J. Pabrėžos g.4A, Kretingos m. kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo remontuoti statinio statybvietės adresas: Kretingos m. sav., Kretingos m., J. Pabrėžos g. 4A, kadastrinis Nr. 5634/0008:883 Kretingos m.k.v.; žemės sklypo plotas – 2,8138 ha.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis: konservacinė, naudojimo būdas – Kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: mokslo (7.11. pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) nekeičiama. Pastatas buvo naudojamas kaip muzikos mokykla, po kapitalinio remonto pastate bus įrengtos pradinės mokyklos keturios klasės.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Klaipėdos projektas“ architektė Lolita Nemeikšytė tel. 8 685 23482, el. paštas: lolita [dot] nemeiksyte [at] gmail [dot] com , projekto vadovas Juozapas Tilvikas, tel. 8 46 310460., el.paštas: juozapas [dot] tilvikas [at] gmail [dot] com

Statytojas: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose, Kepėjų g.11A, Klaipėda. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki 2019-04-05. ir Kretingos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kretinga.lt

Viešas susirinkimas įvyks 2019-04-05 17val. 30 min. VŠĮ Pranciškonų gimnazijos patalpose adresu Pabrėžos g. 4, Kretinga.

Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo raštu: UAB „Klaipėdos projektas“ Kepėjų g.11A, LT 91247 Klaipėda, el. paštas: lolita [dot] nemeiksyte [at] gmail [dot] com arba statytojui : VŠĮ Pranciškonų gimnazija, Pabrėžos g. 4, LT 97129 Kretinga.

 

 Projektiniai pasiūlymai